Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universidad de Chile
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 7
Namn: Anna Hjelmstedt
E-postadress: anna.hjelmstedt@ki.se

Boende

Bostad var ordnad. Jag var inneboende hos en chilens kvinna som var mycket vänlig och visade mig runt i Santiago och tog mig också med på en resa till havet. Kostnadsläget var acceptabelt.

Språk och kultur

Jag kommunicerade på engelska med lärarna och studenterna. Det skulle dock ha varit en fördel om jag hade kunna tala spanska.

Fritid

Jag blev mycket väl omhändertagen av mina chilenska kollegor som visade mig runt i Santiago och bjöd hem mig.

Övrigt

Vistelsen vid barnmorskeprogrammet vid university of Santiago har berikat mig både professionellt och personligt. Framförallt vill jag lyfta fram erfarenheten att bli inbjuden och tala i det chilenska parlamentet. Jag bedömer att vi har goda möjligheter att fortsätta vårt samarbete både inom utbildning och forskning.

Annan verksamhet

Jag inbjöds att tala vid det chilenska parlamentet med anledning av en hearing om de chilenska barnmorskornas preventivmedelsförskrivning. Jag beskrev att KI har ett upplägg som liknar det chilenska och att jag bedömer att de chilenska barnmorskestudenternas teoretiska och kliniska undervisning i preventivmedelsrådgivning som god. Nu i efterhand har jag fått reda på att skrivningen i styrdokumenten har förtydligat barnmorskans kompetens att förskriva preventivmedel.

Förberedelser

Vid barnmorskeprogrammet har vi sedan många år tillbaka ett mycket gott samarbete med barnmorskeprogrammet vid universitet i Santiago. LP-medel kommer fortsättningsvis inte att kunna erhållas från Chile varför det var angeläget att diskutera hur vi ska kunna samarbeta i framtiden. Jag hade täta kontakter med internationaliseringsansvarig i Chile, Lorena Binfa, innan avresan och vi hade planerat min undervisning och vad vi skulle diskutera.

Reflektioner

Jag har delgett mina kollegor mina erfarenheter från vistelsen i Chile i samband med ett möte och framfört att jag ser det som mycket viktigt att vi vårdar vår relation med våra chilenska kollegor. Jag se också stora möjligheter för fruktsamma forskningssamarbeten i framtiden.  

Undervisning

Jag undervisade barnmorskestudenterna i icke-farmakologiska smärtlindringsmetoder i samband med förlossning och i ofrivillig barnlöshet i ett globalt perspektiv. Studentera var mycket intresserade men ovana vid att en lärare ställde frågor till dem och ville få igång en diskussion. Dessutom träffade jag studenter ute på olika praktikplatser såsom förlossningsavdelning, BB-avdelning, neonatalavdelning, mödravårdcentral och preventivmedelsmottagning och fick då möjlighet att diskutera vårdfrågor med dem. Jag fick även tillfälle att träffa cheferna vid de olika klinikerna och även med dem diskutera  vårdfrågor.

 

Dessutom hade jag en hel del diskussioner med rektor vid barnmorskeprogrammet Hilda Bonilla och  internationaliseringsansvarig och biträdande rektor Lorena Binfa om upplägg av deras planerade masterutbildning. De vill gärna samarbeta med oss i framtiden och önskar att vi från KI kan undervisa i deras masterprogram om vi kan finna möjliga vägar för det.

 

Jag blev också inbjuden till ett möte med rektor för hela universitetet, ett möte som också omskrevs på universitets webtidning.

 

 

Undervisningstimmar

8 timmar föreläsningar

12 timmar klinikbesök

16 timmar diskussion om masterutbildning