Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Shandong University
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 19

Boende

Jag blev väl omhändertagen och läraren jag samarbetade med ordnade välkomstmiddag på ankomstdagen, samt introducerade mig för kollegor och studenter första undervisningsdagen. En student fick i uppdrag att hjälpa till om jag hade frågor samt visa mig runt både på Universitetet och i stan.

Värduniversitetet erbjöd sig att ordna med boende/hotell, men eftersom jag hade med mig familjen till Kina (man och två barn, 3 och 5 år), och således skulle bekosta en stor del av resan/boende själv ordnade vi hotell på egen hand. Standarden på hotellet var jätte god och hotellkostnaden för mig blev ca 8000 SEK för tre veckor. Finns en mängd olika hotell, men hade jag rest på egen hand hade jag låtit värduniversitetet hjälpa till att ordna med boendet. Bidraget jag fick var 30.000 SEK och detta täckte nästan alla mina kostnader.
Språk och kultur

Jag undervisade på engelska och detta fungerade relativt bra. Det satt alltid med en doktorand som var duktig på engelska och översatte om det var någon som inte förstod, eller om jag ville förtydliga något.


Mötet med kineserna var endast positiv. Både studenter och övriga kineser som vi träffade var vänliga, intresserade, nyfikna, pratsamma och hjälpsamma. Eftersom jag bara var där i tre veckor hann jag inte uppleva några större kulturkrockar varken i samarbetet med lärarna på värduniversitetet eller med studenterna och inte heller på fritiden, utan allt flöt på väldigt smidigt.


Fritid

Värduniversitetet ordnade sammanlagt tre middagar ute. Eftersom jag åkte med man och två barn hade vi fullt upp även de timmar jag inte undervisade. Jinan är en väldigt trevlig och ganska lugn stad (med ca 5 miljoner invånare), med många fina parker och sjöar tex, Batou spring park (med sälar, guldfiskar och fina tempel etc), Thousand flower park (med lekplatser, träningsredskap etc) och Daming Lake (med båtturer, tehus). Sen finns det en jätte fin äldre del, gamla staden (Water Lilly street), men även Quansheng square vid affärskvarteren (med fontäner, och skulpturer). Andra platser att besöka är zoo, (med elefanter, tigrar, lejon, noshörningar etc), Thousand Buddah Mountain, (med vy över Jinan, skulpturer, arkitektur samt en jätte stor guldbuddha), vidare museum som tex Jinan Shandong Science and Technology Museum.


Övrigt

Sammanfattningsvis kan jag varmt rekommendera att åka på liknande lärarutbyte.  

Annan verksamhet

Jag spenderade ingen egentlig övrig tid (utanför undervisningen) vid lärosätet, och deltog inte i forskningsaktiviteter. Däremot diskuterade jag och några lärare en del hur man skulle utvärdera kurser, lärare etc. När jag kom hem skickade jag över det utvärderingsformulär som vi brukar använda efter kurserna vid KI.

Förberedelser

Jag blev tillfrågad om jag ville åka på lärarutbyte till Shandong University, School of Public Health, Jinan, Kina då ett samarbete mellan KI och Shandong University höll på att etableras. Eftersom jag just varit kursansvarig, men även föreläst på det 2-åriga Magisterprogrammet i Folkhälsovetenskap vid KI tyckte jag det lät jätte spännande att få undervisa på motsvarande utbildning i Kina. Ett år innan jag åkte kom de som var ansvariga för utbytet på Shandong University till KI och vi introducerades och diskuterade upplägget för de tre veckor som jag skulle vara där. Vi skötte sedan resten av planeringen via väl fungerande mailkontakt. Eftersom studenternas kunskaper i engelska varierade, skickade jag allt material och alla föreläsningsbilder 2 månader före jag skulle åka dit så studenterna fick tid på sig att sätta sig in i materialet.

Vaccinerade mig för Hepatit (Twinrix) ett par månader före avresa och ansökte om visum ca 2 månader före avresa. Hade inför visumansökan fått en inbjudan/intyg av ansvarig person från Universitetet i Kina som beskrev vad jag skulle göra, varför och hur länge jag skulle vara där.Reflektioner

Jag har mest positiva erfarenheter av lärarutbytet. Eftersom jag hade med mig familjen passade upplägget jätte bra, men hade jag rest på egen hand skulle jag nog önskat fler undervisningstimmar eller mera annat jobb, som att tex titta närmre på den forskning som bedrivs i ämnet, hur deras datainsamling, register ser ut etc. Det skulle även ha varit intressant att få besöka andra arbetsplatser dit utexaminerade studenter söker sig till efter sin utbildning där man jobbar med folkhälsofrågor (även utanför forskningen). Den största behållningen var egentligen att prata med studenterna och lärarna om livet i Kina, framtidsplaner men även utbildningen. Jag har kontakt med de personer jag träffade under utbytet. Vidare så kommer en utbytesstudent och en doktorand hit till KI under hösten, och vi har således en del mailkontakt om just detta. Jag har presenterat mina erfarenheter från lärarutbytet vid ett forskargruppsmöte. Jag tror att utbytet kommer att påverka min kommande undervisning även vid KI, framförallt när det gäller att lägga upp undervisningen så det går att utvärdera om studenterna tagit till sig av innehållet i föreläsningen. Under min första undervisningsvecka i Kina blev det väldigt tydligt att jag inte med vanliga föreläsningar kunde veta vad studenterna egentligen förstått. I Sverige är det ofta några studenter som drar igång frågor/diskussioner, däremot är det också många som är tysta, och det är således svårt att veta att även de som inte säger något har tagit till sig informationen.


Undervisning

Mastersutbildningen i Folkhälsovetenskap på Shandong University är tre år, till skillnad från vårt två-åriga program vid KI. Många av deras studenter har också gått en 5-årig grundutbildning (kandidatutbildning) i Folkhälsovetenskap innan de påbörjar mastersprogrammet. Under de tre veckor som jag undervisade deltog både master- och kandidatstudenter i utbildningen, och det var ca 30-40 studenter. Den största skillnaden mellan KI och Shandong University var att det endast var kinesiska studenter på deras utbildning. På mastersutbildningen vid KI är det ca 15 olika nationaliteter. Vidare var de kinesiska studenterna mer försiktiga med frågor och ifrågasättande än vid motsvarande utbildning vid KI, vilket dels kan ha med språket att göra. I likhet med utbildningen med KI var studenterna engagerade, intresserade och ansträngde sig för att lära sig.


Den första veckan höll jag vanliga föreläsningar. Denna vecka var ganska lugn, studenterna nickade instämmande och hade ganska få frågor/diskussionsinlägg under lektionstid (förutom under en föreläsning då även lärare/doktorander på fakulteten var inbjudna att delta- då många frågor ställdes av de mer seniora). Denna vecka hade jag svårt att veta vad studenterna egentligen förstått. Den andra veckan introducerade jag Problem Baserad Inlärning (PBL), och detta var första gången för studenterna. Jag fick hjälp av doktorander från Universitetet att genomföra detta. Första PBL-delen gick väldigt bra (studenterna skulle i grupp identifiera problem/ställa upp frågeställningar utifrån ett givet fall). Studenterna var engagerade och arbetade bra i sina grupper. Andra PBL-delen gick inte lika bra för alla (studenterna skulle då individuellt ta reda på och svara på problemen/frågeställningarna, för att sedan diskutera i gruppen vad de kommit fram till). En del studenter tyckte det var svårt att hitta information, och andra hade inte försökt. Den tredje veckan fick studenterna göra grupparbeten som baserade sig på den kunskap som vi gått igenom under de två föregående veckorna. De skulle sedan presentera sina arbeten för sina klasskamrater. Detta moment gick väldigt bra. Studenterna var väldigt aktiva, engagerade, ställde mycket frågor, sökte reda på information, gjorde fina powerpointbilder och höll långa presentationer på engelska för klassen.


Studenterna examinerades/fick betyg på PBL-momentet och grupparbetet. Jag fick hjälp av två doktorander att sätta betyg på varje student. Sista dagen fick alla som deltagit ett diplom, underskrivet av mig och den ansvariga läraren som jag samarbetat med från Shandong University om att de genomfört kursen.


Undervisningstimmar

Total undervisningstid blev ca 30 timmar, och en fördelning mellan föreläsningar (ca 35%) PBL (ca 30%) samt handledning för grupparbete, presentationer (ca 35%).