Reserapport - KI-student
Chicago
Lärosäte: University of Illinois Urbana Champaign
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 15/16
Namn: Malin Påhls
E-postadress: malin.pahls@stud.ki.se

Innan avresa

Att tilldelas möjlighet att spendera två sommarmånader på universitetscampus i Illinois kunde jag inte tacka nej till. Väl medveten om att prislappen var hög och att jag och min studiekamrat var de första logopedstudenterna från Karolinska Institutet (KI) att gästa University of Illinois - Urbana Champaign (UIUC) visste jag att denna resa skulle ge mer än den tog och dessutom generera ringar på vatten för framtida yrkeskarriär. 


Nu när jag ser i backspegeln ångrar jag inget, och nästan alla slantar var värt upplevelsen. Ansökningsprocessen till UIUC inleddes med ansökning till KI. Efter inlämnad ansökan och nominering till UIUC tog nästa ansökningsprocess till värduniversitetet i USA vid. Den senare var uppdelad i olika steg och flertalet bilagor efterfrågades. En del av dokumenten tog en tid att skaffa fram, varför jag rekommenderar dig att vara ute i god tid. Jag syftar på; gymnasieintyg, bankintyg, vaccination/hälso-intyg, samt nödvändiga underlag för ansökan om J1-visum (som går via UIUC innan godkännande om vidare bearbetning går till ambassaden i Stockholm). 


Mitt gyllene tips till dig som är intresserad av utbytet till UIUC är att ha tålamod och reservera tid för allt förarbete. Allt är värt allt och väl på plats flyter det mesta på!

Ankomst och registrering

Till följd av tekniska problem på Amerikanska visumapparaturen anlände jag något senare än min studiekamrat. I den situationen uppskattade jag verkligen att vi var två som reste. Tack vare hen och väldigt gästvänliga studiekamrater och undervisande professorer kom jag snabbt in i både studier och det sociala livet utanför. Mitt tips är dock att sända iväg visum-ansökan så snart som möjligt, till följd av dess flera steg, intervju och inväntande av levererat visum.


Inom ”Department of Speech and Hearing” tilldelades vi mentorer från studentkåren. Dessa bjöd in oss i det studiesociala livet, visade oss runt i staden, vägledde oss i studierna och hjälpte oss med praktiska ting. Administratv personal och undervisande professorer uppmärksammade oss i klassrummet genom att be oss ge våra perspektiv och erfarenheter från Sverige och KI. Det tog inte länge innan vi kände oss ”som hemma, men borta”. 


 Innan avresa upplevde jag att det var svårt att veta vem som ansvarade för vad, då vi hade varit i mejlkontakt med flera olika parter på UIUC. Väl på plats klarnade detta och allt flöt på väl. Under de första dagarna fick vi vägledning i var registreringen på International office skulle göras, var hälsoundersökning på McKinsey Healthcare center låg och var studentkortet beställdes. Detta kort fungerade som busskort och gymkort samtidigt. På gymmet var vi nära att behöva betala en sommaravgift. Efter några om och med fick vi bekräftat att även vi kunde besöka gymmet gratis, då detta räknas på antalet poäng (credits) man studerar under terminens gång.

Ekonomi

  Väl medvetna om att dessa utbytesstudier skulle kosta en del för oss blev vi tyvärr något överraskade över dolda kostnader längs vägen (bl a för visumansökan och tidsbeställning för intervju på Amerikanska ambassaden i Stockholm). Ganska snart insåg vi dock att det bara var att ”gilla läget”. I USA inhämtas avgifter i många sammanhang som vi i Sverige är vana att få motsvarande tjänster gratis. Räkna med att den totala kostnaden med visum, resor, boende, mat och avgifter inräknade landar på 40-45.000 kr. Tack vare ett uppskattat resebidrag från LOINK täcktes nästan hela flygbiljetten tur och retur. Var dock noga med att boka resor i tid, men inte innan du fått ditt visum/pass levererat från ambassaden i Stockholm.


Visst blev resan och alla tillkommande avgifter dyrt - men upplevelser kostar och själv motiverade jag resan som den bästa investeringen för ett intressant framtida yrkesproffessionellt liv som logoped, och en spännande och studierelevant "sista sommar" innan examen och stundande inträde på arbetsmarknaden.


Boende

Tack vare kontakt med gästande student från UIUC på Karolinska Institutet kom vi i kontakt med bekanta till hen som önskade husera sommarstudenter (för att själva undvika sommarhyran då de vistades på annan ort). 
Boendet låg på gångavstånd från både Speech-hearing-science-building (SHS-building) och SHS-clinic. Campus är ganska litet, men flertalet av våra studiekamrater bodde längre ifrån och var beroende av biltransport. Den kommunala busstransporten i Urbana-Champaign är tyvärr inte lika etablerad som hemma. Av denna orsak rekommenderar jag att få kontakt med gästande studenter på KI under ett tidigt skede, men även att undersöka var på campus studentboendet ligger innan du bestämmer dig.

En annan viktig lärdom för oss var också att vi inte frågade om el och vatten ingick i boendet innan vi tackade ja. Dessa avgifter tillkom utöver hyran som motsvarade ca 6000-7000 kr + ca. 3000 kr totalt under hela sommarperioden. Tilläggsavgifterna landade på högre summor än vi är vana vid i Sverige då luftkonditionering var ett måste.
Sammanfattningsvis kan jag dock konstatera att vårt boende var över förväntan bra. Studenthuset, som var byggt som ett egnahemshus på tre plan rymde sammanlagt sju studenter. Under vår vistelse var vi endast tre, och vi hade gott om utrymme. Är ni flera som besöker UIUC under sommarterminen rekommenderar jag er även att bo tillsammans, det var kul och vi hade även möjlighet att studera tillsammans på hemmaplan.

Studier allmänt

Att få ta del av studiemiljön och den studiekultur som finns i USA var en stor motivator till varför jag inledningsvis sökt om utbytesstudier på UIUC. 


I linje med mina förväntningar var studierna intensiva och höll en hög kvalitet. Undervisande professorer var inspirerande och deltagande studenter var alltid aktiva i klassrummet. Interaktionen i klassrumsundervisningen var intensiv och mycket inspirerande. Amerikanska studenter lär sig från ung ålder att uttrycka sig muntligt och aktivt deltagande värderas högt, och ingår även i kursmålen, till grund för bedömning.


Som utbytesstudenter kände vi att vi hade mandat att observera och delta, utan att behöva dras in i den prestationsstress som många av de andra sommarstudenterna upplevde. Det var en ganska skön känsla. 

Överlag särskiljer inte undervisningsform och nivå på utbildningen mycket från vad vi hade erfarit under T5-T6. Eftersom vi deltog i kurser på både "Undergraduate"-nivå och "Graduate"-nivå fick vi ta del av både kursinnehåll vi redan tillägnat oss, men även kursinnehåll som vi visste att vi hade framför oss under sista två terminer på KI.
Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 3 på KI

SHS 477 - Prepracticum in Speech and Hearing Science (1-2 hrs)

Denna kurs bestod av flera delar och fungerade som en introduktionskurs för "Undergraduate"-studenter att få en inblick i hur det logopediska arbetet ser ut i verkligheten. Ett kurstillfälle/vecka bestod av en föreläsning av kliniskt arbetande logoped. Detta föreläsningspass behandlade bl a ämnen om journalskrivning, målformulering och arbetsmarknad. Utöver detta var det obligatoriskt att observera en logopedisk behandling "live" bakom observatörsspegel eller datorskärm en gång i veckan, med efterföljande reflektionsuppgift. 

Den andra observationen baserades på logopedisk behandling som fanns dokumenterad på dator sen tidigare i veckan. Då kunde man som student välja vilken behandling man ville observera som "DVR-session". Samma reflektionsuppgift begärdes att skriva även efter den andra observationen. Utöver dessa två reflektionsuppgifter tillkom ofta en större reflektionsuppgift som förankrades i ett större tema, förankrad i den inledande föreläsningen i veckan. Deadline för samtliga texter var i de flesta fall fredag eftermiddag. Denna kurs var för mig väldigt givande. 

Att observera "Graduate"-studenters logopediska behandlingar gav intressanta perspektiv och inspiration. Studenterna var alltid intresserade av att följa upp på eventuella frågor eller funderingar efter behandlingens avslut. Utöver detta var det en god övning att författa dessa reflektionsuppgifter på engelska. Det tog sin tid, men inlärningskurvan var desto brantare.    


SHS 575 - School SLP clinical methods ( 2 hrs) 

 Denna kurs var väldigt intressant då logopedkåren i USA utgör en viktig länk skolsystemet. En professor uttryckte även att skolsystemet inte skulle fungera utan logopederna och den kompetens kåren besitter.

Kursen bestod av både teoretiska föreläsningar, men även av gruppresentationer och gästande skollogopeder som delade sina perspektiv från arbetet i skolmiljö. 

De diskussioner och ämnen som togs upp under kursens gång satta igång tankeprocesser som får mig att fråga varför vi inte finns i större utsträckning där barn och ungdomar som behöver oss finns i dagens Sverige.           


SHS 390 - Independent Study (2-4 hrs) 

Att få möjlighet att iklä sig rollen som forskningsassistent var häftigt! Innan avresa fick vi välja vilket studierelaterade ämne och vilken forskare vi önskade att samarbeta med. 

Jag valde en erkänd professor som ägnat sin karriär åt artikulationshastighet, stamning och studier relaterade till användning av Cochlea implantat. I samråd med den handledande professorn definierades en avgränsad uppgift inom en studie baserad på eye-trackingmetod. Uppgiften handlade om att förbereda akustisk data för vidare kvantitativ analys och jag fick direkt användning av tidigare tillägnad kunskap i lingvistik och fonetik. Sammanlagt lade jag 6 h/vecka på projektet. 

 Erfarenheten gav mig en bättre inblick i hur forskningen är organiserad på UIUC och genererar mersmak inför fortsättningsstudier och varför inte forskning?     


Utöver kurserna innan erbjöds vi även att ta del av andra studierelaterade kurser. 

Till följd av mitt intresse för logopedens roll i den amerikanska skolan valde jag att gästa kursen, SPED 517 - Disability issues in special education (4 hrs), vilken till stor del bestod av gruppdiskussion och reflektion som berör de utmaningar som finns i skolmiljö mellan lärare och elever, men även mellan professioner på plats. 

Kursen fokuserade på barn och unga med funktionsnedsättning och kursdeltagarna kom från olika utbildningsprogram med den gemensamma nämnaren om att jobba i skolmiljö. Kursen var förlagd under tre timmar per dag måndagar-torsdagar under två veckors tid. Diskussionerna var väldigt intressanta och gästande föreläsare delade nyttiga perspektiv. 

Vi var även åhörare under en kurs i Motor Speech Disorder, vilken påminde om motsvarande kurs under T6 på KI. Föreläsaren var väldigt intressant och vi fick ta del av goda referenser och material. Denna kurs rekommenderas varmt och sträckte sig över två dagar,  tre timmar/dag.   

Språk och kultur

Att vistas i ett engelsktalande land under ca två månader gjorde susen för utvidgande av ordförråd och bättre talflyt. 

Ett av mina självformulerade mål med resan var att inhämta ett språkbruk som används inom ramen för logopedisk intervention. Genom att ta del av föreläsningar på engelska, läsa på engelska, skriva tester på engelska, men även presentera och argumentera på språket gjorde att självförtroendet inledningsvis sviktade, men ganska snart stärktes - till min stora belåtenhet. Det kan dock vara bra att vara "snäll mot sig själv, och sänka ribban" en aning från start. Väl på plats uttryckte både studenter och föreläsande professorer en förvåning över vårt goda språkbruk. 


Det handlar mycket om att "våga kasta sig ut", men även att be om korrigering av språkbruket, om man vill förbättra grammatik, engelska är ju ett bekant språk under vår utbildning på KI, där en stor del av litteraturen är skriven på engelska. Vad vi tränat mindre på är väl själva användning i vardagligt och akademiskt språkbruk.

Under föreläsningar skrev jag ofta ner nyckelord som jag senare letade betydelse för. Detta gav mig en visuell feedback över inlärningskurvan på ett motiverande sätt!


Steget att föra ett samtal förankrad i logopedisk praxis känns inte lika lågnt bort idag - det känns fantastiskt!

Fritid och sociala aktivteter

Innan resan hade jag tänkt att denna resa skulle gå i "studiernas tecken", och visst gjorde den det - utan tvekan.

Det bästa distraktionsmomentet var dock att studiekamrater bjöd med oss på aktiviteter och visade oss runt i Urbana-Champaign med omnejd. Det märktes att de verkligen ville förgylla vår tid som gästande studenter, vilket vi är väldigt tacksamma för.


Under sommarterminen händer inte lika mycket på campus, det är ganska lugnt och tyst. Campuset är beläget mitt i ett större område av böljande majsfält och uppdelat mellan gröna parker och ståtliga byggnader. Förutom att spendera tid på universitetet, trevliga cafèer, restauranger och historiska bibliotek fanns ett fantastiskt gym med flera våningar av gym, med även med utomhuspool och löpbana i samma byggnad. Förutom detta erbjöd området fantastisk miljö för promenader och löpning.


Jag bestämde mig för att tacka ja till alla erbjudanden om sociala aktiviteter. Detta gjorde resan väldigt intressant och förgylldes med två resor till Chicago, och en långhelg i New York!

Sammanfattning

Att spendera en sommar i USA gav min bland annat minnen för livet, nya vänner (kanske även framtida kollegor?), förbättrad engelska, användbara referenser, studieinspiration, kontakter, men framför allt en större självmedvetenhet.  Att åka ut från den trygga bubblan hemma är inte alltid en dans på rosor. Utmaningarna följde en efter en, men efter varje vinst kändes upplevelsen om än mer värt. 


Att åka på utbyte känns som en investering för livet, med obestämd deadline och på både kända och okända plan. Jag är nyfiken att se vart upplevelser och erfarenheter kommer föra mig - det vet man ju aldrig. Att resan "blir vad man gör den till" är dock ett medskick jag vill dela med mig av. Passa på att träna på att ge dig in i nya sammanhang och passa på att samtala med forskare och mentorer på plats, de berättar gärna och delar tankar och funderingar om framtiden. Utöver detta fick jag en känsla av att de också var intresserade av att höra om oss och hur vi lever och har det i Sverige. För mig var detta en väldigt intressant del av utbytet.


Förhoppningsvis kommer utbytet mellan KI och UIUC att växa sig ännu större och att fler studenter skall kunna ta del av upplevelserna. Bakom ett utbyte finns många eldstjälar som tror på internationalisering och utbyte studenter och undervisande parter emellan, inte minst för forskningen. I linje med att värna om vad som byggts upp ställer jag gärna upp för att dela med mig av upplevelser för de som är intresserade av att ta del av utbytet i framtiden. Kontaktuppgifter finns angivna högst upp på denna sida, tveka ej att ta kontakt!


Besök även hemsida tillhörande Speech and Hearing Science (UIUC), 

http://shs.illinois.edu/#