Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Taipei Medical University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 9
Namn: staffan josephsson
E-postadress: staffan.josephsson@ki.se

Boende

Eftersom vi har ett etbalerat samarbete med UNC så känner jag kollegorna här väl och det ordades med privat inkvartering. Annars fanns möjlighet till både hotell och gästforskarbostäder på universitetet. Dessa alternativ är inte så dyra just nu pga rådande växelkurs. Mina kollegor på UNC har tagit allt ansvar för att ordna praktiska frågor angående mitt besök. 

Språk och kultur

All undervisning skedde helt på engelska. 

Fritid

Under fritiden umgicks jag med mina kollegor på utbildningen. detta Underlättades av att jag bodde hos kollegor. Jag deltog även i en utflykt som kollegorna ordnade under helgen. 

Övrigt

Sammanfattningsvis, utbytet ser jag som ett viktigt led i det pågående samarbetet mellan arbetsterapeutprogrammen vid UNC och KI.

/Staffan

Annan verksamhet

Vi har ett pågående forskningsarbete både när det gäller pedagogisk forskning och klinisk forskning. Jag engagerade mig i båda områdena under utbytet.


Förberedelser

Arbetsterapeututbildningen vid University of North Carolina (UNC), Chapel Hill, USA har utvecklat ett samarbete när det gäller pedagogik med arbetsterapeutprogrammet på KI. Som ett led i detta samarbete har det varit angeläget att utveckla kontakter och även få möjlighet att träffas och diskutera. En grupp lärare från UNC besökte arbetsterapeutprogrammet på KI i samband med programmets pedagogiska dagar i februari 2011. Då gavs det möjlighet tilo att diskutera hur mitt svarsbesök på UNC skulle genomföras. 

Reflektioner

Utbytet ser jag som en förutsättning för att konsolidera och utveckla det samarbete som finns mellan arbetsterapeutprogrammen vid KI och UNC. 

Undervisning

I USA ligger all arbetsterapeututbildning på masternivå, det vill säga studenterna läser först in en treårig kandidat utbildning ( Kan vara i vilket ämnesområde som helst). Detta innebär att studenterna har studerat längre på universitet än de studenter jag i allmänhet möter på arbetsterapeut-programmet vid KI.

VI har fört intensiva diskussioner om hur vi lägger upp undervisningen vid vårs respektive program. MNämnas bör att studentgrupperna är mindre vid arbetsterapeutprogrammet på UNC än på KI.

Jag har deltagit i ett antal olika undervisnings tillfällen.

1) Seminarium om interaktion vårdare patient.
Jag hade möjlighet att medverka vid ett seminarium dom UNC ordande tillammans med Theater Delta, Theater for social change. Vi jobbade med professionella skådespelare som fick iscensätta olika möten mellan patient vårdare. Studenterna jobbade interaktivt med skådespelarna för att reflektera över samarbetet. Detta samiarium knyter direkt an till de projekt som våra institutioner samarbetar runt.

2) Doktorsdisputation
Jag hade möjligheten att delta vid en dokstorsdisputation som ju sker på helt andra sätt vid UNC än vid KI.

3)Seminarium med studenter om narrativitet och hälsa.
Jag hade möjlighet att genomföra seminarium med studenter på masterprogrammet om narrativitet och hälsa, något som jag undervisar om på KI.

4) Workshop med lärarlaget
Jag hade möjlighet att delta i en workshop om didaktiska arbetsformer samt examination av förmåga att etablera kontakt med klienter tillsammans med lärarlaget vid arbetsterapeutprogrammet.

5) konsultation med lärare angående undervisning om delaktighet vid psykiska funktionhinder
Jag deltog i diskussioner om utveckling av kursmoment rörarnde delaktighet för personer med psykiska funktionhinder


Undervisningstimmar

Jag anlände till UNC Torsdagen den 24 mars och reste från UNC fredagen den 1 april.

Jag var vid universitetet varje dag mellan kl 9 och kl 17. Jag deltog även i sociala kvällsaktiviteter under tre kväller. På helgendeltog jag i en social utflykt tillsammans med kollegor


Undervisningstid 20 h

Föreläsning och seminarier 12 h
individuell handledning 5 h
kollegium 3 h