Reserapport - KI-student
Bar Beach, Newcastle.
Lärosäte: The University of Newcastle
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 15/16
Namn: Erik Dahlén
E-postadress: erik.dahlen@stud.ki.se

Innan avresa

Newcastle är en stad på den australiensiska östkusten (15 mil norr om Sydney) med ca 300 000 invånare. Vi valde Newcastle då utbytet sträcker sig över en hel termin och för att man går i en klass, inte bara klinisk placering. Vi föreställde oss att man skulle få fler vänner om man gick i klass istället för enbart klinisk placering. Med facit i hand så har vi verkligen skapat så många nya vänner, för livet!


Detta utbyte är ett utav få utanför Norden där man inte behöver andra språkkunskaper än engelska och inte missar examenshögtiden. Man kan dock bara söka Newcastle på termin 10. Utbytet är en hel termin och tentan skrivs i Australien. Man kan tillgodoräkna sig hela T10, inklusive SVK. För tillfället är övriga utbyten till Australien (Melbourne och Sydney) kortare, utgörs endast av kliniska placeringar och tentan skrivs i Sverige.


Formellt sett är man student på University of New England (UNE), vilket ligger ca fem timmar inåt landet i en stad som heter Armidale. Efter preklin samarbetar dock UNE med University of Newcastle (UoN), och de flesta studenter från båda universiteten gör sina kliniska placeringar i Newcastle. Vissa är placerade på andra sjukhus i regionen. Sjukhuset i Newcastle heter John Hunter Hospital. Man är sällan på campus.

Att tänka på innan man bestämmer sig för Newcastle

Endast termin 10

Utbytet kan endast göras på termin 10 på vårterminen, och man måste söka ett år innan kursstart.

T9-tenta och underläkarvikariat

Tidigare har man inte hunnit skriva T9-tentan i Sverige då kurstiderna har överlappat med Australien. Första veckan i Australien är obligatorisk och den går inte att missa. När vi sökte var det dock inget överlapp och vi hann skriva tentan i Sverige. Vi var dock tvungna att flyga samma dag som tentan för att hinna ner till kursstart. Detta är alltså viktigt att kolla upp, eftersom man måste vara godkänd på termin 9 för ett eventuellt underläkarvikariat. Det finns ingen möjlighet att skriva omtenta i Australien.

Bil

Bil är enligt mig att rekommendera i Newcastle, även om andra studenter inte haft bil här. Det är långt till sjukhuset nästan var man än bor, d.v.s. ca 1 mil kuperad sträcka från var jag rekommenderar att bo (se Boende). Stadens kollektivtrafik är dåligt utbyggd. Vi provade buss första två veckorna, men de var inte att lita på och de går inte ofta. Vi köpte därför en begagnad bil för ca 12000 kr, med planen att sälja den före vi åkte hem. En bil underlättar mathandling, transport till och från skolan samt korta eller långa utflykter. Andrahandsvärdet och driftkostnaden är ungefär densamma som i Sverige. I och med detta bör man därför överväga sina ekonomiska möjligheter att köpa en bil (det går aldrig att veta hur mycket man får tillbaka), och om man är beredd att handskas med de fel som kan uppkomma med en begagnad bil. Kom dock ihåg att även ett busskort för ett halvår kommer kosta några tusenlappar. Se även under "Ankomst" för mer info.

Ekonomi

CSN beviljar utökat studielån för utbytesstudier, samt lån för andra kostnader (se nedan), men trots det gick jag cirka 2000 kr back varje månad (exklusive utgifter under resor på ledig tid). Jag och min reskamrat bodde centralt, vilket också betyder nära till stränder, och betalde 9000 kr per månad (45 kvm), alltså 4500 kr per person. Om man reser själv eller vill bo själv är det svårt att hitta billigare än det. Det är möjligt att det blir billigare om man bor längre utanför stan, men då försvinner också en stor del av nöjet med Newcastle. För övrigt är kostnadsläget generellt detsamma som i Sverige. Som redan nämnt bör man också ta med en eventuell bil i kalkylen.

Unga studenter

Studenterna är generellt unga på Läkarprogrammet i Newcastle, mellan 20-25 år. Finns givetvis undantag. För mig skulle detta absolut inte vara ett hinder för att åka! Jag hade ett av mitt livs bästa stunder i Australien och har skapat så många nya vänner.

Förberedelser efter man har bestämt sig

Ekonomi

 • Summorna nedan kan komma att ändras och vissa är beroende på växelkurs.

Utgifter

 • Visum. Sammantagen kostnad: 7000 kr. Själva utfärdandet av visumet kostade 3500 kr, men det tillkommer en hälsoundersökning som kostar 4500 kr.
 • Vaccin. Universiteten i Australien kräver intyg på ett antal vaccinationer. De vaccinationer som krävs utanför det svenska vaccinationsprogrammet är hepatit B och en påfyllnadsdos av difteri, stelkramp och kikhosta (kombinationsvaccin). Hepatit B behöver intygas både med titer och datum på vaccinering. För att titern ska hinna bli tillräckligt hög är det bra om man vaccineras så fort som möjligt. De kräver också intyg på immunitet mot mässling, påssjuka och röda hund (kombinationsvaccin, ingår i svenska vaccinationsprogrammet) samt vattkoppor, antingen genom titer eller klinisk genomgången infektion. För att slippa betala extra för vaccin eller titer kan man använda sig av sin BVC-journal, vilken kan beställas från det kommunalarkiv där man gick ut gymnasiet. Vissa vaccinationscentraler intygar dock detta utan BVC-journal (bl.a. Cityakuten). Den totala kostnaden är givetvis beroende på ens individuella vaccinationsstatus, men för mig kostade det 1000 kr (intyg och påfyllnadsvaccin för difteri, stelkramp samt kikhosta). För tillfället erbjuder Cityakuten gratis vaccinering och titermätning av hepatit B om man går på KI. De kan också utfärda intyg.
 • Övrigt. Vidare fordrar universiteten i Australien utdrag ur svenska och australiensiska belastningsregistret. Utdrag ur australiensiska belastningsregistret krävs trots om man inte varit i landet tidigare. Detta kostade totalt 450 kr för båda utdragen.
Inkomster
 • Stipendium. Det finns oändligt många stipendium och det är svårt att hitta vilka man är behörig att söka. Om man bara har utbytesstudier som ansökningsskäl finns Anna Whitlocks minnesfond och Carl Erik Levins stiftelse. Fler kunde jag inte hitta. Ingen av dessa två beviljar stipendium efter avresa, så det är viktigt att ha koll på sista ansökningsdatum! Sista ansökningsdatum för Anna Whitlocks minnesfond är för närvarande 1 september. Sista ansökningsdag för Carl Erik Levins stiftelse är 1 november. Vi kunde inte söka Anna Whitlocks minnesfond därför att antagningsbeskedet från Australien blev försenat. Ett tips är alltså att "ligga på" handläggaren på KI kring detta. Vi har hört att dessa stipendium kan uppgå till mellan 10000 kr respektive 15000 kr vardera.
 • Merkostnadslån CSN. I samband med utbytesstudier finns möjlighet att få merkostnadslån. Det finns merkostnadslån som utökar det vanliga studielånet, merkostnadslån för resa samt merkostnadslån för så kallade "andra kostnader". Bidraget höjs ej vid utbytesstudier. Det vanliga studielånet utökas med cirka 2200 kr per månad. Det är viktigt att söka för hela perioden man själv har angivit, och inte enligt CSN:s egna fastslagna datum. Annars kommer du inte att få lån för hela perioden. Jag kommer inte ihåg om det finns en specifik ruta att klicka i för att säkerställa detta, eller om man måste skriva det i rutan för övriga upplysningar. Merkostnadslån för resa ges enligt schablon beroende utbytesland. För Australien är den maximala summan 16500 kr. Inga kvitton behöver redovisas, utan man ansöker om en summa (max 16500 kr). För merkostnadslån för andra kostnader är prövningen hård och det måste vara en utgift som, enligt CSN, är ”nödvändig för att du ska kunna studera”. Vi sökte för alla utgifter ovan, men beviljades först endast för vaccinationer. Vi hävdade dock att kostnader för visum och övriga krav från universitetet borde vara berättigade merkostnadslån. Vi överklagade därför till Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) och fick rätt för alla kostnader förutom utfärdandet av visum. Ange diarienummer för detta beslut 2015-04481 i ansökan så bör ni få beviljat för samma utgifter som oss. Se även följande länkar för mer info: (1) http://www.csn.se/utomlands/olika-lander/australien-1.3265, (2) http://www.csn.se/utomlands/hur-mycket-kan-du-fa/extra-kostnader/2.1358/resebelopp-1.15137, (3) http://www.csn.se/utomlands/hur-mycket-kan-du-fa/extra-kostnader/ovrigt-1.3232.
 • Resebidrag KI. KI bidrar med 8000 kronor till utbytet. 7000 kr betalas ut innan avresa och 1000 kr betalas ut efter inlämning av reserapport.

Formalia klart i god tid

Behöver man åka i nära anslutning till T9-tentan i Sverige är det skönt om dokument och visum är klart i god tid. Att göra en fullständig lista över dessa dokument skulle ta upp alldeles för mycket plats och bli väldigt tråkigt att läsa. Kontentan är följande: börja med med all formalia så tidigt som möjligt. Jag blev antagen i slutet på augusti, började med pappersarbetet nästan direkt och blev inte klar förrän i november (avresa i januari).

 • Det enda formella som inte var möjligt att bli klart innan avresa var student-ID-kort (både för UoN och UNE), inloggningsuppgifter till UoN:s kursweb (det är i princip bara den man använder, inte UNE:s) och mejlkonto hos UoN. ID-korten är ett krav för att få påbörja klinisk placering och man halkar efter i studierna om man inte har tillgång till kursweb. Mejlkontot behövs för en rad olika saker. Allt detta behövde ordnas på plats vid kursstart och krävde mycket arbete - jag hoppas verkligen att de nu har bättre rutiner och att detta går att förbereda från Sverige.

Boende klart

UoN rekommenderar att inte betala i förskott för boende. Detta för att undvika "grisen i säcken". Många bor på vandrarhem ("hostel") första veckan och ordnar boende på plats. Vi ordnande däremot boende innan avresa, och vi tror att det underlättande väldigt mycket. Kursen drar nämligen igång med full fart direkt och det är skönt att ha tillgång till grundläggande faciliteter från början. För vidare information, se "Boende".

Försäkring

Du är försäkrad genom Kammarkollegiet. Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet, även om man har semester. I regel behövs ingen annan försäkring, men kolla upp villkoren om du misstänker att det kan finnas tveksamheter.

Förberedelser inför kursstart

 • Läs kursbeskrivningen. Kursen drar igång i full fart direkt.
 • Två kursböcker som är bra att ha med sig är Essential Obstetrics and Gynaecology (Symonds) och Illustrated Textbook of Paediatrics (Lissauer). Symonds är nästan ett måste! Huvudförfattaren till boken var tidigare kursansvarig. Den nya kursansvarige är dessutom medförfattare till boken, tillsammans med andra läkare på sjukhuset. Det märks att de går efter den boken på seminarier. Det är dessutom en väldigt bra bok (andra huvudförfattaren, Sabaratnam Arulkumaran, är huvudförfattare till Oxford Handbook of Obstetrics and Gynaecology)! Lissauer är av egen erfarenhet en bra pediatrikbok, och många använder den i Australien, men andra fungerar säkert också bra. Det finns ingen bra bokhandel i Newcastle för medicinsk litteratur. Jag rekommenderar därför att man har med sig dessa böcker från Sverige. Det finns ett medicinskt bibliotek på sjukhuset, men många av de aktuella böckerna finns endast som daglån eller kortare veckolån. Ni kommer märka att lärarna också vill att man ska lära sig lokala PM.
 • Man kommer ha två veckors ledigt under terminen. Kursledningen i Australien brukar ordna så att utbytesstudenter har semester samtidigt. Man ansöker om vilka veckor man önskar att vara ledig först när kursen har börjat, det går inte att göra tidigare. Det går dock att få reda på vilka datum som finns att välja på om man mejlar kursadministratören i Australien.

Övrigt

 • Boka in ett möte med kursansvariga för T10 i Sverige. Viktigt att ni får mall för svensk loggbok och svenska lärandemål.
 • Om man vill skriva en bra reserapport rekommenderar jag att börja skriva direkt, till och med innan avresa! Det är mycket som glöms bort under tiden.
 • Newcastle har en egen flygplats, men troligtvis blir det billigast (och lättast) att flyga till Sydney och ta tåget därifrån (3 timmar).
 • Man har inte scrubs i Australien, utan det är skjorta och långbyxor för män och motsvarande för kvinnor. Jeans går bra, men de flesta män har chinos. Heltäckande skor gäller. Heltäckande tofflor går bra, men de flesta har finskor (många tjejer har även ballerinaskor). I början av terminen är det väldigt varmt, så man vill byta kläder ganska ofta.
 • I maj och juni kan temperaturen stundtals gå ned till motsvarande svensk tidig höst, varför en jacka är bra att ha med sig.
 • Studierna i Newcastle är mycket mer strikt och man måste vara beredd på att inte bli bemött på ett trevligt sätt från många av sina handledare. Det i sig är dock ingen anledning att inte åka, enligt mig. Se "Studier" för mer information.
Vår bil.

Ankomst och registrering

Transport från flygplatsen till Newcastle

 • Sydney. Landar du i Sydney tar du tåget till Centralstationen (15 min). Jag rekommenderar att köpa ett busskort (Opal Card) direkt, det blir billigast. Busskortet gäller i hela New South Wales (NSW), alltså både i Newcastle och Sydney, och du kommer att använda det fler gånger. Man laddar på kortet med pengar på samma sätt som ett busskort i Stockholm. Det finns även en smidig mobilapp för att ladda på kortet. På Centralstationen tar du tåget till Hamilton Station (ändstation), som ligger i Newcastle. Det tar ca 3 timmar. Därifrån är det smidigast att ta taxi till stället du ska bo på (svårt att ta buss första dagen och kollektivtrafiken är dålig).
 • Newcastle. Landar du i Newcastle är det lättast att ta bussen till stan (50 min). Fråga busschauffören var det är smidigast att gå av just för dig. Jag tror inte att det går att köpa busskort på flygplatsen i Newcastle, men det går att betala med kontanter på bussen (kostar endast ett par dollar).

Busskort

Busskortet heter Opal Card och gäller i hela NSW. Man kan bl.a. köpa det på de större livsmedelsbutikerna. Man laddar på kortet med pengar med en app, på Internet eller i automater på de större stationerna. Ha god marginal om du tar bussen till skolan! Bussarna är oftast försenade och kommer i vissa fall inte alls.

Mobiltelefon

Det populäraste telefonbolagen är Telstra och Optus. Båda erbjuder ett kontantkort, vilka man kan ladda på med olika paket. Med Telstra får man för 350 kr i månaden 8 Gb surf och obegränsat med samtal och sms, samt en ansenlig mängd internationella samtal. Telstra har en app som man kan fylla på kortet med pengar. Kontantkort kan köpas på de större livsmedelsbutikerna.

Bankkonto och ekonomi

I Australien betalas hyran var 14 dag ("fourthnightly"), varför det är smidigast och billigast att skapa ett australiensiskt bakkonto (blir väldigt dyrt att föra över pengar från Sverige varannan vecka). Som student är det smidigast att göra detta på The Commonwealth Bank på Campus (pass medtages). Vi överförde sedan en månadshyra varje månad från Sverige och hade automatiska överföringar från vårt australiensiska konto till vår hyresvärd. Ett tips är att alltid ha en liten buffert på det Australiensiska kontot så att överföringen till hyresvärden aldrig blir nekad.

På många ställen i Australien är det en tiodollarsgräns på kortköp, varför fickpengar är bra att ha i kontanter. Uttagsautomater tar ofta en fast avgift, varför det kan vara bra att ta ut en större mängd kontanter vid ett och samma tillfälle varje månad. För större köp fungerar däremot svenska bankkort överallt.

Livsmedel

De två största matvarubutikerna är Woolworths ("Wollies") och Coles.

Kursstart

 • Va beredd på att allt inte är ordnat. Se till att få tillgång till UoN:s kursweb ("Blackboard") så fort som möjligt. Där läggs allt upp som har med kursen att göra. För att få göra klinisk placering (och skriva tentan framöver) behöver du student-ID - ett från UoN och ett från UNE. Be kursadministratören på sjukhus att hjälpa er med UoN:s student-ID (viktigast för sjukhuset). Kontakta internationella handläggaren på UNE för detta student-ID.
 • Börja studera direkt! Tempot är högt och det är lätt att bli stressad om det hopar sig. Om du börjar studera direkt gör det också att du får mer tid till allt annat som Newcastle har att erbjuda på fritiden.

Bil

Om du ska köpa bil (eller andra begagnade saker) kan du kolla på http://www.gumtree.com.au (motsvarande Blocket) och http://www.carsales.com.au (endast bilar). Billig bil medför större risker för problem, men mindre värdeminskning vid försäljning. Dyr bil medför mindre risker för problem, men med större risk för värdeminskning vid försäljning. Oavsett vilken prisklass man väljer rekommenderar jag att köpa en bil från en bilhandlare, då dessa har vissa skyldigheter (se nedan). Vidare är ett känt asiatiskt märke att det rekommendera (framförallt Toyota, men även Mazda, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi och Hyundai). Dessa är populära andrahandsbilar, då det är lätt att hitta reservdelar för asiatiska bilar i Australien. Vi köpte en Daewoo, vilken visade sig vara svår att sälja och vi förlorade mycket pengar. Får man inte bilen såld finns det bilskrotar som betalar nån tusenlapp för bilen. Bilhandlare löser ej in gamla bilar för pengar. Ett annat alternativ kan vara att man säljer bilen till en klasskompis för skrotningspriset, så får denne försöka att sälja bilen och så delar alla på pengarna. Förhoppningsvis behöver det inte bli så krångligt (blev så för oss dock...). Kan även starkt rekommendera att läsa denna PDF för mer ingående information om att köpa begagnad bil i Australien (garantier, säljarens skyldigheter o.s.v.): http://www.fairtrading.nsw.gov.au/pdfs/About_us/Publications/Car_buyers_guide.pdf. Här följer ett urval av viktiga punkter som går att läsa i detta dokument:
 • Om bilen är mindre än tio år och den säljs av en bilhandlare är denne skyldig att lämna garanti, d.v.s. om bilen går sönder så får du den reparerad av bilhandlaren. Är bilen äldre än tio år är bilhandlaren skyldig att garantera att bilen är "roadworthy" vid köpet, men behöver inte lämna några garantier för framtida fel. Bilförsäljaren är alltid skyldig att säkerställa att det inte finns några skulder på bilen.
 • Det är bra om bilen är registrerad ("rego") en tid framöver vid köpet. Detta kostar annars ca 3000 kr (gäller i ett år). När man registrerar om bilen måste man också besikta den och få en s.k. "Pink Slip" (ca 200 kr).
 • I Australien behöver man ha minst ha två försäkringar på bilen: Compulsory Third Party Insurance ("Green Slip") och Third Party Property Damage Insurance. Green Slip är obligatorisk och täcker bara kostnader för personskador (både den skyldige och den utsatta), men inte skador på din eller den andras bil. Därför behövs även en Third Party Property Damage Insurance för att, framförallt, täcka kostnader för den andres bilskador om du är skyldig till krocken. Green Slip betalas års- eller halvårsvis (1200 kr för ett år), så det kan vara så att du inte behöver betala nåt om den tidigare ägaren redan har betalat (Green Slip överförs automatiskt till den nya ägaren om det finns tid kvar på den). Third Party Property Damage Insurance lär du behöva betala (autogiro månadsvis). Populära försäkringsbolag är AAMI, NRMA, Budgetdirect o.s.v. Kostnaden för Third Party Property Damage Insurance är 200-300 per månad.
 • Vid köp av bil måste man genomföra ägarbytet på ett NSW Service Centre inom 14 dagar (medtag ägarbytespapper, pass, körkort, bakkort och intyg om boende vilket kan fås från banken). Görs inte detta inom 14 dagar tillkommer dryga böter.
Parkering vid sjukhuset kostar 500 kr/månad. Det går dock att parkera gratis i ett husområde ca 10-15 min från sjukhuset, vilket de flesta studenter gör. Om ni skulle behöva köpa reservdelar kan ni antingen gå till Supercheapauto eller beställa från https://www.sparesbox.com.au. En bra mekaniker i Newcastle är Darby Street Automotive.

Cykel

Cyklar finns att hyra/köpa på campus av "Dan The Bike Man" (precis utanför Student Hub på Campus). Man betalar 50-100 dollar i deposition, eller så lämnar man inte tillbaka cykeln, båda går bra. För att få hyra/köpa cykel så måste man dock skicka ett specifikt mail till vissa beslutsfattare i Newcastle(!). Fråga Dan The Bike Man för mer information.

Övrigt

 • Anmäl din australiensiska adress till internationella handläggaren i Australien (senast 7 dagar efter ankomst).
 • Gå med i Facebookgruppen för klassen.
 • Det finns begränsat med skåp att tillgå på sjukhuset, förvänta dig inte att få något. Ansökan om skåp görs på kursexpeditionen.

Ekonomi

Det mesta rörande ekonomi har redan avhandlats under "Innan avresa" och "Ankomst".

Boende

Vi ordnade boende redan från Sverige. Detta för att vi skulle komma ner till Australien dagen innan kursstart, och det kändes därför skönt att ha någonstans att bo direkt. UoN avråder dock från att ordna boende innan man anlänt. Vi använde oss däremot av universitetets egen annonssida för boende (https://offcampusaccommodation.newcastle.edu.au/pages/short-stay-accommodation-newcastle), vilket kändes säkert. Vi betalade 3000 kr i deposition och det var utan anmärkning vid ankomst, men detta går givetvis inte att garantera för alla. Vill man ordna boende på plats får man t.ex. bo på hostel. Vid ankomst tillkommer ofta ytterligare en depositionskostnad på ca en månadshyra, vilken betalas tillbaka vid avresa. Det är alltså viktigt att man har tillgång till dessa summor i sin budget.


Newcastles olika stadsdelar är uppdelade i förorter/"suburbs". Detta är lite förvirrande, därför att de är inte som förorter i Sverige - snarare som mindre stadsdelar (Hornstull, Kungsholmen etc.). Dessa suburbs är sedan uppdelade i olika områden.

 • Newcastle. Förorten med samma namn som staden. Här bodde vi, och är enligt de flesta det bästa stället att bo på. Alla områden i denna suburb är bra (Bar Beach, Cooks Hill, Newcastle, Newcastle East, The Hill) - nära till alla stränder (15 min promenad, 5 min med cykel) samt restaurang- och bargatan Darby street. Ligger ca 1 mil från sjukhuset.
 • Merewether. Grannförort till Newcastle. Nära till stranden, men lite längre till restauranger och barer. Samma avstånd till sjukhuset som Newcastle.
 • Hamilton. Ligger mitt emellan ovanstående förorter och sjukhuset. Många pubar och kaféer, men längre bort från stränder. Som utbytesstudent skulle jag hellre bo i något utav ovanstående istället, men det är ändå värt att känna till.
För att söka bostad i någon av dessa områden ska du välja "Newcastle City Precinct" i länken ovan. Det finns även boende på campus eller nära campus (Callaghan), men detta område ligger både långt bort från centrum och sjukhuset (cirka 1 mil), varför det inte finns anledning att bo där.
Lägenhetskomplexet där vi bodde. Sammanlagt fanns det sex lägenheter i denna byggnad. Ytterligare lägenheter fanns i byggnaden till vänster i bild, med vilken man delade innegård. I dagsläget hyrs dessa lägenheter oftast ut till amerikanska utbytesstudenter.

Studier allmänt

Nedan följer några generella reflektioner om studierna. Se "Kurser" för mer formell information.
 • PBL - inte så stor skillnad mot hemma. Läkarprogrammet på UoN använder sig av problembaserat lärande (Problem Based Learning, PBL), det vill säga lärande baserat på fallstudier och problemlösning istället för klassiska föreläsningar ("katederundervisning"). I realiteten skiljde sig dock inte studierna från vad vi är vana med på KI. Fallstudierna, vilka man senare går igenom i seminarieliknande grupper, liknar de som vi är vana vid på våra seminarier. Den största skillnaden i studieupplägget är att vi har föreläsningar, vilket de inte har (förutom några få generella introduktionsföreläsningar). Seminarierna är inte heltäckande, och man ansvarar själv för att lära sig det centrala, så kallad "Self Directed Learning". Detta gäller även praktiska färdigheter. För både obstetrik och gynekologi samt pediatrik finns listor på kliniska färdigheter (Core Clinical Competencies) vilka man förväntas ha sett och/eller genomfört på klinisk placering eller simulationer. Det kan vara så att man aldrig haft möjlighet att se vissa praktiska moment, men då måste man ta ansvar själv för att ta igen detta.
 • Strikt och teoretiskt. I Newcastle är studierna mycket mer strikt än på KI. Förväntningarna på studenterna är höga på seminarier och andra läromoment, vilket gör att man lär sig det teoretiska väldigt bra. Man förväntas även kunna mycket prekliniska kunskaper. Till exempel: om ett seminarium handlar om luftvägsinfektioner så kan en fråga vara kring patofysiologin av hosta. De flesta studenterna är väldigt väl pålästa och ambitiösa. Den kliniska/praktiska undervisningen är dock sämre, i och med att man själv ansvarar för att ha genomfört majoriteten av momenten (se ovan).
 • Återkoppling. Lärare och handledare använder mycket mer negativ kritik än positiv kritik, jämfört med hemma. Kunde man något fick man inte höra det, kunde man inte något fick man definitivt höra det.
 • Attityder och hierarkier. Stundtals möter man på dålig attityd från handledare. Oftare än hemma kan man få höra att man är i vägen, inte ska prata med patienterna och så vidare. Hierarkin är tydlig och det är inte bara mot studenter, utan också mellan läkare av olika "rang".
Huvudingång sjukhuset.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Nedan följer en kortfattad sammansättning av kursens upplägg. Jag kan starkt rekommendera att läsa kursplanen innan man börjar terminen.

Terminen består av 22 veckor varav:
 • 1 vecka introduktionsföreläsningar.
 • 6 veckor obstetrik och gynekologi (Block 1).
 • 6 veckor pediatrik (Block 2).
 • 4 veckor SVK och 2 veckor semester (Block 3).
 • 2 veckor inläsning (kombinerat med repetitionsföreläsningar).
 • 1 vecka examination (inte varje dag): 100 flervalsfrågor (Multiple Choice, MCQ) och 7 OSCE-stationer. Det finns ingen gräns för godkänt utan det avgörs på en lärarkonferens efter tentamen är skriven.
Alla läser inte samma block samtidigt. Vissa läser block 3 först, andra läser block 1 först etc. Vi kunde inte få veta i förväg hur vår termin skulle se ut, men utbytesstudenter kan dock inte läsa Block 3 först.

Obstetrik, gynekologi och pediatrik (Block 1 och 2)

Båda kurserna är uppbyggda på ungefär samma sätt. Varje vecka har man kliniska rotationer, 1 seminarium (PBL), studentledd presentation (Student Directed Seminar, SDS) och 1-2 bedsideundervisningar med mentor (Professional Skills). Ibland finns andra saker i schemat, t.ex. KTC-liknande simulationer och övningar i samtalsteknik (Interactional Skills, ISS).  Varje student (dock i grupp) ska göra en SDS per block.

Under båda blocken ska man föra loggbok enligt specifika mallar. Man betygsätts utifrån sina kliniska färdigheter enligt specifika formulär (Assessment of Professional Skills and Behaviour, ABSAB, och mini-Clinical Examination Exercise, mini-CEX).

Obstetrik och gynekologi

Obstetrik och gynekologi är uppdelad i följande placeringar:

 • Ultraljud (Maternal-Fetal Medicine, MFM)
 • Förlossning (Delivery Suite)
 • Gynekologi
 • Mödrahälsovård (Antenatal Clinic)
 • Kirurgi
Man har en vecka på varje placering, förutom gynekologi då man har två veckor. Man är dock inte på placering varje dag. Under obstetrik- och gynekologiplaceringen ska man också skriva en reflektionsuppgift om en gravid kvinna som man följt från mödravårdscentralen till slutet av puerperiet (A New Baby in the Family Report).
 • Kuriosa: Det finns möjlighet att flyga propellerflyg med avdelningschefen för Obstetrik och gynekologi till landsbygden för att göra ultraljudsundersökningar.

Pediatrik

Pediatriken är uppdelad i följande placeringar:
 • Akuten
 • Kirurgi
 • Neonatalen
 • Medicinmottagning (Outpatient Clinic) och s.k. Community Attachments (skolhälsovård, preventiv hälsa o.s.v.)
Man har en vecka på varje placering förutom medicinmottagning och Community attachment där man har tre veckor totalt. Man är dock inte på placering varje dag. En annan del i examinationen är att man ska skriva ett remissvar, som baseras på en patient som man har handlagt på medicinmottagningen eller sin Community Attachment.

SVK och semester (Block 3)

Block 3 består av två SVK-kurser á två veckor och två veckors semester. I början av terminen får man ansöka om hur man önskar att lägga upp detta block, dels om när det ska infalla och när man vill ha sin semester. Kurser som erbjuds i
 • pediatrik är: onkologi, ungdomsmedicin, genetik, neonatal intensivvård, akuten, kirurgi, medicinavdelning, lunga, gastroenterologi, allergi och endokrinologi.
 • obstetrik och gynekologi är: onkologi, infertilitetsmottagning, sexualmedicin, urogynekologi, placentaforskning, ultraljud, akut gynekologi, hälsa i urbefolkningen och mödrahälsovård.
Generellt examineras SVK med en fallrapport och APSAB, men andra uppgifter kan tillkomma beroende på placering.

Portfolio

Under terminen ska man göra en portfolio med obligatoriska uppgifter. Denna lämnas sedan in vid slutet av terminen och är en del av examinationen.

Parallella uppgifter från Sverige

Övrigt i Australien
 • Missa inte anmälan om återupptag av studier i Sverige! För närvarande är sista datum 15 april för Läkarprogrammet. Mer info och blankett kan hittas på denna sida: http://ki.se/utbildning/studieuppehall. Blanketten ska skickas till studievägledaren för T5-T11.
 • Tentaresultatet (Academic Record) skickas av internationella handläggaren i Australien till internationella handläggaren på KI. Resultatet blir klart ett par veckor efter man skrivit tentan (UP = ungraded pass, d.v.s. godkänd). Portfolion postas av kursadministratör i Newcastle till överenskommen adress. Portfolion utgör dock inget formellt underlag för tillgodoräknande på KI.

Tillgodoräknande

Detta behövs för tillgodoräknande av kursen:
 • Obstetrik, gynekologi och pediatrik. Clinical Asessment Forms (en för obstetrik och en för pediatrik), svensk loggbok, kursplan, uppgift om godkänd kurs/Academic Record och ansökan om tillgodoräknande (http://ki.se/utbildning/studieadministrativa-blanketter).
 • SVK. Assessment form, loggbok (förslagsvis utdrag ur loggboken som krävs för tillgodoräknande av obstetrik, gynekologi och pediatrik) samt ansökan om tillgodoräknande. Obs! Det behövs dokument för respektive SVK.
 • Utbytet måste vara tillgodoräknat innan man går upp på IST.

Att göra i Sverige efter hemkomst

 • Jour på barnkirurgiska akutmottagningen. Meddela kursledningen i Sverige vilket datum och mellan vilka klockslag du deltog i jouren och vad den ansvariga jourläkare hette. Övrigt intyg behövs ej.
 • Möte med kursansvarig för barnpsykiatri. När ni kommer hem ska ni boka in ett möte med kursansvarig för barnpsykiatri på kursen i Sverige, för att diskutera skillnader i barnpsykiatri mellan Sverige och Australien. Innan mötet ska man läsa igenom följande dokument: https://pingpong.ki.se/courseId/5763/content.do?id=11596362.
 • Denna sida sammanfattar det som jag beskrivit under denna rubrik samt kontaktuppgifter till berörda personer: https://pingpong.ki.se/courseId/5763/content.do?id=11596362. Obs! Komplettering av klinisk genetik behövs ej!
Istället för att sitta på biblioteket...

Språk och kultur

Den australiensiska dialekten är lätt att förstå. Givetvis behöver man vara bra på engelska för att kunna ha patientsamtal, men jag tror att de flesta på Läkarprogrammet klarar det. Alla patienter jag träffade var tillmötesgående och tyckte det var roligt att prata med en utbytesstudent.

Fritid och sociala aktivteter

Newcastle och Sydney

Newcastle har tre stora stränder som alla är nära stadskärnan. Bor man i förorten Newcastle eller Merewether är det gång- eller cykelavstånd till alla. Studentföreningen på universitetet anordnar kurser i surf, dykutflykter, hang gliding, fotboll och så vidare. Vill man ta dykcertifikat kan man göra det i Nelson Bay, cirka 1 timme norr om Newcastle. För övrigt finns det obegränsat med små, orörda strandpärlor utanför Newcastle, vilka lämpar sig perfekt för helgutflykter. Hunter valley, som är en benämning på området som Newcastle ligger i, är känt för bra vingårdar. Majoriteten av alla restauranger, caféer och barer ligger i förorten Newcastle, framförallt på Darby street. Det tar tre timmar att åka till Sydney med tåg, vilket är billigt (40 kr) och man åker med det vanliga busskortet.

Generellt Australien

Australien är ett stort land och generellt behöver man mycket tid för att besöka andra städer än Newcastle och Sydney, om man inte flyger såklart. Man är i skolan i princip varje dag och det är svårt att göra längre resor än över helger utan att missa något. Man har dock två veckor ledigt under terminen. Nedan listar jag några resmål man kan överväga. Listan är inte heltäckande, utan är ställen jag själv har besökt både på denna resa och tidigare. Det blir nog svårt att hinna med alla under en utbytestermin.

 • Great Ocean Road (Adelaide-Melbourne). Great Ocean Road är en körsträcka som beskrivs som en av de vackraste i världen. Den ligger lite utanför Melbourne och är 15 mil lång. Vi körde Great Ocean Road under vår semester och det var helt fantastiskt! Vi hyrde dock en husbil i Adelaide och åkte från andra hållet, vilket var en körsträcka på ca 100 mil. Alternativet hade varit att hyra en bil i Melbourne och åka fram och tillbaka. Vi ville dock göra en "roadtrip" och se mer av Australien.
 • Melbourne. Likt Sydney en internationell stad i världsklass! Beskrivs som lite mer alternativ än Sydney.
 • Byron Bay. En liten turfstad. Väldigt avslappad stämning, många backpackers. Man vill inte åka hem oavsett hur länge man varit där, typ.
 • Fraser Island. Sandö där man åker 4WD med guide tillsammans med andra backpackers. Ofta campar man en eller två nätter.
 • Airlie Beach/Whitsundays/Stora barriärrevet. Från Airlie Beach utgår segelbåtar som går ut i Stora barriärrevet. Ofta går man iland vid Whitsundays beach, vilket är en helt fantastisk strand. Det är många resenärer på varje båt. Båtarna har olika agendor och man bör därför tänka på vilken typ av båt man vill åka med - fest eller mer avslappat. Båtarna kostar olika mycket och man får vad man betalar för.
 • Cairns. Populäraste utgångspunkten för att dyka i Stora barriärrevet.
 • Övrigt (ej varit i): Perth, Uluru, Darwin, Brisbane etc.

Övrigt

 • Det är även fem norska utbytesstudenter som kommer till Newcastle varje termin.
 • Flygbolaget Jetstar har utförsäljning av flygbiljetter till ett billigare pris varje fredag.
 • Greyhound är ett bussbolag man kan använda sig av vid långa transporter mellan städer.
 • Generellt går det ej att bada norr Byron Bay utan våtdräkt på grund av stingers, men Australiensarna säger att det visst är möjligt (det går i vågor hur mycket stingers det är).
Vår campervan som vi körde mellan Adelaide och Melbourne, "Great Ocean Road".

Sammanfattning

 • Åk! Oavsett mycket förberedelser, kostnader och striktare skola så var detta utbyte höjdpunkten på Läkarprogrammet för mig. Jag kommer bära med mig erfarenheter härifrån till mitt framtida yrkesliv och jag har skapat så många nya vänner som jag definitivt kommer träffa igen. Det går att få merkostnadslån för stora delar av summorna och visum finns att söka.
 • Försäkra dig om tentatiderna i Sverige fungerar om du vill jobba som underläkare nästkommande sommar.
 • Börja i god tid med formalia innan utbytet.
 • Försäkra dig om sista ansökningsdatum för stipendium.
 • Essential Obstetrics and Gynaecology av Symonds är ett måste. Bra om man köper kurslitteratur och har med sig från Sverige. Det går att köpa på Internet där såklart, men det är skönt att ha det från början vid kursstart.
 • Om möjligt, ordna boende redan från Sverige. Förorten Newcastle är det bästa stället att bo på.
 • Utbytet blir så mycket roligare med bil, men var beredd på att den kanske går sönder och att du inte får tillbaka hela summan vid försäljning. Kom dock ihåg att ett busskort för ett halvår också kostar några tusenlappar om man åker varje dag.
 • Börja studera direkt när kursen börjar. Detta gör att du kommer få mer lugn och ro och kommer kunna utnyttja fritiden på ett bättre sätt.
 • Skriv loggbok fortlöpande under terminen. Det blir svårt att komma ihåg allt i efterhand. Detsamma gäller för underskrifter på viktiga papper - få dem direkt.
 • Ta vara på närområdet runt Newcastle, det finns många pärlor. Australien är stort och ni kommer förmodligen inte hinna se allt under utbytesterminen.
 • Missa inte anmälan om återupptag av studier i Sverige.
 • Utbytet måste vara tillgodoräknat innan man går upp på IST.