Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Kenya Medical Training College
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 17/18
Antal dagar: 24

Boende

Kontakten med arbetsterapeutprogrammet på Kenya Medical College är väl etablerad och vi fann snart vår plats. Bostaden var enkel och trivsam, i Nairobi bodde på Angelican Church Guesthouse. Vi tillbringade två veckor i Nairobi och en vecka i Mombasa, där Kenya Medical training college har sin andra arbetsterapeututbildning. 

Det allmänna kostnadsläget är något lägre än i Sverige, men säkerhetsläget i Kenya gör att det är olämpligt att använda allmänna kommunikationsmedel i den mån de finns.  I Kenya blir det mörkt kl 18:30 året runt och när det är mörkt ska man inte ska röra sig ute på stan, t ex på kvällen när man ska gå ut och äta. Det är också rekommenderat att gå till "säkra" restauranger etc. och taxiresor till middagen var nödvändigt. Det gör att omkostnader för utbytet inte kunde täckas helt av Linnaeus-Palme, utan sektionen går in och kompenserar.

Språk och kultur

Det officiella språket i Kenya är engelska, vilket innebär att det i princip inte är några språkliga hinder för samarbetet, fastän det kenyanska dialekten kan var lite svår att uppfatta när man är ovan.
Mycket lärorikt att få ta del av ett annat kulturområde än vårt eget och se att saker kan genomföras på många olika sätt.

Fritid

Trafiken är stark och det är svårt att ta sig fram, men det går bra att promenera på dagtid. Säkerheten måste tas på allvar, särskilt när det är mörkt, men jag kände mig inte rädd.
Vi blev väl omhändertagna av kollegor, speciellt i Mombasa.

Övrigt

En givande och lärorik vistelse som jag rekommenderar den som kan att delta i. Jag lärde mig om att arbeta under andra förutsättningar och hur människor lever i ett afrikanskt land. Särskilt roligt var det att möta arbetsterapeutstudenterna med deras positiva inställning och deras intresse för vad vi hade att förmedla.

Annan verksamhet

Förutom undervisningsaktiviteter deltog jag i ett arbete med att skriva ett förslag till ny utbildningsplan för arbetsterapeutprogrammet. Med erfarenhet av att skriva kursplaner för vårt eget program hoppas jag därför att jag utifrån vårt perspektiv kunde bidra med användbara kommentarer och synpunkter på utvecklingen av den nya utbildningsplanen för arbetsterapeutprogrammet i Nairobi.

Förberedelser


Jag tyckte att det skulle vara intressant att delta i lärarutbyte med Kenya för att få erfarenhet av att möta studenter och lärare i ett land som ligger lite längre bort och få erfarenheter av hur arbetsterapi och utbildning bedrivs där.
Förutom visum och vaccinationer förberedde jag mig med att ta fram och utveckla undervisningsmaterial som kunde bli aktuellt att använda under utbytesperioden.

Reflektioner

Jag har fått många upplevelser och erfarenheter av skilda slag, t ex hur det är att bedriva högskoleutbildning i ett land där studenterna inte har möjlighet att skaffa sig egen litteratur och där tillgången på böcker på biblioteket är begränsad, samt att uppleva standarden på vården inom t ex barnsjukvården och mentalvården. Trots att vi har högre standard inom dessa områden i Sverige har jag sett vilka möjligheter arbetsterapeuter har att verka i den Kenyanska miljön.

Undervisning

Utbildningen vid Kenya Medical Training College är ett diploma program och studenterna är yngre än hos oss.
Eftersom studenterna har mycket liten tillgång till litteratur, och biblioteket har ett fåtal och mycket begränsat urval av böcker (vi tog med oss överblivna exemplar av populära böcker från sektionen som blev uppskattade presenter) så bedrivs undervisningen på plats i form av att lärarna föreläser och skriver på svarta tavlan och studenterna skriver av allting ordagrant, det är dessa anteckningar som de sedan har tillgång till att läsa inför examinationer och praktikperioder. Vi hade med oss en projektor så att vi kunde visa power-point presentationer, vilket var mycket populärt. 
Relationen med studenterna var respektfull men förtroendefull. Vi upplevde att studenterna uppskattade vår undervisning och att få ta del av våra perspektiv.Vi undervisade huvudsakligen i ämnen som forskningsmetodik, evidensbasering och teoretiska modeller. De undervisningsformer vi använde oss av var föreläsningar, grupparbeten, seminarier och redovisningar. Studenterna var inte vana vid självständiga arbetsformer, så med grupparbeten och gruppredovisningar genomförde vi något annorlunda än de var vana vid. Särskilt uppskattades möjligheten att få lära sig mera om hur man skulle genomföra muntliga presentationer och att träna på detta.

Undervisningstimmar

Totalt ca 20 tim/vecka. Vi tillbringade i genomsnitt minst 10 tim/vecka med studenterna, som bestod av ca hälften föreläsningar och hälften seminarier. Vi hade möten och träffade lärarna för information, planering och avstämning. Vi genomförde även besök på praktikplatser och träffade yrkesverksamma, handledare och studenter.