Reserapport - utresande lärare
På ett barnhem i utkanten av Kampala
Lärosäte: Arcada
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 09/10
Antal dagar: 4
Namn: Hélène Fitinghoff
E-postadress: helene.fitinghoff@ki.se

Boende

Ankomst och Boende

Ankomst: 16 februari 13.55 med flyg till Helsingfors

Hemkomst: 19 februari, 17.55 till Arlanda

Gradering OK

Boende: Scandic Hotel, Helsinki

Gradering OK

Resan  och boendet arrangerades genom Ticnet. Hotellet var ok i mellanklass Scandic Hotel. Vi hade ett kort möte på kvällen vid vår ankomst med de som arrangerade veckan och då fick vi reda på enklast resväg till skolan. Visserligen hade vi varit där tidigare men det var bra med en uppdatering. Vi hade köpt 4-dagars biljett för buss/spårvagn så det kändes enkelt.

Språk och kultur

Språk

Allting skedde på engelska eftersom lärarna från, Spanien, Belgien och Litauen inte förstår svenska, mellan varven pratade vi svenska med våra partners från skolan.

Fritid

Fritid

Det ordnades inget speciellt för oss, å andra sidan så känner vi till Helsingfors ganska väl så vi fann oss väl tillrätta. Det var även kallt ute så vi föredrog bastun på hotellet som fritidssysselsättning.

Övrigt

Övrigt

Det är alltid lika intressant att träffa gamla kollegor och nya.

Annan verksamhet

Verksamhet

Vid detta tillfället hade vi bjudit in en lärare från Vilnius University genom Nordplus medel för att hon skulle få träffa representanter från vårt nätverk och känna sig involverad i detta. Tillsammans med henne hade alla vi lärare som var med om denna vecka ett flertal möten angående organisationen mm om detta. Sista dagen hade vi en utvärdering om veckan om hur man kunde lägga upp den en annan gång och vilka deltagare man skulle kunna bjuda in och även studenter från andra länder.

Förberedelser

Förberedelser

Genom Arcada, Nylands svenska högskola, blev jag inbjuden att delta i deras Internationella vecka med ett föredrag om Communtiy- and Home Based Rehabilitation - Cultural Perspective. Temat för veckan var Evidence Based Practise. Eftersom ett antal föreläsare från Europa var inbjudna till samma vecka så hölls allting på engelska. Handouts mm var alltså översatta till engelska.

Reflektioner

Reflektioner

Conceptet var mycket bra att inbjuda en mängd lärare genomfrämst Erasmuprogrammet men även Nordplusprogrammet att delta i en sådan temavecka. Jag har redan fått berätta om denna i vårt kollegium och i min senaste Nordplusansökan har jag tagit upp ideer från denna vecka att överföra till ett Intensive Program, som genom Nordplus enbart måste vara en vecka.

Undervisning

Undervisning

Ett schema hade gjorts upp i förväg om hur undervisning denna vecka såg ut. Måndag, tisdag och onsdag förmiddag ägnades åt föreläsningar för de medverkande studenterna. Studenterna var från årskurs 1 och 3, även lärare deltog som åhörare. Från onsdag eftermiddag och hela torsdagen ägnade vi oss åt handledning av de grupper studenter som hade valt olika tema för deras arbete. Jag träffade min grupp av studenter som valt Community- and Home Based rehabilitation - Cultural Perspective som sitt ämne, inom detta huvudämne hade dom valt att ägna sig åt Hembesök - finns det evidens för detta inom arbetsterapi. Studenterna sökte relevant litteratur/artiklar som dom fick handledning om.  Fredagen ägnades åt seminarier där studenterna framförde sina rapporter, mycket professionellt och vi i panelen fick ge feed-back till de olika grupperna. Det var alltsomallt 4 teman/4 grupper studenter och vi var två lärare respektive till varje tema. Jag hade en lärare från Spaninen som hade samma huvudtema. Mycket intressant.

Undervisningstimmar

Undervisningstid

En dubbelföreläsning 2 timmar

2 handledningstillfällen 2 timmar

1 seminariedag 4 timmar