Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universidad de Chile
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 10/11
Antal dagar: 25
Namn: Ann Olsson
E-postadress: ann.olsson@ki.se

Boende

Jag blev hämtat på flygplatsen och skjutsad till mitt boende, centralt i Santiago. Nära till allt så som mataffärer, T-bana och parker. Det fungerade utmärkt. Min "hyresdam", Maria-Eugenia tog med mig på en guidad tur i området så jag skulle hitta. Lite senare på dagen kom Lorena och hälsade på.

Andra dagen blev jag väl mottagen på universitetet.

 

Språk och kultur

Jag talade bara engelska och använde mig där efter av kroppsspråket vilket visade sig vara ett mycket väl fungerande sätt. Spanska är språket som talas och mycket lite undervisning sker på engelska. Mina lektioner fick jag hjälp att översätta av ibland lärare och i andra fall av studenter som kunde engelska.

Fritid

Jag fick fantastiska upplevelser. Jag åkte bland annat  till Isla Negra och ett av Nerudas hus. jag åkte även till Valparaiso och gjorde själv en resa till San Pedro de Attacama. Jag kände mig säker och trygg, bodde i ett mycket bra område. I närheten av universitetet fanns trevliga ställen dit ungdomar gick och även några av de yngre lärarna tog med mig till.

 

Valparaiso

San Pedro de Attacama

Wallpapers Nature  vallée de la lune san pedro d'attacama

 

 

 

 

 

Övrigt

Jag tror att det är viktigt att man kan språket lite om man reser dit som student alltså 12 veckor. Det hade varit en fördel om även jag hade kunnat det. jag var dåligt förberedd på hur lite utbrett engelskan är även i universitetsvärlden. tanken var att jag skulle gå på språkkurs men prioriterade inte det och det var synd.

Annan verksamhet

Vi diskuterade forskning en hel del. De höll just då på att utvärdera vården och omhändertagandet under förlossningen i en studie som pågått en tid. Förhållningssätt och etik var viktiga aspekter. De är mycket duktiga att ta in unga nyblivna barnmorskor , snart efter utbildningen, till att undervisa och börja med forskning. Där efter känns stödet till forskningen lite mindre.

Jag tror nog att vi skulle kunna genomföra bra gemensamma projekt även om vi vid detta mitt besök inte kom fram till något konkret.

Förberedelser

Min resa till Chile blev uppskjuten på grund av jordbävningen på våren 2010 och det var ett tag ganska osäkert om den skulle bli av. Det märktes en del när jag anlände 6 månader senare med hus som rasat, lektionssalar som inte var i bruk mm. Tack och lov hade ingen personal drabbats på nära håll. Jag hade haft mycket kontakt med en av lärarna, Lorena Binfa, som varit här en hel del. På så sätt hade ajg lite information om läget och kände mig mycket välkommen.

Reflektioner

Jag tror att lärarutbyten är viktiga och jag har blivit mer mån om att det fungerar för de utbytesstudenter vi har inom vår organisation.

Undervisning

Undervisningen är i stort lika, de har både lärarledda undervisningstillfällen i stor klass samt i mindre grupper. De har även studentledda undervisningstillfällen vilket jag tyckte var mycket bra. En student i sista terminen undervisade första terminen och blev på så sätt examinerad på en del av det hon undervisade om.

Jag höll i några lektioner, som då blev på engelska. Flera studenter läser engelska och kunde översätta. Det blev mycket bra diskutioner då mina föreläsningar handlade om sex och samlevnad efter barnafödsel, föräldra/pappa-ledighet och lite runt könsroller mm.

Undervisningstimmar

Jag undervisade i snitt 8-10 tim i veckan. Vissa gånger var jag med och deltog i undervisningen utifrån mina erfarenheter från Sverige. Vi gjorde även praktikbesök både för att träffa studenter och ha genomgångar med dem men även studiebesök för min del för att få en inblick i systemet, både själva sjukvårdssystemet och hur det är att vara student.