Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Fudan University
Utbildningsprogram: Medicinsk informatik
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 08/09
Antal dagar: 30
Namn: Henricus Verhagen
E-postadress: verhagen@dsv.su.se

Boende

Ingen mottagning på flygplatsen. Fudan kunde fixa hotellboende men för en så lång period föredrog jag en lägenhet. Ingen hjälp att få, men jag hittade själv via nätet. Tills jag landade och hade telefonkontakt med hyresvärden visste jag dock inte var jag skulle bo och om jag hade ett boende över huvud taget. Bäst att behålla lugnet. Bidraget täckte långt ifrån tracktementet, dels för att det hade höjts efter att bidraget hade fastslagits dock. Som tur är kompletterade min institution med resten. Hyran var mycket prisvärd, billigare än hotell och lugnare. Jag var således mycket nöjd med boendet jag hade fixat själv.

Språk och kultur

Undervisningen var på engelska, det fungerade bra. Mina rudimentära kunskaper i kinesiska kom till användning dock. Studentdeltagande var något nytt för studenterna, och de upplevde det som ett väldigt positivt grepp. Att presentera sina idéer var nyttig för de också.

Fritid

Jag hade stöd när jag behövde det. Fick låna en cykel och det var underbart att cykla fram och tillbaka till universitetet (synd att den blev stulen dock!). Jag ordnade det sociala själv, det kan vara svårare för andra men jag hade inga problem med detta.

Övrigt

Våga fråga om hjälp! Ta inget för givet och dubbelkolla. 

Annan verksamhet

Samarbetetsmöjligheterna är stora men det kräver mycket förarbete. Fokus under mitt besök var på undervisningen. Samtal med lärare som undervisar i nära ämnen var givande.

Förberedelser

Förutom de vanliga vaccinationer och visum man ska ha är det inget speciellt. Däremot var informationen från Fudan bristfällig. Bäst att försäkra sig tre gånger om att allt är under kontroll. 

Reflektioner

Kommer säkert att ge kollegor på KI input men jag arbetar ju inte på KI så det är lite begränsad. Eftersom min undervisning i stor utstreckning berör internationella studenter på hemmaplan har resan resulterat i en hel del funderingar kring upplägg av undervisning, handledarkontakter mm. Med 200 studenter per kurs i Sverige är det skänt att ha en liten grupp på 10 studenter att experimentera med.

Undervisning

Undervisningen fungerade helt OK. På engelska och de vågade prata själva också efter ett tag. Det märktes att de inte var vana vid det. Förberedningen var dock dålig. Schemaförslag och kursinfo hade skickats flera månader i förväg men inte gått vidare till studenterna. I och med att jag höll en kurs som inte ingick i det vanliga kursutbudet var det ett problem. Vi fick fixa lokal och schema på plats (som tur är hade jag inte planerat någon undervisning de första dagarna). Boken fanns ej heller för de. Det blev en hel del improvisation.
Studentdeltagande i undervisningen var ett nytt grepp för de. Själv lärde jag mig att vara ännu tydligare med förväntningar mm. De fick en del extra service som mina vanliga studenter ej har fått men skulle behöva, dags att tänka om lite på hemmafronten.

Undervisningstimmar

Föreläsningar och seminarier (inkl förberedning): 32 timmar/vecka
Handledning: 8 timmar / vecka
Efterarbete (rättning mm): 16 timmar totalt.
Övriga timmar (samtal med kollegor mm): 16 timmar

Lite timmar gick åt att komma in i verksamheten, lära känna omgivningen mm. Undervisningen förlagd till 3 veckor, en halv vecka för att komma in och "landa" (mycket nyttig! att gå full fart på en gång är inte att rekommendera!) och en halv vecka "avslutning". Det mesta av rättning har skett på hemmaplan efter jag har kommit hem. För övrigt är det svårt att räkna med att enbart ha timmarna "på plats". Dels finns det saker "hemma" som man inte kan släppa och dels ska man bekanta sig med en annan omgivning. Det blir nästan dubbel arbetsbelastning.