Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 22
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

Vi blev hämtade av vår koordinator Julius Kamwesiga (JK) på flygplatsen med en buss från Makerere university. Vi var tre personer som anlände samtidigt då vi denna resa hade sökt för extra mobilitetspengar för att genomföra en pilot Kurs av Community and Home Based Rehabilitation och där fått extra pengar till lärarutbyte. Vi hade redan under våren då läraren från Ugandan var i Sverige påbörjat planering inför hösten samt innan vi åkte ner haft en tät mailkontakt med JK  i planering av denna kurs. Kursen har genomförts på KI med de inkommande lärarna under fem veckor i maj, tidigare vid 3 tillfällen och nu hade vi möjlighet att genomföra den i Kampala i en kortare version (2 v) .

 

Jag hade bokat in alla på Makerere Guesthouse där vi brukar bo och de känner mig vilket genererar ett varmt mottagande och kärt återseende varje gång.

Språk och kultur

Undervisning sker på engelska, mina kollegor har uppmärksammat mig på att dialekten och den afrikanska engelska kan vara svår i början och där kan jag vara med och tolka både språkligt och kulturellt.

Undervisningen betonar den kulturella skillnaden då de flesta arbetsterapimodeller är utvecklade och framtagna i västvärlden och främst USA.

Vi hade också förmånen att diskutera två av dessa instrument i seminarium där både vi och studenterna fick nya insikter.

 

Exemplevis "känner du kontroll över ditt liv"- Susanne man kan inte fråga så ... då en kvinna aldrig kan känna kontroll över sitt liv utan då måste fråga hennes man". "Susanne nu har vi givit exempel på lättare hushållsarbete men ska vi inte ge några exempel som man kan fråga en man".

 

Avseende kulturkrockar så ju mer jag vistas i Östafrika ju mer inser jag att jag inte förstår utan man får bara ha en öppenhet, fråga det man inte förstår och vara ödmjuk inför olikheter. Denna gång lärde jag mig att det finns tre tider, morning, afternoon and evenings och jag förstog nu varför studenterna inte ens ser skyldiga ut då de kommer insläntrande vid 10 tiden då vi hade startat klockan 9 men de var inte sena då det fortfarande var mornings. Regnar det är det mornings hela dagen och då kanske inte studenterna ens klarar av att komma till undervisningen pga transportprobelm etc.

Fritid

Det är lätt att ta sig fram men mycket på grund av att man inte behöver leta sig fram i allt då jag har återkommit och därmed även kan hjälpa mina kollegor att hitta resturangen man kan gå till mm. Jag har ett kontaktnät med exempelvis säkra chafförer. Det är en förutsättning att åka mer än en lärare och student pga av säkeherheten. Jag instruerar även mina studenter och lärarkollegor på det bestämdaste att ej använda boda-boda (taxi på motorcykel). Man skulle kunna diskutera om man skulle kunna förbjuda detta då ex amerikanska ambassaden förbjuder alla amerikanska medborgare att åka boda-boda då det senast var en amerikansk student som blev rånmördad och förra året var det två amerikanska studentern som blev våldtagna.

 

De två sjuksköterske studenter som vara nere från KI blev nedkörda till slummen och blev rånade. Jag träffade dem och de fick möjlighet att tala om det men det är svårt att förbjuda de fortsatta att åka med "säkra chafförer" sa de.

 

Vi blir alltid hembjudna till våra kollegor och det är trevligt.

Övrigt

Jag har valt att fokusera på att skriva det som jag anser mest angeläget i denna rapport då jag har rapporterat x flera tillfällen. Jag har sammanställt ett Ugandatips som jag brukar bifoga studenter och utresande lärare avseende tips och råd avseende resa till Uganda. Ett bra tips är att använda och bygga upp en relation med en eller flera taxichafförer så är det säkrare. Sammanfattningsvis är det ett lyckat utbyte som tar ganska mycket tid och engagemang men bidrar till ökad kulturell kunskap som kan vara användbart i många sammanhang både i Sverige och i andra internationella kontakter både kliniskt och i utbildning.

Annan verksamhet

Vi ar registrerat den första doktoranden på KI då det inte finns "sandwishprogrammet" för arbetsterapeuter. Det är min kollega och kooordinator Julius Kamwesiga. Under detta lärarutbyte kom hans två andra handledare ner. Professor Kerstin Tham  kombinerade denna handledningstid med ett KI- Makerere möte då hon sitter i styrgruppen för detta samarbete. Även JK s andra bihandledare kom ner med egen finansiering och hade en föreläsning i CBR-kursen som hon annars  är examinator  i Stockholm. Vi genomförde flera möten avseende JK s forskningsplan med hans ugandiska samarbetspartner, mentor etc.

 

Studie 1 planerades upp med protokoll och  startar upp 2011.

Detta kommer att leda till fortsatt samarbete även efter Linneaus-Palme utbytet.

Förberedelser

Jag har valt att delta i lärarutbytet till Uganda då jag som koordinator och med stor erfarenhet från Östaafrika genom tidigare utbyte samt att jag har varit boende där i flera år står för en kontinutet. Denna kontinutet har genererat att vårt utbyte har kunnat utvecklats hela tiden. Som någon sa till mig " första gången du kom, tänkte vi inte ens utan det var bara en som alla andra, mycket prat, andra gången blev vi lite förvånade att du återkom, tredje gången började vi tro på detta...."

Det är svårt att komma in i denna annorlunda kultur och helt annat kontext på tre veckor och det har underlättat för vårt program att den personen som koordinerar undervisning, besök och studenter har varit ner flera gånger och har tidigare kontakter i landet. Jag har även varit behjälplig för andra program såsom att vi har koordinerat oss med sjuksköterskeprogrammet och exempelvis genomfört gemensam undervisning med sjukgymnastprogrammet .

Jag träffade även sjuksköterskestudenterna tillsammans med arbetsterapeutstudenterna flera gånger.

 

Vaccinationer behöver jag inte ta så många då jag har vistast i dessa länder och har skydd för 10 år men jag kollar alltid upp mig och får recept på Malarone på vaccinationscentralen på Slöjdgatan (de har stor erfarenhet av Afrika samt ger KI rabatt). Tar alltid med mig eget myggnät. 

 

Visum köper jag på flygplatsen i Entebbe för 50 dollar.

Reflektioner

Positiva reflektioner är att det har blivit en kontinutet  med detta hela tiden en progression med en vidarutveckling i programmet även tillsammans med andra deltagande progam på KI och Makerere University. Det är svårt att få finansiering till det planerade doktorandprojektet som vi ser som en del i det fortsatta samarbetet men vi fortsätter att leta efter möjligheter till detta.

Vi har även planerat att sända ner vetenskapliga artiklar som vi kan diskutera via nätet med våra lärarkollegor på arbetsterpiprogrammet i Kampala. Med en ökad tillgänglighet via internet underlättar kommunikationen och kan fortgå efter avslutat LP-projekt..

Det finns stora möjligheter och ett intresse av utbytet hos kollegor och studenter där det även är en modell för hur ett internationellt utbyte kan planeras och genomföras. Den Community and Home based Rehabilitation kursen där de inresande lärarna från Uganda organiserar och genomför tillsammans med lärare från KI kommer i maj 2011 även att vara en fristående kurs och det är 20 studenter i nuläget anmälda. Har haft uppföljande samtal med hemvändande studenter som även de har planerat flera  presentationer i alla kurser på arbetsterpiprogrammet. Jag kommer att delta i ett Model of Humen Occupation seminarium i Chicago i januari 2011 där jag även har reflektioner och frågor avseende modellen och dess användande i klinik och utbildning från Uganda. 

Undervisning

Undevisning genomfördes enligt planering. De två första veckorna med kursen Community and Home Based Rehabilitation innehållande seminarier, föreläsningar av de svenska lärarna (arbetsterapiprogrammet) och de ugandiska lärarna där det var både lärare från sjukgymnastprogrammet och arbetsterapiprogrammet. Vi genomförde även en halvdags fieldtrip och besökte CBR-projekt. Även de två svenska studenterna deltog i denna kurs. Den sista veckan kompletterades med föreläsningar och seminarium avseende arbetsterapimodeller och hur man genomför projekt. Då studenterna var i fasen att skriva sina PM gav vi även handledning tillsammans med våra ugandiska kollegor. All undevisning utvärderades både skriftligt och muntligt.

 

Skillnader är klädkoden både studenter och lärare är formellt klädda i exempelvis slips och skjorta, dräkt eller kjol och blus för de kvinnliga studenterna. Studenterna deltar aktivt i diskussionerna där de ugandiska lärarna har en bra kontakt med studenterna men med en aktoritet som även kan verka fostrande.

 

Jag besöker alltid sjukhuset och träffar kollegorna där då de är där våra studenter går sin praktik. Vi diskuterade hur det hade gått för studenterna och om / hur man kan förbättra detta. de kliniska arbetsteraputerna skulle vilja delta mer i planering exempelvis hur man kan lägga upp denna period för studenterna. Även de kliniska arbetsterapeuterna bjuds in om det är föreläsningar som är öppna.

 

 

Undervisningstimmar

Totalt med möten och all planering är jag i stort sett på utbilningen från kl. 8.30 - 16.30 varje dag, vi brukar även planera och genomföra ett lärarmöte efter arbetstid med efterföljande mottagning för alla involverade lärare för de program som är nera. Guesthouse brukar då ställa i ordningen en ugandisk buffe.

 

Undevisning med seminarie/ föreläsning ca 60 %, handledning och planering, övrigt ca 40 %.