Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 18/19
Antal dagar: 21
Namn: Biniyam Wondimu
E-postadress: biniyam.wondimu@ki.se

Boende

Vi flög till Uganda med Ethiopian Airlines (ET) med en mellanlandning i Addis. Landade i Entebbe International Airport (EBB) som ligger ca 46 km. (ca 40 min med bil) från Kampala. Internationella programsamordnare vid College of Health Sciences, MU, Ms, Susan Nassaka Byekwaso (snassaka@chs.mak.ac.ug) hade bokat taxi som körde oss från flygplatsen till boendet vilket kändes tryggt.


Huvudadministration på kontoret för tandläkarhögskolan och föreläsningssalen ligger numera på MU campus. Därför valde vi att bo på Makerere University Guest House (http://www.guesthouse.mak.ac.ug) som ligger 10 min gångavstånd från föreläsningssalen. Studentkliniken ligger in i Mulago Sjukhus, 20 min promenad från huvudcampus MU. Man kunde också välja ett annat pensionat, Mulago Hospital Guest House (http://mulagoguesthouse.com/) som ligger nära studentkliniken om man vill bo nära kliniken istället.


Boendet var prisvärt med enklare frukost. Standardrum med äldre inredning av enklare snitt. Restaurangdel erbjöd frukost, lunch och middag. Trevlig personal med gemytlig atmosfär.

Språk och kultur

All undervisning sker på engelska, officiella språket i Uganda. Studenterna har utmärkta kunskaper i engelska. Undervisningen var på detta sätt bra, jag fick chansen att förbättra mina kunskaper i engelska. Flesta i landet pratar engelska och det var inte svårt att kommunicera med människorna. Min upplevelse av folket i Uganda är att de är samarbetsvilliga, har kunskapstörst, vill bli hjälpta och är allmänt trevliga. Även om vi varnades för att inte gå ut i mörkret, var vi ute på promenader, gick på marknader, affärer och råkade aldrig för något obehagligt eller situationer där vi kände oss rädda eller illa behandlade.

Fritid

Uganda är ett vackert land och det finns mycket att se och göra. Se länken nedan. http://www.Africa-ATA.org/ug_kampala.htm. Uganda är utan tvekan det bästa stället i världen om man vill uppleva den utrotningshotade bergsgorillan i sina naturliga miljöer. Vi hade förmånen att besökte Bwindis ogenomträngliga skog, följde gorillorna under 3 timmars tid. En upplevelse för livet. Besökte även öarna i sjön Bnyunyonyi. Vi fick se många städer, byar och landet då resan ditt tog flera timmar dit och tillbaka.

Övrigt

Jag har mest positiva erfarenheter av utbytet, det var givande att träffa kollegor från an annat lärosätet, att kunna se hur kollegerna arbetar praktisk på studenterna, med knappa resurser, att se engagerade studenter som är villiga att lära sig och stannar länge för att lyssna på gästlärare.

Annan verksamhet

Förutom det huvudsakliga syftet som var lärarutbyte programmet, deltog vi i en diskussion om planerna och utformningen av nya kliniken som är under uppbyggnad. Vi har också diskuterat kring möjligheten för framtida forskningssamarbeten inom odontologi mellan MU och KI. Vidare har vi kommit överens att undersöka möjligheten att använda modern IT/digital teknologi för att undervisa på distans, som t.ex. ”Tele-medicin”.

Förberedelser

Uganda var inte ett nytt land för min del. Jag hade besökt landet 4 gånger tidigare dels som volontär, i Tandläkare Utan Gränser” regi, och några gånger som turist. Jag har haft förmånen att besöka tandläkarhögskolan i Kampala en gång och genom åren har jag träffat flera lärare och studenter från Makerere University (MU), Department of Dental Sciences tack vare Linnaeus-Palm utbytesprogrammet. Samtliga lärare som har kommit till KI genom utbytesprogrammet har varit på avdelningen för Pedodonti och har haft insyn i både studentkliniken och specialistkliniken. Att möte dessa lärare och kolleger och utbyta erfarenheter i undervisning, klinik och forskning har varit inspirerande. Har själv aldrig haft möjlighet/tid att vara borta från undervisningsverksamheten för tre veckor, under terminstid. Det har krävt långtidsplanering och framförhållning, tålamod och förståelse från mina arbetskamrater.


Mina pedagogiska förberedelser var främst att ordna med mitt undervisningsmaterial bestående av muntliga presentationer på engelska och samla ihop materiel som jag behöver för kliniskhandledning för studenterna. Jag har haft email diskussion med läraren som ansvarar för kursen i pedodonti och hade tillräckligt med information om studenternas kompetens nivå i ämnet pedodonti i god tid. Vi hade också kommit överens om en tänkbar föreläsningslista som har underlättat min förberedelse avsevärt.


För att resa in i Uganda krävs turistvisum. Vi ansökte visum och betalade 50 US dollar på flygplatsen i Entebbe. Om man vill kan man också söka visum i förväg hemifrån på särskild websida (https://visas.immigration.go.ug/). Vidare krävs även för inresa uppvisande av intyg om vaccination mot gula febern. Malariaprofylax är även att rekommendera och jag följde rekommendationerna. Myggmedel behövdes ibland. Jag åker till Afrika minst två gånger per år och har haft samtliga vaccinationer, därför behövde jag inte extra vaccinationer för resan. Det fanns gott om bankomater/banker i Kampala så inga problem att ta ut Uganda shilling på plats. Kan dock vara bra att ta med US dollar så att det räcker till visum, taxi från flygplatsen samt förskott till hotellet vilket de kan efterfråga. Skönt att slippa leta efter bankomat direkt efter ankomst.

Reflektioner

Jag har mest positiva erfarenheter av utbytet, det var givande att träffa kollegor från an annat lärosätet, att kunna se hur kollegerna arbetar praktisk på studenterna, med knappa resurser, att se engagerade studenter som är villiga att lära sig och stannar länge för att lyssna på gästlärare.


Jag kommer att fortsätta att ha kontakt med både studenter, lärare och andra forskare på Makerere Universitet. Vi har träffat de studenterna som kommer nästa termin till oss.


Min kollega och jag har bokat en informationsträff till institutionens personal där vi kommer att berätta om vårt utbyte, visa bilder och dela våra erfarenheter. Vi vill så gärna att fler från vår institution deltar i utbytet. Vi vill gärna utveckla samarbetet med universitet och vi tror att vi kan bidra till att förbättra visa delar i deras utbildning, förhållningsätt och utveckling.

Undervisning

Tandläkarprogrammet på Makerere University (MU), College of Health Science, är en 5 årig utbildning som kompletteras med ytterligare 1 år allmäntjänstgöring på olika kliniker. Studenterna läser de prekliniska ämnena tillsammans med läkarstudenter under de första 3 åren och börjar med odontologispecifika ämnena under 4:e läsåret. Den teoretiska och kliniska utbildningen i ämnena Ortodonti och Pedodonti ges under 5:e läsåret. Den teoretiska delen ges som block och ämnena har var sin 5 veckors block undervisning under året. Enligt schemat skulle studenterna ha haft ortodonti block när vi kom till skolan. För att på bästa sätt ta vara på vår kompetens, hade lärarna satt pedodonti och ortodonti blocken ihop vilket underlättade undervisningen bättre.


Undervisningen vid värduniversitetet inleds varje morgon med fall presentation in i kliniksalen, 8.00–9.00, följt av 3,5 timmars studentklinik (patientbehandling) fram till 12.30. På eftermiddagen fortsätter den teoretiska utbildningen i form av föreläsningar.


Till skillnad från KI, är utbildning på MU inte kostnadsfri. Studenterna betalar för utbildningen, även köper all förbrukningsmateriel och roterandeinstrument som de använder under den kliniska undervisningen. Detta har tydligen påverkat den kliniska undervisningen fram för allt studenternas/lärarnas val av terapi. Studenternas förmåga att täcka över kostanden kan styra behandlingen. Även om MU saknar finansiella medel, lokalerna/utrustningen slitna och är dåligt underhållen, var studenterna och lärarna uppfinningsrika och duktiga på att behandla patienter med så små resurser. Det var dock glädjande att höra att MU håller på att bygga en ny studentklinik in i MU campus. Vi besökte det nya kliniken som är nästan färdig.


MU studenterna i tandläkarprogrammet läser de prekliniska ämnena tillsammans med läkarstudenter under första 3 åren och börjar med odontologispecifika ämnena under 4:e läsåret. Det märks tydligt att MU studenterna har djupare teoretisk kunskap i medicin än KI odontologi studenterna.


Gällande de odontologi-specifika teoretiska kunskaper som studenterna besitter i, ser jag inga större skillnader mellan tandläkarstudenterna vid KI och MU, studenterna är pålästa, kan ge svar på frågor som rör behandling av patienterna, omhändertagande och uppföljning på ett bra sätt. Man kan dock se skillnad när i den kliniska/praktiska delen d.v.s. kopplingen mellan teori och praktik är mindre uttalad. Jag kan tycka att den klinisk-praktiska bristen som studenterna uppvisar kan kompenseras på något sätt med deras teoretiska kunskaper som är höga, aktuella och relevanta och det 1åriga allmäntjänstgöringen som de måste göra efter grundutbildningen.


Relationen lärare/student/patient var hierarkiskt, läraren var högst upp, studenten emellan och patienten sist, mycket omodernt men det verkar fungera där. Studenterna på MU visar lärarna stor respekt, men verkar ha bra kommunikation och nära samarbete. Fördelen vid MU tandläkarutbildning är att antalet studenter som går utbildningen är färre än på KI. 21 studenter i jämförelse med 75-85 på KI. Man lär känna studenterna på kort tid, ganska bra och upptäcker snabbt styrkor och svagheter hos varje student, detta är numera omöjligt på tandläkarutbildning vid KI då antal studenter är betydligt fler, vi har inte tid att sitta och lär känna våra studenter på samma sätt, det är något jag tyckte var bra på MU. Det finns dock en brist på akademisk personal på MU som begränsar möjligheten till kliniskt, pedagogisk utveckling och forskning.


Efterfrågan på stödmaterial var stort. Nästan alla studenter samt tandläkare frågade efter aktuella digitala-böcker och artiklar. MUs biblioteket har inte samma standarder som KI och har ingen möjlighet att hjälpa studenterna.


Ämnena som behandlades i pedodonti kursen under 3 veckor var följande:

  • Diagnosis- history taking, examination and investigations for a pediatric dental patient.
  • Treatment planning and role of a parent/caregiver when providing dental care 
  • Behavior modification techniques 
  • Oral health education for the child and parent including anticipatory guidance
  • Caries risk assessment (tools used) 
  • Traumatic dental injuries in a pediatric population; classification of the injuries, their management and sequels 
  • Pulp therapy procedures
  • Child abuse and the role played by the pediatric dentist as a primary care giver in combating this vice
  • Commonly used restorative dental materials in pediatric dentistry (properties and indications)

Undervisningstimmar

Vi undervisade i genomsnitt 36 timmar per vecka, av dessa var 8 timmar föreläsningar, 16 timmar handledning på studentkliniken, 2 timmar diskussion och seminarium efter föreläsningar, 4 timmar, diskussion med seniora lärare och dessutom hade vi inför varje föreläsning minst 6 timmars förberedelser, föreläsningen skulle både översättas till engelska och anpassas till studenternas kunskapsnivå inom våra olika ämnen.