Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Utbildningsprogram: Tandhygienist
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 09/10
Antal dagar: 2
Namn: Annsofi Johannsen
E-postadress: Annsofi.Johannsen@ki.se

Boende

Jag blev väldigt väl mottagen av värduniversitetet. 

Språk och kultur

Föreläsningen hölls på engelska, det fungerade bra. Upplevde inga kulturkrockar.

Fritid

De arrangerade flera sociala aktiviteter, jag har varit i Helsingfors tidigare.

Övrigt

Det är alltid lärorikt att träffa lärare, både på nationell och internationellt nivå.  

Annan verksamhet

Vi hade diskussioner om utvecklingsarbetet. Jag kommer att träffa några lärare på en internationell konferens i sommar.

Förberedelser

Jag var inbjuden föreläsare vid deras internationella vecka, som genomfördes för första gången. Samtliga utbildningar vid universitetet deltog under deras internationella vecka.

Reflektioner

Den internationella kommiteen och utbildningarna hade planerat den internationella veckan på ett utmärkt sätt, där den internationella kordinatorn hade ett stort ansvar för själva planeringen.

Undervisning

Jag har tidigare besökt universitetet, och har då blivit informerad om utbildningens upplägg och innehåll. Jag föreläste om riskfaktorer som tobak och stress och hur det kan påverka munhälsan, jag berättade vidare om den forskning som jag bedriver i dessa områden. Föreläsningen videoinspelades eftersom aulan inte kunde ordna sittplats till alla studenter.

Undervisningstimmar

Jag föreläste under en ca en och en halv timma, därefter var det diskussioner bland lärarna och studenter.