Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Hogeschool van Amsterdam
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 08/09
Antal dagar: 7
Namn: lilian pohlkamp turac
E-postadress: lilian.pohlkamp.turac@ki.se

Boende

Mottagandet och programmet var bra. Kostnadsläget i Amsterdam är ganska högt. Nu har jag dock bott i en liten studio för 85 euro per natt och upplevde en högre standard än i hotel i denna prisklass. Kan bokas genom internet.

Språk och kultur

Högskolan i Amsterdam erbjuder en teoretisk kurs på engelska som heter global nursing. Den läses av alla deras inresta studenter samt några av skolans studenter. Den får mycket bra utvärdering.

Fritid

Amsterdam har ett stort utbud av kultur och sevärdheter.

Övrigt

Lärarutbytet var det sjunde i lika många år och denna kontinuitet har ytterligare höjt kvaliteten genom att personliga relationer har skapats och jag har lärt mig hur deras skola fungerar.

Annan verksamhet

Jag deltor i pedagogiska diskussioner. Presenterade aktuell forskning på sektionen för omvårdnad.

Förberedelser

Inga visum behövs.

Reflektioner

Jag tror att den ökade kulturella kompetensen man får genom ett lärarutbyte berikar den framtida undervisningen. Jag brukar få många frågor av kollegor om vad jag har fått reda på sjuksköterskeutbildning i Nederländerna. Både skillnader och likheter kan vara intressanta.

Undervisning

Fyra-årig sjuksköterskeutbildning med stora likheter med KIs sjuksköterskeprogram.

Undervisningstimmar

Jag var på Hogeschool van Amstedam två hela dagar och undervisade vid fem olika tillfällen i två olika grupper i följande ämnen:

Communication skills och Clinical learning. Deltog även i annan undervisning inom psykiatrisk omvårdnad där jag fick handleda studiegrupper. Åkte även ut till KI:s student som gjorde sin VFU i Amsterdam som del av sitt studentutbyte, för praktikplatsbesök.

För övrigt ett flertal pedagogiska diskussioner med lärare på plats som gav ny kunskap och/eller nya perspektiv.