Reserapport - utresande lärare
Köpenhamn.
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Biomedicin
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 19/20
Antal dagar: 6
Namn: Lars-Arne Haldosen
E-postadress: lars-arne.haldosen@ki.se

Boende

Jag deltog i sommarkursen söndag 11 augusti till fredag 16 augusti. Jag anlände till Åbo via

färja och följde sedan med den för lärare och studenter anordnade båttransporten från Åbo

till ön Seili som ligger i Åbo skärgård. Boende och helpension var ordnat av Åbo universitet

på Seili som tillhör universitetet - ett gammalt stort sjukhus som byggts om till

forskningsstation och till att kunna ge kurser. Boendestandard bra.

Språk och kultur

Undervisningen bedrevs på engelska vilket fungerade mycket bra - inga problem noterades vg förståelse för föreläsningarna, diskussioner/frågestunder i samband med dessa och ej heller under studenternas grupparbete. Alla studenterna kommer från internationella masterprogram och är väl förtrogna med engelska i tal och skrift.

Fritid

Torsdag kväll, sista kvällen, anordnades en speciell buffemiddag med festkaraktär. Under kursen så var det helpension för alla deltagare. De lokala arrangörerna hade även bjudit in föreläsare som berättade om Seilis historik och forskningsstationens aktivitet, vilket uppskattad mycket av alla deltagare.


Övrigt

Inget övrigt att tillägga till det skrivet under tidigare rubriker.

Annan verksamhet

Under onsdagen hade styrgruppen för nätverket NordBioMedNet möte för att diskutera

pågående kurs och dess fortsättning under hösten, planer inför 2020 och fortsatt arbete med

att söka finansiering för nätverket.

Förberedelser

Jag deltog som organisatör och lärare av 5th NordBioMedNet Summer School - "Computational Biomedicine - Imaging, machine learning and precision medicine", hållen på Seili (Själö), The Archipelago Research Institute,

tillhörande Åbo Universitet; 11 till 16 augusti, 2019.

NordBioMedNet är ett nordiskt nätverk för biomedicin master-utbildningar vid KI och universiteten i Bergen, Åbo, Kuopio och Odense som initierades 2013. Nätverket ska uppmuntra och ordna student och lärarutbyten samt på sikt bygga upp gemensamma utbildningsmoment - särskilt fokus har utnyttjandet av IKT för att samordna och dra nytta av varandras styrkor. Sommarkursen som nu hölls för femte gången är också till hjälp för att synkronisera våra utbildningar, utgöra testplattform för utvecklade virtuella kurser och administration för att bygga vidare på vårt nätverk. Vi har fått ekonomiska medel från Nordplus och Erasmus+ för vårt nätverk och denna sommarkurs. Planeringen av årets kurs startades under januari 2019 och i vilket arbete jag har deltagit.

Reflektioner

Denna sommarkurs är behjälplig för nätverket NordBioMedNet - för att samköra/testa vår administration och utnyttja våra unika styrkor och poola dessa till en kurs samt att testa våra utvecklade virtuella kurser . Vidare så kommer höstens fortsatta aktiviteter där studenterna ska jobba hemifrån mot fyra andra studenter i Bergen, Åbo, Kuopio och Odense att fortsätta ge oss insikter om hur det är att utnyttja IKT - vad är bra och vad måste förbättras. Detta ger en bas att fortsätta utveckla vårt nätverk men det ger också kunskap att kunna etablera kontakt och skapa aktiviteter med andra universitet i världen. Detta passar bra in i KI´s internationaliseringsstrategi.

Undervisning

Kursen har som fokus de nya tekniker som används och som även nu förfinas för att utveckla forskning inom akademi och industri läkemedel. Inbjudna föreläsare täckte olika delar av området inom akademi, klinik och industri. Föreläsare fanns också med som tog upp nya etiska aspekter som uppkommit i samband med utvecklande av detta område. Studenterna, i grupper om fem med en student från varje universitet, hade som uppgift under veckan att skapa ett forskningsprojekt och att börja skissa på en rapport

som ska innehålla projektbeskrivning och etiska reflektioner. Studenterna fortsätter arbeta under första hälften av höstterminen med detta projekt - då med utnyttjande av IKT, dvs studenterna tränas i att arbeta i projekt med andra studenter via nätet, vilket är en god träning inför arbete i akademi och/eller industri. Rapport ska lämnas i slutet av oktober. Studenterna fick föreläsningar som bas och arbetade sedan gruppvis under del av eftermiddagar och efter middag, dvs del av kvällen.

Undervisningstimmar

Jag anlände Åbo söndag 11 augusti och återvände till Stockholm under kvällen fredag 15

augusti. Min läraraktivitet var från söndag kväll till fredag efter lunch Mina uppgifter var dels att vara

behjälplig i organisationen samt att diskutera med studenterna under deras grupparbete.

Totalt resulterade det i minst 20 timmars undervisning.