Reserapport - utresande lärare
The Lion City, the hottest Tiger Economy.
Lärosäte: Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 4
Namn: Mona Esbjörnsson
E-postadress: Mona.Esbjornsson@ki.se

Boende

Värduniversitetet tog emot oss mycket respektfullt och trevligt. De hade samlat hela kollegiet om ca 20 personer som var och en berättade kort om sin uppgift på Universitetet. Vi fick också en visning av universitetets undervisningslokaler och laboratorier. Vi fick också bli presenterade för Universitetets "dockning" till hälsovården. Inom snar framtid ska patienter med olika behov av undersökningar kunna tas emot på Universitetet. Det fysiska/praktiska, ekonomiska, politiska och kvalitetshöjande  "tänket" kring detta initiativ var lysande, tycker jag.


Vi bodde på hotell som Fredrik Brolund ordnade som låg på 5 min gångavstånd från Universitetet. Boende och matkostnader var låga i jämförelse med Sverige. God mat och rent och snyggt var mitt generella intryck av tvådagarsvistelsen. Generellt var människor mycket trevliga och älskvärda.

Nackdelen för mig med rullstoll var alla kullerstensbelagda trottoarer och att det inte var nedfasade.


Vi åt middag (KI bjöd) med några av Universitetets lärare andra kvällen. Tredje kvällen bjöd Universitetet oss på en lokal restaurang som var mycket trevligt och där många samtal handlade om att knyta nya kontakter mellan nya lärare både på Universitetet och vid vårt utbildningsprogram på KI.

Språk och kultur

Språket var engelska och det upplevde jag som komplikationsfritt.

Kulturen var annorlunda på det viset att människor var uppmärksamma och hjälpsamma kring mitt rörelsehinder. Fysiskt hopplöst men mycket vänliga och roliga (humor) människor. Att bli pussad på vardera kind varje gång man skulle hälsa kändes lite "närgånget", men jag vande mig snabbt så det kändes rätt trevligt till slut;)

Fritid

Sociala aktiviteter var utmärkt anordnat. Bl a engagerade sig en utbytesstudent som varit hos oss under 2009 att köra oss med bil ner till city och vara med oss under middagen för att åter köra oss till hotellet. Staden hade en fantastisk arkitektur samtidigt som fallfärdiga hus och nedlagda fabriker sågs blanda sig med lyxiga shoppingcenter. Universitetet hade en fantastiskt öppen och vänlig omgivning men inuti var det lite mörkt och trångt men rent och välordnat.

Kulturlivet hann jag inte få någon uppfattning om förutom maten som var fantastisk och lite annorlunda.

Staden kändes trygg och säker. Jag såg inga fulla människor och ingen som tiggde på gatorna.

Övrigt

Åk!

men

förbered dig så mkt som det går i alla aspekter kring före, under och efter lärarutbytet.

Tack för att jag fick resa och supporten kring att åka med personlig assistans

Bästa hälsningar Mona

Annan verksamhet

Se flik Ankomst.

Fortsatt samarbete med detta universitet ser jag som självklart. Samarbetet har också en stor utvecklingspotential på många sätt, tycker jag.


Fantastiskt spännande, givande, utvecklande och trevligt!

Förberedelser

Detta är först gången jag deltar i ett lärarutbyte och efter 10 år som lärare tyckte jag det var dax att vidga mina vyer.

Jag tycker också att detta initiativ var ett rationellt led i "Hållbar Utveckling"

Eftersom jag har en projektanställning på 20 % som likabehandlingskoordinator med syftet att implementera kunskap och medvetande i likabehandlingsperspektiven inom KIs utbildningprogram så kändes det relevant att åka till ett annat land och undersöka hur medvetenheten och implementeringen av detta ämne såg ut.

Språket var engelska och ingen särskild förberedelse behövdes för det, enligt min uppfattning.

Jag hade förberett föreläsningen med en PP och en vetenskaplig artikel som berörde varför det är viktigt att skilja på sex och kön inom Hälso- och sjukvård. Jag hade också förberett ett grupparbete med redovisning nästa dag. Både studenter ca 40 st samt 3 lärare deltog i föreläsningen och i gruppdiskussionen

Reflektioner

Positiva erfarenheterna var att lärarna var så engagerade och "bjöd" på sig själva i så hög grad. 

Att få ta del av deras kvalité på programmen och bredden av olika program samt interaktionen med Hälsovården var en viktig behållning för mig. Jag ser det som stora möjligheter att fortsätta och utveckla kontakten med detta universitet. 

Jag hoppas kunna informera om detta besök på vara lärarkollegium framöver.

Reflektionen över lärarutbytet och min undervisning vid KI är att jag skulle vilja närma mig verksamhetsförlagd utbildning i högre grad. Att tex vid mina muskelföreläsningar möta ngn patient som behöver göra en neuromuskulär utredning eller idrottsskadeutredning.

Undervisning

Den fysiska tillgängligheten var ganska dålig om man använder rullstol som jag gör. Korridorer och dörröppningar var mycket smala och labben var väldigt små. Inga handikappanpassade toaletter fanns.

Min undervisning bestod i att jag presenterade en PP som rörde begreppen kön respektive sex samt redogjorde för de olika diskrimineringsgrunderna i vår Likabehandlingslag.  7 grupper om 5-6 studenter i vardera grupp fick en varsin uppgift att reflektera eller exemplifiera kring de olika diskrimineringsgrunderna. Dagen efter samlades vi åter och hade en diskussion kring detta ämne.

Studenterna och lärararna vara mycket engagerade och hade många kloka tankar kring de olika perspektiven.

Undervisningstimmar

Lärarutbytet varande i två dygn. Första dagen undervisade jag i ca 2 timmar och andra dagen ägnade vi oss åt ca 2 timmar gruppdiskussion. För övrigt tillbringades  ca 6 timmar för andra aktiviteter kring universitetet.