Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Hanzehogeschool Groningen
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 18/19
Antal dagar: 2
Namn: Anita McAllister
E-postadress: anita.mcallister@ki.se

Boende

Bostad ordnades av universitet och var på gångavstånd från universitetet, ca 15 minuters promenad. Standarden på hotellet var bra och låg nära tågstationen. 

Språk och kultur

Undervisningsspråket var genomgående engelska. Några av studenterna från Hongkong och Grekland hade begränsande kunskaper i engelska. 

Fritid

En välkomstaktivitet för studenter och lärare 20/8. Studenterna ordnade också en utflykt för andra studenter.

Övrigt

En positiv erfarenhet.

Annan verksamhet

Medverkade i diskussion kring gemensamma utvecklingsarbeten och projekt.

Förberedelser

SLT summer school är en årligen återkommande kurs för logopedstudenter i Europa med viss medverkan även från universitet i USA och Asien och genomfördes på Hanze University of Applied Sciences. I samverkan med docent Ellika Schalling hade undertecknad föreslagit ett ämne där vi sedan koordinerade abstract och schema under en dag. Totalt medverkade fem lärare under dagen. I planering och förberedelser av dagen ingick att hålla en key note lecture och två workshopaktiviteter.  

Reflektioner

Min övergripande reflektion är att detta utbyte var mycket positivt och givande. Blandningen av deltagande lärare och studenter och skillnader i utbildningarnas upplägg, inriktning och längd bidrar till detta. Därutöver ger den tematiska organisationen av planerade aktiviteter under veckan som helhet möjligheter till fördjupning inom olika ämnesområden. Dessa teman och fördjupningar är vanligtvis inom något pedagogiskt område och även något ämnesspecifikt område inom logopedi.

Studenterna gav intryck av att känna sig utmanade av aktiviteten i workshopen. För några studenter var den kanske för avancerad men den kunde genomföras med hjälp av andra studenter och hjälp från mig som lärare. Generellt verkade studenterna ta till sig informationen och stimuleras av gruppaktiviteterna. Feedback vid summeringen var positiv.

Undervisning

Logopedprogrammet i Groningen har många interprofessionella inslag. Utbildningen ligger på ett universitet för applied science liksom flera av professionsutbildningarna i Nederländerna. Lokalerna var delvis helt nya med ett gemensamt träningscentrum och laborativ utrustning för utbildningarna. Relationen lärare och student kändes informell och inkluderande.

Under den första dagen medverkade undertecknad i en panel relaterad till interprofessionellt lärande och under studenternas presentationer av hur deras respektive utbildningar var upplagda samt en välkomstaktivitet.

Min egen undervisning bestod av en keynote lecture, två workshops  och en avslutande panel/summering av dagen som helhet relaterad till lärandemål den 21/8 samt även medverkan i en interkulturell läraktivitet och diskussion kring eventuella gemensamma projekt 22/8.

Undervisningstimmar

Total aktiv tid var 18 timmar, här ingick introduktion av dagen, en keynote lecture, två workshops samt en avslutande panel och summering av dagen totalt  8 timmar. Därutöver medverkan i den inledande interprofessionella aktiviteten ledd av lärare från Hanze samt studenternas posterpresentationer av deras utbildningar och lärardag kring interkulturellt lärande.