Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Semmelweis Egyetem
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 10/11
Antal dagar: 10
Namn: Susanna Kugelberg
E-postadress: susanna.kugelberg@ki.se

Boende

Vår institution PubNut och värduniversitetet Semmelweis Egyetem hade regelbunden kontakt innan vår vistelse. Vi hade circa 30 studenter ifrån världens alla hörn som hade sökt till EU basics kursen, så för vår del var det viktigt att boende var studentvänligt- billigt och i närheten av universitetet. Sedan ville vi även ha information om det fanns lokaler för att ordna små tillställningar och restauranger som kunde ta emot ca 40 personer. Min upplevelse av värduniversitetet när vi anlände var att de hade tagit sin uppgift på fullaste allvar, och vi kände oss väldigt välkomna och väntade.

Språk och kultur

Undervisningen bedrevs på engelska och det gick väldigt bra. Hela klassen består av studenter ifrån världens alla hörn så engelska var det bindande språket. Jag upplevede en del kulturkrockar men mest positivt. Sista kvällen, sjöng studenter sånger ifrån sina hemländer, det blev en salig blandning ifrån mongoliska nationalhymner till tyska snapsvisor.

Kursen består till en stor del av grupparbeten, detta underlättar även en förståelse för varandra- de träffas så ofta och intensivt att de lär av varandra.

Fritid

Semmelweis universitetet ordnade flertalet aktiviteter för att förgylla vår tillvaro och ge kulturella upplevelser. Första kvällen så ordnade de en stadsvandring i Budapest. Budapest är en väldigt vacker stad med många vackra byggnader, t ex det renoverade parlamentet var en väldigt vacker byggnad i gotisk stil. Sedan erbjuder staden ett rikt caféliv med riktiga caféer som har bordsservering och serverar väldigt goda tårtor.

Övrigt

Sammanfattningsvis så kan jag rekommendera andra att resa iväg på lärarutbyte.

Annan verksamhet

Denna kurs handlar om EU's folkhälsoprogram och den ges alltid i det land som har EU's ordförandeskap. Den bidrar till ett positivt nätverkande men under vissa tillfällen har vi även känt att vi inte önksar fortsatt samarbete. Men Semmelweis universitetet var ett sådant trevligt universitet att det vore trevligt att ha ett vidare samarbete. Ett möjligt samarbetshinder är att de är mer inriktade på klinisk verksamhet och vi på främjande folkhälsoverksamhet.

Förberedelser

Varje år ger vi på enheten för Public Health Nutrition (PubNut) en kurs i EU's folkhälsoprogram och mer specifikt om hur man skriver en ansökan till EU´s folkhälsoprogram. Kursdelen där studenterna lär sig om hur man söker EU medel ges varje år i det land som står för EU's ordförandeskap. Den 1 Januari 2011 tog Ungern över ordförandeskapet, så en del av kursen lades till Semmelweis Egyetem i Budapest. Jag blev tillfrågad som en av lärarna i ett lärarteam att undervisa och leda grupparbetet för att skriva en EU projektansökan. Förberedelserna inför kursen innebar att man måste uppdatera sig på EU's folkhälsoprogram och speciellt de förändringar som skett i EU's folkhälsoadministration och organisation, folkhälsoprioteringar och utvigdning.

Sedan är det ju självklart intressant att läsa in sig historiskt och kulturellt om värdlandet och själva staden där vi bedriver kurs.

Reflektioner

Eftersom jag åkte med några kollegor ifrån PubNut, så blev det naturligt att vi umgicks och upptäckte staden på egen hand eftersom de andra lärarna ifrån Semmelweis var mitt inne i en examinationsperiod.

Däremot fick vi bättre kontakt med studenterna eftersom vi tillbringade mycket tid med dem och hjälpte dem i deras grupparbete.

Det som jag har med mig ifrån det korta lärarutbytet är vikten av att diskutera och debattera med andra och hur detta bidrar till en lärandeprocess- både om mig själv och mina värderingar, svagheter och styrkor men också om helt andra synsätt och tankesätt.

Undervisning

Kursen EU- Basics in public health nutrition innebär en teoretisk del on-line och en praktisk del på plats, där studenterna delas in i grupper och får skriva en EU- ansökan till EU's folkhälsoprgram. 

Den praktiska delen är väldigt intensiv där studenterna jobbar hårt och länge, då ett gott gruppsamarbete är avgörande för uppgiften.  Vår roll som lärare är att leda, underlätta och ge stöd. Ibland fick vi även försöka medla mellan parter, då måste man både vara lyhörd och konstruktiv, något som inte är helt lätt alla gånger. Som lärare i kursen hamnar man i många diskussioner med studenter, som svensk lärare är detta inte något konstigt, men jag fick intrycket att lärare där har en mer auktoritär roll där avståndet mellan lärare och studenter är större. En positiv sak som jag märkte var att lärare där upplevde vår relation med studenterna positivt och att de blev mer avlsappnade under veckan vi var där.

Ankomstdagen gick åt till presentationer om värduniversitetets forskning och inriktning samt information om veckans kursupplägg. Den första kursdagen fick studenter lära sig om projekt ledning och EU's folkhälsoprgram. Men redan från dag ett, så delades studenterna in i grupper och fick en första uppgift att lösa tillsammans.  Under den kommande veckan så varvades  föreläsning med inbjuda gärstföreläsare och intensivt grupparbete. Den näst sista dagen fick varje grupp presentera sitt projekt och den sista dagen så utvärderades av en annan grupp. Av betydande vikt för denna kurs kvalitet är att gästföreläsarna kommer ifrån EU's folkhälsoprogram och att projektansökan följer i stort en riktig EU-ansökan. 

Undervisningstimmar

Föreläsning/seminarier ca 40 %

Individuell handledning 60%

Efter undervisningstiden på schemat stannade vi oftast kvar 1-2 timmar för att vara tillgängliga för studenter.