Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University of Melbourne
Utbildningsprogram: Tandhygienist
Utbytesprogram: Ny Mobilitet 10/11
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 13
Namn: Anette Norman
E-postadress: Anette.Norman@ki.se

Boende

Den långa resan till Australien startade klockan fyra på morgonen hemifrån 20 januari. Lämnade Arlanda 9.00 med först mellanlandning en timme senare i Oslo. Tre timmar på Gardemoens flygplats innan vi lämnade Oslo vid 13 tiden. Det var 10 timmars resa till nästa mellanlandning i Bangkok. Efter ytterligare några timmar på Bangkoks flygplats bär det slutligen iväg till Melbourne en resa på 9 timmar. På kvällen 21 januari 21.30 landar vi äntligen i Melbourne. Tidsskillnaden är tio timmar före svensk tid. Med tanke på den långa restiden så rekommenderar jag ett stopp över natten i Bangkok för att vila och anpassa kroppen till tidsskillnaden. Lördagen ägnades åt att orientera sig. Det visade sig vara ett stort universitetsområde med flera olika lärosäten. Bra transportmöjlighet med spårvagn eller promenadavstånd till Universitetet. Studentbostäder fanns det gott om runt universitetet.

 

Söndagens sovmorgon var välbehövlig. Jag kände av tidsskillnaden och sov som en koala i 20 timmar. Väl utvilad kunde jag förbereda det sista inför kommande möten.

 

Måndag morgon anlände jag till universitetet i Melbourne. Det första mötet var med Associate professor Dr. Julie Satur, Head of Department Dental Hygiene/Therapy. Vår diskussion berörde allt från organisation, utbildning, curriculum och tandvård. Vi hade ett givande samtal om tidigare tillkortakommanden när det gäller utbytet som till stor del förklarades av personal och organisationsförändringar. Det fanns nu ett tydligt intresse för framtida utbyte. Den personliga kontakten och möten är oerhört viktigt i samband med internationellt samarbete.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska.

Fritid

Vädrets makter. Tiden före resan kantades av nyheter om de svåra översvämningarna i nordöstra Australien. Förutom översvämningar och skogsbränder varnades för cyklonen ”Yaki” som befarades förstöra mycket, mer än vad den sedan kom att göra. Det finns naturligtvis stor oro för människorna som lever inom och i närheten av dessa områden. Under den tid jag var i Melbourne i slutet av januari och början av februari var det ofta snabbt växlande väder från temperaturer som en svensk sommarvärme till tropisk värme 40 grader. Kvällen innan avresan från Melbourne regnade det 174mm!!

 

Nationaldagen firades 26 februari med parader och underhållning. Jag kan varmt rekommendera att hyra en bil och färdas längs Great Ocean road och komma fram till ”Apostlarna” som jättelika raukar. Vackert natursceneri. Aktuellt i Melbourne var den stora tennisturnén ”Australien open”! Vi var på utomhuskonsert tillsammans med kollegorna och lyssnade på ” Sting” med symfoniorkester. Vilket var en fantastiskt fin konsert och ett härligt minne. Det är en vänlig ” casual” mångkulturell miljö. ”No worries mate” är ett vanligt uttryck.

Övrigt

Väl hemma återstår detta att skriva reserapporten, reseräkning. Att dela med sig av upplevelser på flera nivåer inom KI, på institutionen, avdelningen och programmet till alla lärare och sist men inte minst till alla studenter.

Annan verksamhet

Vi förnyade vårt avtal och skrev ett nytt med La Trobe.

Förberedelser

Tandhygienistprogrammet har under många år haft ett utbytesavtal med Melbourne University Australien. De senaste åren har dock utbytet varit begränsat. Syftet med resan till Australien och lärarutbytet var att besöka universitet i Melbourne. Avtalet med universitetet löper ut 2012. Vi fann att en lämplig tid var i januari månad då studenterna är inne för en klinisk period. Ett önskemål fanns även om att förmedla kontakt mellan Tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet med Melbourne University. Förutom lärarutbytet var syftet att göra ett kontaktbesök vid La Trobe University i Bendigo,för eventuellt nytt avtal.

 

Tack vare stipendieprogrammet ”Mobilitetssatsning för lärare och studenter 2010-2011” blev utbytet möjligt ekonomiskt sett. Efter schemaplanering blev det även möjligt att resa utan att utbildningen påverkades negativt eller att vikarie behövdes under den relativt korta bortavaron.

 

Tickets personal hjälpte till med att finna lämplig resa samt ett hotell som inte låg för långt från universitetet och till en rimlig kostnad. Visum till Australien kunde ordnas på två veckor via internet. Övriga förberedelser bestod i att förebereda undervisningen, samla in material för presentation av Sverige, Karolinska institutet och för vårt utbildningsprogram. Viss tid och förberedelse för att sätta sig in i landet Australien och att läsa och lära mig mer om utbildningen i Melbourne och Bendigo.

Reflektioner

Väl hemma igen med fler och berikande intryck! Vilket är roligt att dela med flera. Att dela internationella erfarenheter med flera ger förhoppningsvis en vidgad syn på möjlighet till lösningar vida landsgränsen. Att möta människor med liknande intresse för utbildning och forskning globalt sett. För att i någon öka förståelsen och öka kvaliteten i detta fall inom tandvården.

 

Vi kom fram till att den nivå som våra studentutbyten lämpligast bör ske på är under det tredje året. Det är till stor del klinisk utbildning som vi kan erbjuda varandra vid utbyte. Av vikt är att försöka få ett ömsesidigt utbyte då det blir plats på kliniken. Vi får en möjlighet att uppleva hur den teoretiska undervisningen omsätts i klinik. De studenter som jag träffade var en grupp på 20 studenterna under sitt tredje året. De var vid tillfället inne på en 4 veckors klinisk utbildningen. En stor del av den kliniska utbildningen sker annars på externa kliniker med handledare. I likhet med vårt program har de som vi tandläkarstuderande/tandläkare på samma klinik plan vilket gjorde att det interprofessionella arbetet var lätt tillgängligt. Datajournalsystemet var ännu inte fullt utvecklat här förekom pappersjournaler och röntgen. Jag kunde se att studentgrupperna i Melbourne är som i Stockholm en mångkulturell grupp. Möjligen med ett ökat antal studenter från Asien jämfört med vad vi har idag i Huddinge.

 

Det som skiljer utbildningen här i Australien mot våra svenska utbildningar är att i Australien är det ofta en kombinerad utbildning av Dental Therapist och Dental Hygienist. Vilket är en skillnad från vårt system i Sverige. Att arbeta som Dental Therapist innebär undersökningar och behandling av barn och unga vuxna upp till 25 år med förebyggande tandvård och fyllningsterapi kontroll av bettförhållanden och extraktioner av mjölktänder. DH arbetar med förebyggande tandvård. Tandläkaren arbetar med den vuxna befolkningen. Jag träffade några av tandläkarna på tandläkarutbildningen och förmedlade önskemålet om kontak från vår tandläkarutbildning bland annat Professor Mike Morgan och Matthew Hopcraft.

 

Några reflektioner från Bendigo La Trobe Universitet. Tågresan till La Troube Universitet i Bendigo är ungefär 2 timmars resa från Melbourne. Bendigo är en liten by med ungefär 18.000 invånare. Mark Gussy är Head of Oral Health department i Bendigo. Mark arbetade tidigare vid Melbournes Universitet så vi har träffats genom åren. Kliniken i Bendigo var ny och modern. Utbildningen här är kombinerad Dental Therapist och Dental Hygienist. Noterade att studenterna köper sina egna instrument i en liten bricka med plats för fem depurationsinstrument. Att arbeta med och skärpa sina egna instrument är en klar kvalitetshöjning som vore önskvärt även hos oss om det gick att lösa med steriliseringsproceduren m.m. Egenvårdens vikt betonades och till min glädje såg att de använder en svensk tandvårdsprodukt Te Pe.

 

Detta var ett kontaktbesök för att försöka fortsätta vårt samarbetet med Senior Lecturer och Dental Hygienist Ron Knevel som vi har samarbetat med i 15 år tidigare från Amsterdam i Holland. Jag presenterade Tandhygienistprogrammet. Ron har nu flyttat till Bendigo och vill väldigt gärna fortsätta vårt internationella utbyte. Det finns redan nu studenter om är intresserade av studentutbyte. Ron har förutom lång erfarenhet av internationellt samarbete dessutom ett behjärtansvärt projekt i Nepal Kathmandu där han i korthet har utbildat en grupp kvinnor i ortsbefolkningen så att de i sin tur kan utbilda barnen i ”Oral Health”. Jag önskar att vi framöver kan bjuda in lärarna till vår utbildning. De ser positivt på att komma till oss för lärarutbyte. Det finns ett tydligt intresse och vilja till samarbete och utbyte.

Undervisning

Undervisningen på kliniken gör det möjligt att direkt uppleva hur teori och kursplan/utbildningsplanen omsätts i praktiken. Att få se hur den kliniska utbildningen fungerar med alla sinnen är oerhört intressant .Det kan vara svårt att läsa sig till och tolka innebörden i orden i en kursplan.

 

Min muntliga presentation ägde rum den andra veckan. I publiken fanns studenter, lärare och administrativ personal . Jag började presentationen med att berätta om Sverige. Därefter berättade jag om innehållet i vår Tandhygienistutbildning och om de möjligheter som finns mellan våra Universitet till student/lärarutbyte. Slutligen berättade jag om Karolinska Institutet och visade den film som jag fick medsänt från K.I. Av frågorna att döma så är min uppfattning att det finns ett intresse att komma till Sverige och vårt Universitet.

 

Jag hade förmånen att själv få vara med vid den teoretiska undervisningen om ”Health promotion” och” Health Education” vilket var mycket givande. Det var ett seminarium med aktiva studenter som var väl insatta i ämnet. Vidare undervisas i ämnet Sociologi där studenterna gjorde speciella övningar och diskuterade resultatet av det i storgrupp. En annan intressant interaktiv föreläsning gavs av en tidigare Tandhygienist numera Psykolog som undervisade och gav några praktiska exempel vid tandvårdsrädsla och studenterna fick själva öva avslappning. En föreläsning handlade om ett internationellt system att diagnostisera karies 0-6 för att lättare kunna göra jämförelser mellan studier i olika länder.

Undervisningstimmar

Den kliniska undervisningen varvades med teori. Från klockan nio på morgonen till fyra på eftermiddagen. Min uppfattning var att pedagogiskt sett så arbetade studenterna självständigt de frågade och diskuterade med mig och ordinarie handledare vid början och slutet av behandlingen. Dagarna var uppdelade så att vissa dagar var mer inriktade på uppgifter för Dental Therapist och andra dagar fokuserades behandlingen på den förebyggande vården som Dental Hygienist. Patienterna som behandlades var från små barn till unga vuxna 25 år. Patienter över 25 år behandlades av tandläkare.

 

Min undervisning var huvudsakligen klinisk undervisning. Under den första veckan 16 timmars klinisk undervisning. Den andra veckan något mindre tid 14 timmars klinisk undervisning. Totalt omkring 30 timmars undervisning vid Melbournes Universitet. Jag fick möjlighet att förmedla likheter och skillnader med Sverige. Studenterna hade många frågor om hur vi behandlar våra patienter i Sverige och hur tandvården fungerar.