Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Arcada
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 09/10
Antal dagar: 4
Namn: Liz Hahne
E-postadress: liz.hahne@ki.se

Boende

Resa och boende arrangerades genom Ticnet. Hotellet var OK och låg centralt i Helsingfors.

Ankomst dagen hade vi ett kort möte och fick vår resväg till skolan förklarad. Vi köpte ett 4 dagars kort till buss och spårvagn, vilket var det billigaste alternativet.

Språk och kultur

Allt skedde på engelska för att även de övriga utbyteslärarna skulle kunna deltaga i samtalen.

det fungerade mycket bra och om någon student ej förstod kunde det förklaras på svenska.

Fritid

Frtiden blev bastu på hotellet då det var - 16 grader kallt och snöstorm i stort sett hela veckan.

Även viss mått av förberedelser inför föreläsningarna.

Övrigt

Bra initiativ från Arcada.

Trevligt att göra nya bekantskaper och fördjupa tidigare relationer med den svenskspråkiga skolan.

Annan verksamhet

Möten och diskussioner med lärare och magisterstudent från Vilnius university som hade fått medel från Nord+ för att nätverka och generera sammarbete med Vilnius genom Nord+.

Även diskussioner hur man kan förändra och förbättra nästa års internationella vecka genom att även bjuda in studenter genom utbytesprogrammen.

Förberedelser

Förberedelser:

Vi blev kontaktade av Arcada, den svenska arbetsterapeut utbildningen  i Helsingfors. vi fick en inbjudan om att deltaga i deras internationella vecka. Mitt subjekt skulle vara kreativitet och aktivitet så min förberedelse var att göra ett föredrag på detta ämne.

Eftersom det var flera inbjudna lärare från övriga europa så var föreläsningen på engelska så att alla hade möjlighet att följa med.

Handouts delades ut.

Reflektioner

Jättetrevligt sätt att samla lärare och studenter på. Bra att kunna samla både Erasmus  utbyte och Nord+ till gemensamma aktiviteter.

Otroligt bra bemötande från skolan som verkligen visade sin uppskattning över att vi kom till dem både från studenter och övriga lärare.

Undervisning

Vi hade i förväg fått schema på var vår undervisning låg. Måndag, tisdag, ägnades åt föreläsningar av de andra utbyteslärarna för de studenter som deltog i int.veckan.på onsdag hade vi från sverige våra föreläsningar.

Onsdag eftermiddag och torsdagen  ägnades åt handledning av de grupper som valt respektive tema för sina arbeten.

Mina studenter hade valt altivitet som behandling inom arbetsterapi med inrikning psykisk ohälsa.Studenterna skulle söka artiklar utifrån sitt ämne och försöka att hitta evidens inom det valda ämnet.

Fredagen ägnades åt seminarier där studengrupperna framförde sina rapporter och vi i panelen fick ge feed-back till grupperna.

vi arbetade 2och 2 lärare ihop med att handleda studentera.

Trevligt och mycket givande vecka.

Undervisningstimmar

En föreläsning 2 tim

2 handledningstilfällen ca 3 tim

seminarium och utvärdering 4 timmar