Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Utbildningsprogram: Tandhygienist
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 09/10
Antal dagar: 3
Namn: Annsofi Johannsen
E-postadress: Annsofi.Johannsen@ki.se

Boende

Eftersom vi var där under en dag behövdes inget boende. Vi togs emot av tre lärare som hade gjort en bra planering av vårt besök.

Språk och kultur

För det mesta pratade vi engelska. Det är en lärare där som även kan svenska, som också har varit hos oss under några dagar på utbildningen.

Fritid

null

Övrigt

null

Annan verksamhet

Jag har fått en inbjudan att presentera min forskning om tobak under deras internationella vecka, mars 2010.

Förberedelser

Anledningen till lärarutbytet var att vi bl.a. skulle diskutera en kurs (dysfagi) som dom har startat, och jag skulle ha åkt vt08, men pga att de ändrade datum för detta, så gick det inte att genomföra då jag hade annan verksamhet vid utbildningen (examination).

Diskuterade i kollegiet vad vi ska prata om osv.

Förberedelse var att ta fram bl.a. kursplaner som vi har på programmet för studentutbyte. Förbereda ppt presentation om innehållet i de olika terminerna i utbildningen, samt lite material/data från den forskning som jag bedriver.

Reflektioner

Tycker det var värdefullt att träffas. De arbetar en hel del med pedagogik i de olika projekt de bedriver som är intressant, där man skulle vilja koppla ihop med den vetenskap som finns inom det ämnet.

Kommer att ha fortsatt kontakt, både gällande dysfagikursen och förhoppningsvis något forskningsprojekt som vi kan bedriva tillsammans.

Undervisning

Utbildningarnas upplägg har naturligtivis många gemensamma delar både när det gäller den teoretiska- och praktiska utbildningen. Den teoretiska delen är bl.a. uppbyggd med olika projekt som studenterna är involverade i och som presenteras vid seminarium. I vår utbildning vid KI har vi många olika seminarium med varierade ämnen, där studenterna många gånger själva har sökt vetenskapliga artiklar  som de presenterars och diskueras.

I den kliniska verksamheten finns det många likheter i patientarbetet, de har en annan rekrytering av patienter och patienterna behöver inte betala något för undersökning och behandling, till skillnad hos oss där patienterna själva står för kostnaden. Vi har datoriserat hela journalsystemet och med digital röntgen, vilket de har inte infört än.

Vi har ofta "samma" lärare som undervisar i både teori och klinik, men i Helsingfors har de olika lärare i teori och praktik.

Vi diskuterade dysfagi kursens innehåll och omfattning, om det vi skulle kunna ha något gemensamt. Vi ska även kontakta Logoped programmet vid KI för att se vad de har om detta i sina kursplaner. Vi pratade om vår interprofesionella verksamhet tillsammans med sjuksköterske- och sjukgymnaststudenter, som de tyckte var intressant och frågade hur vi har lagt upp det sammarbetet.

Vi kom även att diskutera den forskning som jag bedriver, och blev intresserade av ett projekt som jag har som handlar om tobaksavvänjning. De informerade om en internationella vecka (mars 2010) som de har på universitetet, då jag nu har fått en inbjudan att komma och presentera detta.

Undervisningstimmar

Vi var där under en dag, 5 timmar.