Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Hanoi Medical University
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 08/09
Antal dagar: 20
Namn: birger winbladh
E-postadress: birger.winbladh@gmail.com

Boende

Jag hämtas alltid av HMU:s chaufför på flygplatsen när jag kommer och får oftast skjuts tillbaka dit vid avresan. Boende ordnar jag själv på ett hotell som jag trivs med och som ligger bra till för utflykter i staden. Hotellet ligger dessutom 25 meter från min främsta samarbetspartner NPH professor Khanhs hem. Detta underlättar informella kontakter och planering. Hotellet är av medelstandard för Hanoi och kostar USD 60 per dygn vilket är mycket för Hanoi, men läget är bra enligt ovan. För c:a USD 30 per dygn kan man få ett hyggligt hotell med mindre centralt läge. för studenter finns många användbara mycket billigare alternativ.

Språk och kultur

Mitt undervisnignsspråk är engelska. Jag är beroende av kollega som tolk eftersom patienterna och deras föräldrar endast i få fall talar engelska och en majoritet av studenterna talar dålig engelska. Vid arbete med en mindre studentgrupp kan oftast en eller fler studenter fungera som tolk ffa om man peppar dem för självförtroendet är ofta dåligt.

Kulturen är mycket annorlunda se tidigare rapporter. Att säga nej när jag som senior kollega föreslår något förekommer inte. Däremot blir det sedan ofta ej som föreslagit. Det tar tid att lära sig planering under dessa premisser.

Fritid

Eftersom första majhelgen inföll under min vistelse i Hanoi ordnade HMU en resa för mig till Da Nang där jag förutom turistande även hann besöka barnkliniken för samtal och visning. Utflykten betalades av mig men resan och hotellet bokades av avdelningen för internationellt utbyte på HMU.

Hanoi med omgivningar är en mycket spännande miljö med ett antal sevärdheter inom rimligt räckhåll. Sjävla staden är unik och inbjuder till strövtåg. Hanoi och Vietnam får bedömamas som säkert för turister. Som i alla länder av detta slag blir man mycket uppmärksammad på de flesta platser och därmed utsatt för försäljare av skiftande slag. Turism inom landet kan lätt organiseras till bra priser av de ymningt förekommande resebyråerna. Tag reda på om någon vietnamesisk storhelg inträffar under vistelsen. Om så är fallet så boka ev. resor och utflykter i förväg, billiga samfärdsmedel men även flyg blir ofta fullbokade.

Övrigt

null

Annan verksamhet

Se undervisningstid. Planering pågår för ett pilotprojekt på nyföddhetsavdelningen som även inkluderar en blivande doktorand förhoppningsvis samt 2 förjdupningsstudier om 12 veckor dör studenter inom Linnaeus Palmes ram.

Vissa konsultationer inom klinisk verksamhet.

Diskussioner om utveckling av undervisningen

Planering av det ovan nämnda projektet med studentutbyte i form av en Studentvald kurs efter pediatrikkursen

Förberedelser

This was my third  three week period as teacher on National Pediatric Hospital, the main teaching hospital for Hanoi Medical University. Still I think that an organising and confirmation of program trip before the actual period is of great value. I was at HMU and NPU in december 2008 and met all the persons involved with my later stay. We are also planning a student exchange in the form of a 5 week Student elective course in pediatrics which takes a lot of planning and confirmation of agreements.

The planning of the period april-may included: which lectures to give for students and teachers respectively. The experience from earlier lecturing was evaluated and modifications made. Interactive lecturing is difficult when a majority of the students have none or a very limited knowedge in English. Group teaching and clinical guiding was also planned beforehand, since it is sometimes difficult to organise this because of shortage of helping collegues and the huge clinical burden on the hospital.

Summary: A pre teaching period visit on the spot greatly enhances the value of the actual period.

Reflektioner

Jag upplever utbytet som mycket värdefullt. Svensk sjukvård har mycket att lära ut på alla plan. den vietnamesiska sjukvården befinner sig i en dynamisk utveckling och man är mycket intresserad av att lära sig av våra svenska erfarenheter. Sverige har ett mycket gott rykte och även motbesök här är givande för dem. Sjukvården är samtidigt så utvecklad centralt att även våra nya landvinningar kan komma att bli användbara här redan nu eller inom en snar framtid. Det stora antalet sjuka patienter gör NPH till ett edorado för undervisning även av svenska studenter och för fördjupningsstudier och naturligtvis även för forskning.

Min undervisning har påverkats på många sätt:

Koncentration kring det väsentligaste

Svårigheterna att anknyta till preklinisk kunskap kan övervinnas om man ger sig tid att förklare. De är ovana vid kausalt tänkande på studentnivå.

Vikten av att anknyta till internationella rekommendationer anpassade till mycket varierande förutsättningar

Vikten av att förutsättningslöst titta på hur studenterna gör i den kliniska situationen. Detta förekommer mycket lite på NPH.

Vikten av att svenska studenter får en inblick i hur sjukvården kan förbättras med rätt kunskap och med små medel även under svåra förutsättningar.

Undervisning

The general setting has been extensively discribed in my earlier reports from HMU. In short: the education in pediatrics at HMU is good, but gives to little attention to the students actual clinical skills and capacity for clinical reasoning. Few teachers and too many students is one of the underlying reasons. On all my three visits I have discussed means to overcome this problem with the teacher group. Students are not encouraged to question the teachers and discussions are not common.

Lectures for the whole student group (140):

Eletrolyte and fluid balance in children: Physiology, common disturbances and their treatment, an interactive lecture.

Neonatal cardiology: pitfalls and problems for the clician in different clinical settings.

If you tuch me I will scream-how to cope with the toddler who does not want to copef .

Group lectures in relevant clinical situations: How to listen to the heart in children. Clincal investigation of the newborn. Feeding problems and their symptoms in small infants. Breastfeeding: the meeting point of physiology, psychology and social trends.

In the beside teaching I always try to relate to basic physiology and patophysiology.

Besides the teaching for the students one lecture was given for all the collegues at NPH on Psychiatric Disease in young adults born preterm. This was a follow up of my  lecture at an earllier stay: Young adults born preterm: what is the general outcome.

Further I gave a lecture on an update meeting for specialists in pediatrics from the whole of Vietnam (350 participants i.e. around 60 % of all specialists in Vietnam): Problems and pitfalls in newborn cardiology: a neonatologists view.

Undervisningstimmar

Mycket förberedelser krävs för att utbytet skall bli bra för studenterna. En del kan göras hemma innan avresan men mycket måste göras på plats.

Föreläsningar: 15 tim inkl förberedelser och diskussioner före och efter

Seminarier med studenterna: 10 tim.

Bedside i "små grupper" (sällan under 10 eftersom alls studenter rusar till när ryktet går att någon "is giving a lecture") 15 tim

Diskussioner med lärargruppen och planering 6 timmar.

Förberedelse för läkarföredragen och deltagande i Updatemötet 9 tim

Kontakter med diverse kollegor för planering av forskning inkluderande fördjupningsstudier för studenter: 10 tim

Summa: c:a 60 timmar