Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University of Malta
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 5
Namn: Ann-Helen Patomella
E-postadress: ann-helen.patomella@ki.se

Boende

De var väldigt trevliga och skickade en chaufför som hämtade och lämnade mig på hotellet. Hotellet var mycket bra och hade bra standard.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska och fungerade bra. Malta har engelska som officiellt språk och undervisning ska ske på engelska.

Fritid

Jag hade inte mycket fritid, men mitt intryck är att Malta var ett lätt land att resa till, lätt att göra sig förstådd och att ta sig runt. Valetta och Sliema är trevliga städer och det är gott om restauranger med god mat. Det känndes säkert att vistas i landet.

Övrigt

Jag är mycket nöjd med mitt första lärarutbyte och känner mig postiv att ta mig an fler utbyten framöver.

Annan verksamhet

Värdutiversitetet var mycket intresserade av fortsatt utbyte; både att ta emot lärare och studenter. Jag försökte övertala dem (både lärare och studenter) att komma till KI, men de upplevde svårigheter pga att våra respektive terminstider inte var synkroniserade.

Förberedelser

Jag förberedde min undervisning genom att översätta och göra den så relevent som möjligt. Jag samlade på mig material för att visa och delge värduniverstitet.

Reflektioner

Jag skulle rekommendera mina kollegor och studenter att åka på utbyte till Malta, det är intressant och lärorikt och mycket bra som första utbyte. Jag kommer att informera min kollegor på nästa utbildningsmöte och även studeterna under undervisningen.

Min behållning är att jag fick vara tydlig med mitt paradigm och pedagogik vilket gjorde att jag blev mer medveten om mina egna strategier och förhoppningsvis en bättre pedagog.

Undervisning

Jag upplevde att vi hade olika pedagogik i våran undervisning, här på KI är jag van att som lärare ge studenten mycket ansvar för sitt eget lärande, men på Malta var studenterna mer passiva och lärarna hade svårt att få dem engagerade i sitt eget lärande. Vi hade dessutom olika perspektiv på ämnet Arbetsterapi, vi på KI ett mer aktivitetsbaserat perspektiv och de ett betydligt mer medicinsktparadigm. Det var mycket intressant med dessa olikheter och jag kände att de hade stor nytta utav mitt utbyte och även jag fick lära mig mycket i kommunikationen med lärare och studenter.

Undervisningstimmar

Jag var under mina 5 dagar på Malta 9 timmar på Universtitetet, varav 30% var handledning av personal och möten och resterande (70%) var undervisning.