Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 5
Namn: Desiree Wiegleb Edström
E-postadress: desiree.wiegleb-edstrom@karolinska.se

Boende

Ankomst söndagen den 101024. Jag bodde i en personalbostad bestående av ett möblerat rum (säng, skrivbord och fåtölj) med dusch och toalett. Köket var ute i korridoren. Sängkläder och handduk ingick. Standard "studentkorridor". Jag hade skriftliga instruktioner hur jag skulle hitta dit. Nyckel hämtades på akutmottagningen på kirurgkliniken. Jag kom efter kontorstid och hade fått en adress att hämta nyckel vid informatinsdisken vid kirurgklinikens akutmottagning. Det var svårt att hitta men lyckades slutligen. Hade varit svårt för någon som inte kan tyska.

Kostnaden för rummet per vecka: 96,30 EUR.

Hemsidan till boendet: http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Personalwohnheime.105717.0.html

 

Universitetssjukhuset i Heidelberg, består av kliniken som är är spidda i staden. Boendet var vid kirurgkliniken, vilket innebar att jag fick åka buss eller gå ca 30 minuter till hudkliniken, som ligger mer centralt i Heidelberg. Kollektivtrafiken fungerade mycket bra och var billig.

 

101025

Jag sökte upp min kontaktperson och studierektor för hudkursen. Han hade mycket kliniskt arbete och jag fick initialt följa efter honom. Han fungerade som en konsult till de övriga ST läkarna. Jag fick intrycket att han inte hade planerat något speciellt utan löste min vistelse under resans gång. Jag saknade möjlighet att under veckan sitta ner och diskutera undervisning och undervisningserfarenheter.

Han hade  tidigare varit mycket engagerad i undervisning och byggt upp föreläsningsar som skulle vara integrerade. Han och kollegor hade varit i Harvard för att lära sig bla POL.Studenterna hade haft var sin dator med allt föreläsningsmaterial. Detta kostade för mycket och blev indraget för 3 år seda av den nuvarande ledningen på kliniken, som enligt studierektorn inte var intresserad av att bedriva undervisning.  Undervisningen var nu ffa katedrala föreläsningar och ofta då av andra proffesorer som behövde undervisningstid för att kunna behålla sin professur.

Enligt schemat skull studenterna på morgonen ha ett kortare besök på kliniken och träffa knepiga patientfall, Detta hade dock tagits bort. Istället träffades läkarna för att diskutera DRG poäng och hur de skulle diagnossätta patienter som hade vårdats på avdelning så att kliniken kunde hålla en bra budget.

 

 

 

 

 

Språk och kultur

Språket var tyska. Det fungerade mycket bra och var roligt att pröva och lära sig, för mig nya medicinska termer. Mötet med den nya kulturen var som förväntat. Jag har tyska föräldrar men är själv född i Sverige. Att det skulle finnas detta hiarki var ingen överraskning.

 

Under ronden upplevde jag att det var mycket viktigt att professorna gick först. Det var mycket lättare att tala med de yngre läkarna men de äldre som te x professorna eller studierektorn var det svårare att bolla tankar och ideer.

Fritid

Vistades större delen på sjukhuset. Tog en trevlig promenad med studierektorn under lunchen då han visade mig delar av Heidelberg. Upptäckte förövrigt denna trevliga stad på egen hand. 

Övrigt

Jag tror att all typ av utbyte är viktig för att se och jämför undervisning med andra lärosäten.

 

Var tydlig med att du vill hjälpa till med undervisningen eller att du kan föreläsa. Om intresset är svalt, så kan man ge en föreläsning utanför schemat.

 

Var ute i god tid för att ordna boende. Jag var sen och fick endast rum i "studentkorridor´". 

 

Även om lärarutbytet inte blir som du har tänkt dig, så finns det alltid något att ta med sig hem t ex hur du inte vill att det ska vara.

Annan verksamhet

Under den korta tid jag var deltog jag i en rond där vi diskuterade inneliggande patienter. Det kan vara svårt för en läkare som kommer från en svensk miljö med vana att diskutera och reflektera fritt att hamna i den tyska hiarkin där alltid professorn eller den äldre kollegan har det sista ordet. Jag försökte diskure och reflektera, men intresset var svalt från de övriga. 

Förberedelser

Kontakt togs med studierrektor på hudkliniken Universitetssjukhuset i Heidelberg i februari 2010. Jag hade via studierektor för hud- och könsjukdomar, KI, hört att utbytesstudenter från KI hade varit mycket nöjda med undervisningen i Heidelberg. Hudkliniken i Heidelbereg använde sig av interaktiva program och datorer i undervisningen.

 

Ett besök välkomnades. Jag fick kontakt förmedlad för att hitta ett boende. Vidare fick jag länk till deras studieplan http://www.derma-hd.de.

 

Någon ytterligsare förberedelse behövdes inte för besöket i Tyskland.

Reflektioner

Positiva erfarenheter: Det var roligt och spännande för mig att få se hur den tyska undervisningen fungerade. Det var en utmaning att få föreläsa för de tyska studenterna. På rasterna passade jag på att prata med studenterna om hur de upplevde sina studier och examinationerna. De hade duggor under terminern som de måste klara och därefter en stor integrerad medicintentamen. Vidar var det mycket intressant att få besöka intermedicin och deras "learning lab"

 

Negativa erfarenheter: undervisningsformen blev en besvikelse med så många katedrala föreläsningar och den stressade bedside undervisning samt POL.

När jag ville diskutera undervisning med studierektorn var intresset begränsat vad det gäller hur vi bedriver undervisning. Det fanns inget intresse att utbyta erfarenheter. Troligen var han mycket tyngd av det kliniska arbetet.

 

Sammantaget har vi på KI hudkliniken en mycket bra undervisningsform där kandidaterna har mycket patientkontakt, som uppskattas mycket. För att kunna lära sig något om hud måste studenten ha möjlighet att träffa patienter och se de olika hudsjukdomarna. Det går inte att ersätta detta med föreläsningar eller läroböcker. Vidare har våra studenter möjlighet att gå SVK - fördjupningskurs i dermatologi, och träffa ytterligare patienter på våra mottagningar tillsammans med erfarna dermatologer.

 

Mitt starkaste intryck är hur viktigt det är för oss att hålla fast vid patientkontakten och att vi inte får övergå till endast katedrala föreläsningar!! Hur viktigt det är att studenterna får möjlighet till att diskutera och reflektera.

 

Undervisning

Hudkursen besod av 2 veckor med föreläsningar på för- och eftermiddag. Föreläsningarna var obligatoriska och studenterna hade egna närvaropapper som föreläsaren skrev under. Vid två tillfällen hade studenterna bedsideundervisning på hudavdelningen. Studenterna delades in i mindre grupper på 5 studenter. En ung ST-läkare, som var placerad på avdelningen, höll i undervisningen. ST-läkare hade tillfrågat två patienter med psoriasis. Studenterna, i grupp på 5,  fick själva ta anamnes, undersöka och ge diagnosförslag. Därefter samlades båda gruppperna i ett rum med ST-läkaren var den som pratade mest och studenterna lyssnade. Inga reflektioner. Därefter undersöktes patienten en kort stund gemensamt av hela gruppen. Relationen mellan student och patient bedömde jag som god.

 

Jag deltog även vid ett seminarium uppbyggd som POL. Det var ca 12 studenter och en lärare som åter var en ST-läkare. Läkaren var stressad och det kändes som det var viktigt att hon skulle hålla tiden och var på språng tillbaka till kliniken. Patientefallet var atopiskt eksem hos ett barn. Studenterna var ganska passiva och läkaren svarade ofta själv på de flesta frågorna. Studenterna gavs tyvärr inte mycket tid att tänka själva.

 

Relation mellan lärare och student är svår att bedöma då det ffa var föreläsningar, men under föreläsningarna var det inga problem för studenterna att ställa frågor. Vid föreläsningar var det mellan 20-30 studenter. Jag var förvånad att det småpratdes ganska mycket under föreläsningen mellan studenterna och att föreläsaren fick be om tystnad. Studenterna hade en relativt avslappnad attityd. Däremot var underläkarna betydligt mer spända mot äldre kollergor och jag upplevde att kommunikationen gick främst åt ett håll där underläkaren fick lyssna.

 

Vår undervisning  på KI, består av mycket patientkontakt. Under kursen får studenterna under förmiddagen ha egne patienter som de får presentera till sina studiekamrater, komma med diagnosförslag och behandlingsförslag. Detta är ett mycket uppskattat moment. På eftermiddagarna har de föreläsningar eller seminarier som är interaktiva och där de ska lösa olika uppgifter,

 

 

Undervisningstimmar

Jag var i Heidelberg under en vecka. De hade föreläsningar dagligen från ca 9-15. Vid ett tillfälle bedside undervisning ca 45 min och ett tillfälle POL, ca 45 min.

Hade redan innan besöket mejlat ett flertal gånger och erbjudit att jag skulle kunna delta i undervisningen men fick inget svar. När jag var där erbjöd jag åter att delta och fick slutligen möjlighet att föreläsa om fotodermatologi ( solarium och dess effekter på huden) på tyska. Detta blev uppskattat av studenterna och vi hade en mycket trevlig diskussion under hela föreläsningen (60 minuter).

Deltog även under flera föreläsningar för att studera deras undervisning.

 

Studierektorn på hudkliniken ordnade så jag kunde besöka "learning lab "på intermedicinutbildningen. Träffade där två lärare som visade mig deras möjlighet att undervísa på olika "dockor". Det var mycket imponerande!

 

Professorn på hudkliniken tog med på en rond på avdelningen tillsammans med övarig personal och underläkare där den tyska hiarkin blev mycket tydlig.