Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 5
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Inför resan tillfrågades jag om vilka behov som fanns. En kollega på plats avtalade med hotellet om rum. Eftersom detta var ett litet familjehotell mycket centralt, dvs nära till bussar och tåg, med hög standard fungerade allt mycket väl.

Språk och kultur

Det finns ett tydligt uttalat önskemål att undervisningen sker på engelska, vilket inte är något hinder från min sida. Studenternas kunskaper har ökat markant under de år som jag har varit där. Från början kunde ca 30% förstå och uttrycka sig, det fanns alltid en student som översatte vad jag sa. Idag talar och förstår ca 85% av studenterna engelska, de som har problem är spansktalande invandrare.

Fritid

Det finns ett otroligt utbud av kulturella aktiviteter att tillgå och förfrågan om jag önskar göra något speciellt samt brochyrer, tider mm finns alltid lämnade på hotellet när jag kommer. Universitet ordnar också middagar där ibland också lärare från andra länder deltar.

Övrigt

Alltid stimulerande att vistas i ett annat land och vid ett annat universitet, insikten om styrkan som finns vid det egna universitetet blir tydligare. Har upplevt att det är bra att kunna den egna organisationen och hur det ser ut på andra program än det man representerar.

Annan verksamhet

Förutom undervisning, möten med företrädare för universitetet och sjukhuset pågår handledning av examensarbeten som studenterna påbörjat under sitt utbytesprogram vid KI.

Förberedelser

Detta är det nionde utbytet med universitet i Florence och dess filial i Prato. Den vanliga förberedelsen bestod i undervisningsplanering avseesnde inehåll, tider och medarbetare

Reflektioner

Den långvariga kontakten innebär att några av lärarna också har blivit vänner som jag har kontakt med under hela året. Mina erfarenheter delges både SINK och PN samt lärare/handledare i olika sammanhang.

Undervisning

Corso di Laurea Infemeristica; Scienze Infermieristiche Generali Cliniche innebär att studenterna arbetar med promblemlösning, datainsamling, fördjupning i omvårdnadsteorier och därefter examineras genom att analysera patientfall utifrån olika omvårdnadsteoretiska perspektiv. Studenterna påbörjar ett studentaktiverande, analytiskt och reflekterande arbetssätt, vilket inte är en vanlig pedagogisk metod. Det finns alltid lärare med som vill lära sig och som sakta blir trygga i det pedagogiska tänket. Totalt ingick 84 studenter, uppdelade i två grupper som sedan har delats i än mindre enheter för att kunna nå lärandemålen. Detta innebär undervisning i medeltal 6 timmar varje dag. Studenterna ger examinationerna mycket höga omdömen både för den kliniska förankringen och det aktiva arbetssättet.

Undervisningstimmar

4 timmar är föreläsning, övrig tid arbetar studenterna i seminariegrupper med olika uppgifter med introduktion och genomgång tillsammans med mig och andra lärare, examinationen består av 2 timmar/ seminariegrupp. Utöver undervisningen anordnas möten med representanter för sjukhus, universitet och internationella koordinatorn.