Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University of Illinois Chicago
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 12
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

Jag blev hämtad av en kollega från UIC med bil från flygplatsen och bodde under hela vistelsen även i denna kollegas familj. Kollegan har varit doktorand och disputerat på Sektionen för Arbetsterapi, KI. Annars finns det hotell inte alls dyra i närliggande område till Universitetet. För studenter kommer det att behöva planeras annat boende. Enligt universitetet kunde man byta bostad och ta hjälp av studentorganisationen på UIC.

Språk och kultur

Engelska inga svårigheter avseende språket. Lite kulturella reflektioner avseende bemötande av patienter såsom att arbetsterapeuten tuggade tuggummi under behandling. Imponerad av den kliniska strukturen såsom användandet av instrument, överföring av data och dokumentation.

Fritid

Det var ett intensivt program under 10 dagar, det var middagar, lite jazz, basket och mera jobb däremellan. En trevlig lättillgänglig stad som passar perfekt för student utbyte.

Övrigt

Detta var ett utbyte inom Mobilitet för lärare vilket blev ett kortare utbyte till skillnad mot Linneaus-Palme men gav många reflektioner, ide och konkreta förändringar att fortsätta att arbeta med. Jag anser detta har givit mycket "input" på kort tid vilket kunde direkt appliceras inom utbildningen där jag är verksam.

Annan verksamhet

Deltog i forskarseminarium. Lärarmöte etc. se tidigare schema.

Förberedelser

Som lärare var jag inbjuden till University of Illinois in Chicago (UIC) där Sektionen för arbetsterapi sedan tidigare har ett pågående forskningssamarbete för att diskutera och utveckla ett lärar-/ studentutbyte. Jag hade tidigare varit inbjuden mars 2010 som föreläsare och medverkade redan då vid undervisning på Universitetet. Detta samarbete och idéer som väcktes låg sedan till grund för ett projekt som pågått avseende studentmedverkan där 2 studenter varit kursvärdar i termin 4 där jag är kursansvarig. Denna resa hade som syfte att

– diskutera problembaserad inlärning (PBL) som UIC tillämpar med framgång i vissa avsnitt av utbildningen.

– delta i ett fördjupningsseminarium avseende en väl använd modell inom arbetsterapi MOHO (Model of Human Occupation) för att utveckla undervisningen både på grund/ avancerad nivå.

– skapa en parallell effekt för lärar/studentutbyte med Makerere University i Kampala som med framgång genomförs med stöd från Linneaus-Palme medel.  

Jag hade förberett en presentation innan jag åkte.

 

Reflektioner

Positiva erfarenheter och en bra framtida student och lärarutbytes universitet. Sedan lärarutbytet har två lärare från UIC varit på Sektionen för Arbetsterapi, KI i samband med att de hade en konferens i Finland. Studentutbyteskontraktet håller på att granskas av UIC övergripande administrativt avseende försäkringar mm. Detta verkar ta tid men lärarna var mycket positiva och målet är att de kan få studenter att delta i kursen Community-and Home Based Rehabilitation -a cultural perspective 1EE021 på KI våren 2012. Att undervisa i PBL och använde det som metod i undervisningen på programmet har diskuterats. Jag har presenterat UIC kursplan på ett övergripande sektionsmöte. den kurs som jag är ansvarig (1AR011) Aktivitet och åtgärder-bedömning, målformulering och planering 7,5 hp för planerar redan att föra in några moment till hösten 2011. Jag har sedan utbytet genomfört Grundläggande Högskole pedagogik, distans under våren på KI där jag fortsatt att fördjupa min kunskap specifikt PBL och case metodik.

Undervisning

Arbetsterapiprogrammet på UIC är ett 3-årigt program på avancerad nivå där studenterna har varierande bakgrund på kandidatnivå. Flera kurser använder problem baserad undervisning som metod. Detta är en skillnad mot arbetsterapiprogrammet på Sektionen för arbetsterapi, KI. Min upplevelse var att det var ett nära samarbete och kontakt mellan lärare och studenter på UIC. Det var en stor studentsamverkan där det exempelvis var en student jag hade mycket dialog och kontakt med innan jag kom via Maila. Jag deltog i den PBL baserade undervisningen i två olika kurser där de i den ena hade en introduktion för studenterna som efterföljdes av att studenterna tillsammans med facititatorn formulerade grupper samt påbörjade ett patientfall. Jag deltog även i en utvärderingssituation där studenterna var mycket aktiva och i stort sett höll i detta själva för att sedan rapportera i helgrupp. Jag studerade och undersökte möjligheterna för verksamhetsförlagd utbildning för eventuellt KI s inkommande studenter för ett framtida studentutbyte där jag var på det närliggande sjukhuset i Karolinska Universitetssjukhusets storlek med en rehabiliteringsinriktning. Jag deltog i flera personlig vård trånings situationer för personer med stroke samt ett öppenvårdsbesök där en man med neurologiska begränsningar deltog i en köksaktivitet. Ett annan aktuell klinik var Rehabilitation Institute of Chicago där jag deltog i flera behandlingar, såg hela kliniken som hade sina lokaliteter i Chicago centrum i ett hus med 13 våningar där det bedrevs rehabilitering, forskning och även patientföreningsverksamhet.

Planerade och genomförde ett fakulitetsmöte med lärargruppen där strategier för fortsatt samarbete diskuterades och dokumenterades. Jag har sedan presenterat detta i lärargruppen på Sektionen för Arbetsterapi, KI samt även UIC PBL metod. Jag hade en föreläsning inom Scholarship of Practice avseende klientcentrerad intervention för personer med stroke som besöktes av både studenter och kliniskt verksamma. 

 

Undervisningstimmar

SCHEDULE

Susanne Guidetti, PhD

January 6-15, 2011

 

 

THURSDAY

JANUARY 6

FRIDAY

JANUARY 7

SATURDAY

JANUARY 8

SUNDAY

JANUARY 9

Arrive 15:19

(12:30)

 

(Liz Peterson will meet you at the baggage claim)

 Second International Institute of the Model of Human Occupation

(Day 1 of 2)

Second International Institute of the Model of Human Occupation

Day 2 of 2)

Sightseeing

 

 

 

 

MONDAY

JANUARY 10

TUESDAY

JANUARY 11

WEDNESDAY

JANUARY 12

THURSDAY

JANUARY 13

FRIDAY

JANUARY 14

SATURDAY

JANUARY 15

Meeting with Liz Peterson, PhD to discuss the UIC curriculum design for the entry-level OT program and accreditation standards

(8:30-10:30)

 

 

 

Scholarship of Practice Lecture to UIC Dept of Occupational Therapy

(12-1pm)

 

Human Structure and Function

Lecture

( 2-4pm)

 

Interdisciplinary

Team Conference and meeting with OT/PT staff

UIC Rehabilitation Service

(8am-noon)

 

 

 

 

 

 

 

Psychosocial Aspects of Occupational Performance

 Lecture

(2-4pm)

 

 

OTD seminar with Marcia Finlayson, PhD

(4:30-6:30)

 

 

 

 

 

 

 

Meeting  with Joy Hammel, PhD to discuss current projects I stroke research

(8:30am-10:30am)

 

 

 

 

 

 

Lunch with Kathy Preissner, MS, OTR/L, UIC Dept. of OT Fieldwork Coordinator

(12-1)

 

 

 

Meeting with Kathy Preissner to discuss UIC-KI fieldwork collaboration

(1-2pm)

 

 

 

 

Synthesis I

(Problem-based learning course)         

(9:30-12:30)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychosocial Aspects of Occupational Performance

 Lecture

(2-4pm)

 

Visit to the Rehabilitation Institute of Chicago to observe stroke service and meet with rehabilitation staff

 

(9am-noon)

 

Depart

 

SGuidetti schedule11.10.10.doc