Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universidad de Chile
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 07/08
Antal dagar: 22
Namn: Kerstin Thornberg
E-postadress: Kerstin.Thornberg@ki.se

Boende

Vid ankomsten möttes jag av  tidigare programdirektor för sjukgymnastprogrammet och numera subdirector för universitetet. Vi åkte direkt till universitetet och mötte där nuvarande programdirektor för sjukgymnastprogrammet.

De hade ordnat boende åt mig, så det var klart vid ankomst. Jag bodde i en lägenhet, som ägs av Universidad de Chile. Den bestod av tre rum och ett utrustat kök. Varje dag kom en städerska och tog hand om disk och annat. Det var väldigt skönt att bo så bra, men det var dyrt ca 6000 SEK för tre veckor). Så jag rekommenderar ur kostnadssynpunkt att man försöker hitta ett annat boende. om man däremot är fler som åker tillsammans så är lägenheten urmärkt.

Språk och kultur

Mina insatser skedde på engelska då jag inte kan tillräckligt mycket spanska för att kunna undervisa. Däremot kan jag delta i diskussioner och möten på spanska. Det fungera bra eftersom jag samarbetade med lärare, som kan engelska.

Fritid

Eftersom jag känner många i Santiago, blev jag väl omhändertagen, vilket inte var fallet första gången jag var där. Jag blev hembjuden till några av lärarna. Santiago upplever jag som en säker stad. Det finns väldigt mycket intressant att se i Chile, så om man har möjlighet att kombinera sin vistelse med semester så kan man göra intressanta resor både till södra och norra Chile. Jag rekommenderar norra Chile även om chilenarna själva vurmar för södra delen av landet. Det är mycket vackert med berg,. skogar och sjöar, men i norra Chile finnas Atacamöknen och det är ett landskap som totalt skiljer sig från det svenska. Det är oerhört intressant och vackert. Man kan också besöka Påskön, men det är ganska dyrt. Det går flyg från Santiago till Påskön och det kostar ungefär 6000 SEK.

Från Santaigao tar man sig lätt och billigt till Valparaiso och det är faktiskt ett måste när man är där. Det är en väldigt spännande stad att besöka. Där finns också ett av Pablo Nerudas hus. Pablo Neruda hade två hus till; ett i Isla Negra inte så långt ifrån Valparaiso och ett i Santiago. Alla tre är spännande och vädra ett besök.

Övrigt

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det har varit mycket utvecklande och givande att delta i lärarutbyte. Eftersom jag under flera år har tagit emot både studenter och lärare frånUniversidad de Chile och även hjälp till med att studenter och lärare från KI åkt till Santiago har jag samlat på mig erfarenhet. Det är värdefull att en till två personer får en fördjupad kännedom eftersom det tar lång tid att förstå hur det fungerar i ett annat land.

Annan verksamhet

Jag deltog en hel del i klinisk verksamhet dels på neurologisk rehabiliteringsklinik dels på en mottagning för barn med funktionshinder. Jag kunde konstatera att kunskapsnivå i och för sig är god, men man är inte helt uppdaterad avseende evidens.

Förberedelser

Utbyte med Universidad de Chile har pågått sedan 2000 och jag har  varit ansvarig för det under denna tid. Eftersom vi står inför att det finansiella stödet från Programkontoret upphör såg jag det som viktigt att personligen diskutera en eventuell fortsättning. Jag har varit i Santiago dels på kontaktresa dels på ett lärarutbyte 2002, varför jag kände till en hel del av förhhållandena. Inför förra utbytestillfället gick jag språkkurs i Spanien, men inte denna gång. Det hade jag egentligen behövt för att uppdatera kunskaperna. Förberedelser skedde för övrigt genom mailkontakter. Vi hade kommit överens om vilka områden jag skulle undervisa inom och var jag skulle bo.

Reflektioner

Det har varit mycket intressant och värdefullt att delta i lärarutbytet. Jag har lärt mig en hel del och även fått med mig idéer hem, som jag kan använda i min undervisning. Det är värdefullt att uppleva likheter och skillnader i våra utbildningsystem och i våra kunskaper. Avseende kunskaper så är likheterna ganska stora. Däremot så är det stora skillnader i hur undervisning och hur sjukvårdssystem är uppbyggda. I Chile betalar man höga avgifter på alla universitet oavsett om de är privata eller statliga. Sjukvård är antingen helt privat finansierad och har mycket god standard, finansierad genom arbetsplatsförsäkringar eller finansierad genom skattemedel. Det är stor skillnad i standard mellan de olika sjukhusen och också i vilka löner som betalas ut.

De erfarenheter jag har gjort har jag använt i undervisning på olika sätt och därigenom bidragit till ett internationellt perspektiv på hemmaplan.

Undervisning

Utbildningen är femårig och man antas efter ett antagningsprov. Konkurrensen är stor. Första året ägnas åt studier i matematik, fysik, kemi, biologi mm, alltså ä,nen som våra studenter lärst på gymnasiet. Man har detta för att försäkra sig om att studenterna har nödvändiga förkunskaper. Fö läser studenterna anatomi,. psykologi, fysiologi, patologi mm som hjälpämnene till sjukgymnastik. Avseende inriktning i sjukgymnastik så har man samma inriktningar som vi men man har större tonvikt på sjukgymnastik vid funktionsnedsättningar i respirations- och cirkulationsorgan, då man har betydligt större problem i Santiago pga luftföroreningar. Sjukgymnasten har också en betydligt större roll på t.ex. intensivvårdsavdelningar än i Sverige. De tjänstgör även nattetid för att behandla patienter.

Jag upplevde att relationen mellan lärare och studenter var mycket god.

Det femte och sista året på utbildingen är ett praktikår och då gör studenterna praktik inom olika områden.

Mina insatser bestod i medverkan i undervisning av undersökning av leder och muskler. Den går till ungefär på samma sätt som här att studenterna undersöker varandra efter en genomgång av vad som  skall göras och lärarna går runt och ger feedback. Jag medverkade också i gruppgymnastik med teoretiska aspekter av hur man kan tänka när man organisera gruppträning för patienter med olika funktionsnedsättningar. Övrig verksamhet jag deltog i var bedömning av fysisk kapacitet samt i examination på grundutildnings- och magisternvå.

Tyvärr blev en del planerade insatser inställda pga att studenterna strejkade, så de föreläsningar som jag planerat i motorisk kontroll, motorisk inlärning och hur teorierna kan appliceras klinikst blev inte av. Det var mycket snopet, då jag lagt ner mycket arbete på att förbereda.

Undervisningstimmar

I genomsnitt undervisade jag tio timmar i veckan. Jag deltog dessutom i lärarmöten, diskussioner om examinationer, seminarier mm. För övrigt medverkade jag i handledning dels på en neurologisk rehabiliteringsklinik dels på en barnmottagning för barn med medfödda funktonshinder.