Reserapport - utresande lärare
Malta är oerhört vackert
Lärosäte: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 09/10
Antal dagar: 3
Namn: Hélène Fitinghoff
E-postadress: helene.fitinghoff@ki.se

Boende

Eftersom jag är väl hemma i Helsingfors så åkte jag buss tillsammans med min kollega till det hotell som vi innan hade beställt. Vi hade också fått adress till utbildningen dit vi skulle till senare på dagen så vi tog bussen dit, mycket enkelt.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska, den skedde på den finsktalande utbildningen

Fritid

Oj, det hann vi  inte med så mycket vi var inne i den jättestora ryska kyrkan som ligger nära hamnen och tittade lite på saluhandeln, men den hade inte kommit igång så mycket ännu.

Övrigt

Egentliogen inga, helsingfors är ju så nära samtliga oss som bor i Stockholm så det känns inte så exotiskt att ha varit där.

Annan verksamhet

Nej enbart undervisning denna gång,. Däremot inspireerade vi en av kollegorna vid utbildningen att ansöka om doktorandtjänst hos oss. Anledningen är att det finns inte många disputerade lärare i arbetsterapi i Finland över huvud taget.

Förberedelser

Jag blev inbjuden att delta  i Metropolias Internationella vecka.

Reflektioner

Det är alltid lika intressant att åka på lärarutbyte att få ta del av annan lärarkultur, arbetsmiljö både för studenter och lärare. Man tar ju alltid med sig något av det man varit med om.

Undervisning

Eftersom jag och min föreläsning var en del av innehållet i den internationella veckan så passade den och jag in och det blev många interessanta diskussioner oss lärare emellan i och med vi var från olika länder som Grekland, Spanien, Baltiska staterna och vi från Sverige. Se plan nedan.

INTERNATIONAL WEEK 8.-12.3.2010 - Helsinki Metropolia UAS, Faculty of Welfare and Human Functioning  
Monday 8.3. Tuesday 9.3.   Wednesday 10.3.   Thursday 11.3. Friday 12.3.
  Sofianlehdonkatu 5 b Vanha viertotie 23 Sofianlehdonkatu 5 b Vanha viertotie 23 Sofianlehdonkatu 5 b Mannerheimint172 Vanha viertotie 23 Sofianlehdonkatu 5 b  
      8.30 - 11.45 8.30 - 10.00     8.30 - 10.00  
      How to Use the Art in Social Work? Biostatistics Theory     Biostatistics Theory  
      Monika Gorynia   State Voc. School of Higher Education in Leszno,             201 Christos P. Kitsos PhD, Professor of Statistics, T.E.I. of Athens, Greece      Christos P. Kitsos PhD, Professor of Statistics, T.E.I. of Athens, Greece   
      9.15 - 10.45 301     301  
      Biostatistics Theory          
      Christos P. Kitsos, PhD          
  10.15 - 11.45   Professor of Statistics 10.15 - 11.45     10.15 - 11.45  
  Biostatistics Theory   T.E.I. of Athens, Greece Biostatistics Labs     Biostatistics Group  
  Christos P. Kitsos, PhD   301 Christos P. Kitsos, PhD     Discussion of Assignments  
  Professor of Statistics   11.00 - 11.45 Professor of Statistics     Christos P. Kitsos, PhD  
  T.E.I. of Athens, Greece   Biostatistics Labs T.E.I. of Athens, Greece     Professor of Statistics  
  301   Christos P. Kitsos, PhD 302     T.E.I. of Athens, Greece  
      Professor of Statistics       301  
      T.E.I. of Athens, Greece          
      302          
LUNCH
    12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00   12.30 - 15.00 12.30 - 14.00    
    Cultural Diversity in Social Work and Health Care: Religious coping for muslim clients Bridges Instead of Walls - the Opportunities and Traps of Interpersonal Communication Bridges Instead of Walls - the Opportunities and Traps of Interpersonal Communication   Low vision and accessibility          (Optomery Degree Programme)              CBR - Community and Home -based Rehabilitation  - and the Course    
    Leonie Van der Valk Monika Gorynia Monika Gorynia   Núria Tómas Hélène Fitinghoff    
    Hogeschool van Amsterdam            The Netherlands  AUDITORIUM State Vocational School of Higher Education in Leszno, Poland          201 State Voc. School of Higher Educ. in Leszno, Poland AUDITORIUM   Universitat Politèchnica de Catalunya;Spain            AUDITORIO 2 Karolinska Institutet     Sweden          AUDITORIUM    
            14.15 - 15.45    
  14.15 - 15.45 14.15 - 15.45 14.15 - 15.45 12.45 - 15.45     Clinical Education     
  Cultural Diversity in Social Work and Health Care: Religious coping for muslim clients Low vision and accessibility          General Lecture      Núria Tómas The Practice of Social Work in Poland           Katarzyna Przewlocka Anatomy of Dance Kinetic Afternoon with Tiina Ollesk & Rene Nõmmik 14.30 - Meeting with Social Services Teachers    Ward                     Liz Hahne               Karolinska Institutet         Sweden          AUDITORIUM    
  Leonie Van der Valk    Hogeschool van Amsterdam            The Netherlands             Universitat Politèchnica de Catalunya, Spain    AUDITORIUM State Vocational School of Higher Education in Leszno, Poland      AUDITORIUM from Tallinn University and Jouko Heiskanen from Metropolia          PT/ GYM HALL Monika Gorynia and Katarzyna Przewlocka         

Undervisningstimmar

Undervisningen var enligt schema sen var det staff-meeting och diskussion med lärare och studenter i mindre grupper. Faktisk tid 6 timmar på de tre dagarna som jag var där.