Reserapport - utresande lärare
Marknaden i centrala Kampala
Lärosäte: Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 3
Namn: Fredrik Brolund
E-postadress: fredrik.brolund@ki.se

Boende

Värduniversitetet hade genom diskussion med vår grupp satt samman ett mycket omfattande och intensivt program under 2 hela dagar. Problemet var att vårt program har samarbete med 3 olika program vid värduniversitetet. Därför skulle flera olika separat men även samlade möten, undervisningar och presentationer samt studiebesök fungera.
Bostaden anordnades av oss vid ett hotell 400m från skolan - Hotel VIP Executive Arts ( http://www.hotelartsvipexecutive.com/) - ett mellanklass hotell med bra service, frukost och fina rum för c:a 800:-/rum och natt (samma pris för 2 i samma rum) 

Språk och kultur

ENgelska fungerade utmärkt på alla nivåer. Jag pratar f ö en del portugisiska varför språket inte utgör någon barriär eller problem.

Fritid

Sista kvällen hade man anordnat en enkel middag i en närliggande restaurang. Den blev väldigt informell vilket gav möjlighet till diskussioner runt hela bordet med såväl lärare, studenter som andra skolrepresentanter. 
De första 2 kvällarna ordnade vi egna sammankomster med promenader i olika delar av staden och restaurangbesök. Vid ett av dessa även tillsammans med några av skolans lärare.

Övrigt

Ta med studenter på utbytet/kontaktresor!

Annan verksamhet

Deltog i seminarier och diskussioner med lärare från alla 3 program vi har utbyte med. Här tog vi upp 3 viktiga frågor: Studenter som ska komma till oss under nästa termin, internationellt magisterprogram och utbyte med ett nytt, 4:e program Patologi/Cytologi.

Diskussionerna med lärarna och studenterna som kommer nästa termin var mycket givande då jag fick möjlighet att kontrollera deras kunskaper i engelska, intresse för projektarbeten, vilket är en av de kurser de valt samt lite om hur de förberett sig (bl a för att komma från +15 i januari till -20 grader och 1 meter snö...). Studenterna kunde även ställa frågor direkt till mig men vid ett senare tillfälle även till våra 2 deltagande studenter. Vi diskuterade även de kurser som studenterna ska genomföra där lärarna nu sammanställt en mer detaljerad och konkret lista över olika förväntade mål med kursen. Detta kommer förenkla utbytet då studenterna på sina kliniska placeringar vet vad de ska göra i högre grad och handledarna inte behöver "tolka" målsättningarna lika mycket.
Det internationella magisterprogrammet som togs upp av lärarna i Nuklearmedicinprogrammet är ett Erasmus-projekt med samarbete mellan Schweiz, Portugal, Danmark, Belgien och ev nu även KI. Programmet omfattar 90hp och förutsätter att studenterna ska läsa 2 kurser vid andra universitet inom projektet. Själva programmet handlar om Nuklearmedicin och skulle för KI´s del vara intressant för BMA inom inriktning fysiologi men även röntgensjuksköterskor efter avslutad examen. Kontakt har nu tagits med Rtgssk-programmet vid KI, Internationella kontoret och en inbjudan från Lousanne har även kommit. Kan bli mkt spännande.
Patologi/Cytologi-programmet vid ESTeSL har tidigare haft lite kontakt med KI men var nu beredda med en hel del information om programmet upplägg och innehåll. I diskussionerna framkom ett mkt starkt intresse från Lissabons sidaoch flera studenter inom programmet vill gärna göra utbyte med KI. Min tanke i diskussionerna var att även kunna inkludera KI´s magisterprogram i Diagnostisk cytologi i detta utbyte, om vi får ett avtal. Programansvariga var väldigt positiva till detta.

Förberedelser

Eftersom jag deltagit tidigare i utbyte med denna skola kunde jag ta det lugnt med förberedelserna. Jag hade dock satt ihop en PPT-presentation med fallbeskrivningar samt ett par andra presentationer om bilder inom diagnostiken som reserv.
Som ordförande i vår INK var jag även ansvarig för resan där även 2 andra lärare, 1 koordinator och 2 studenter deltog.
En av lärarna är rörelse förhindrad och behövde en del stöd i organiserandet av ekonomiskt och praktiskt stöd. Bl a hotellrum, rullstol på flygplatsen, personlig assistent mm.

Reflektioner

Det intressanta med detta utbyte var 2. Dels att vi hade med studenter från programmet och dels att vi hittade ett par nya samarbetsmöjligheter.
Studenterna från BMA-programmet som deltog hade sammanställt en presentation om Stockholm och Sverige och KI. Det gavs även möjlighet för studenterna från flera program att diskutera med och ställa frågor till våra studenter. Tanken var att det skulle kunna öka intresset både från KI- och ESTeSL-studenterna inom Laboratoriemedicin respektive Kliniska Analyser. Försöket var väldigt lyckat och uppskattades från båda parter. Om det ger resultat får vi se senare...
De 2 olika förslagen avseende Magisterprogram inom nuklearmedicin och nytt avtal med PAtologi/Cytoilogi visar ju hur viktigt det är att var öppen för olika förslag som kan komma fram. Det innebär en del merarbete men ökar ju möjligheterna för både studenter och lärare men höjer ju även intresset för programmet och KI.

Undervisning

Biomedicinska analytikerprogrammet har ju haft och kommer snart åter ha 2 inriktningar- labmedicin och fysiologi. I Portugal motsvaras den fysiologiska utbildningen av 3 olika program, Cardiopneumology (hjärt, kärl och lungdiagnostik), Nuklearmedicin och Neurofysiologi. Den laboratoriemedicinska inriktningen i Sverige motsvaras av Clinical Analysis och Patologi/Cytologi programmen. Samtliga program vid ESTeSL - vår värdskola har 4-åriga program med kandidatexamen och ett extra magister/licenciat-år. De olika programmen täcker var och ett olika delar av de svenska inriktningarna men med en del andra områden och större djup. Totalt sett motsvarar de dock alla kunskapsområden BMA-programmet har i Sverige och vid KI.
I min första presentation beskrev jag olika bildgivande system och hur de utvecklats och samverkar inom diagnostiken i Sverige. Främst inriktat på hjärtdiagnostik. Studenterna som deltog var alla från 3:e året inom Nuklearmedicin och Cardiopneumology. Det blev många frågor men de uppskattade presentationen och hade inga problem att hänga med i engelskan. 
Den andra presentationen berörde ett antal patientfall kring ekokardiografi (hjärtultraljud) som i huvudsak vände sig mot Cardiopneumology-studenterna. Även har blev mottagandet varmt. Svaren och frågorna visade att de hade mycket goda kunskaper inom området och kunde förstå såväl diagnostiken som patofysiologin. VI diskuterade även en del kring behandlingen.
Deltog även i diskussionerna som en av våra lärare hade med en annan grupp studenter kring likabehandling. Mycket intressant med många spännande frågor,svar och diskussioner kring dessa frågor.

Undervisningstimmar

Egen undervisning/seminarier 3 timmar 50%