Reserapport - KI-student
Lärosäte: Professionshøjskolen Metropol (University College Copenhagen)
Utbildningsprogram: Röntgensjuksköterska
Utbytesprogram: NordPlus
Termin: Vårtermin 15/16
Namn: Michelle Löfgren Erlingsson
E-postadress: michellelofgren@hotmail.com

Innan avresa

Jag valde att tillsammans med en klasskompis åka på utbytesstudier till Köpenhamn under vårterminen. Det blev ett Nordplus-utbyte i fem veckor. Jag ville åka på utbytesstudier för att det är något som man antagligen bara har möjlighet att göra en gång i livet, och det är en upplevelse jag ville få. Både att se hur sjukvården ser ut i ett annat land, men också hur det känns att leva ett vardagsliv i ett annat land.

Från början var det tänkt att jag skulle åka i tre månader, och hade fått godkänt att åka på det. Men de ändrade sig och det blev den kortare perioden istället. Jag upplevde att det var väldigt mycket fram och tillbaka om hur det skulle bli med resan. Tyckte också att det var dåligt med information om själva processen. Först fick jag det sagt att jag skulle få åka i tre månader, och sen att det inte skulle bli någon resa alls för att de i Danmark inte hade några praktikplatser. Efter det fick jag möjligheten att åka till en annan del i Danmark, något jag tackade nej till eftersom det låg så avlägset. Efter mycket om och men blev jag i alla fall erbjuden praktikplats lite utanför Köpenhamn i en mindre stad som heter Holbaek. Blev glad för detta, att det ändå skulle bli av. De ändrade sig många gånger från Danmarks sida och jag tycker att man borde ha garanterade praktikplatser om man har avtal med ett annat universitet. Kan i alla fall säga att röntgenprogrammet försökte hjälpa oss med detta och det lönade sig tillslut! 

Ankomst och registrering

Jag och min klasskompis var på plats i Danmark helgen innan jag började på praktiken. Det kändes lagom. Då hann vi känna av området lite, ta reda på hur vi skulle ta oss till praktikplatsen och köpa nödvändigheter. 

Vi fick ingen introduktionskurs eller dag på universitetet, utan åkte direkt till praktikplatsen på måndagen. Vi hade ju endast praktik i Danmark och läste inga kurser. Det hade kanske varit bra om man hade fått någon slags "fadder" från universitetet som kunde visa hur resekort fungerade, eller som man kunde fråga om allmänna råd och tips. Däremot tog personalen på praktiken emot oss på ett bra sätt, och där kunde vi få svar och tips på allt vi ville veta. 

Ekonomi

Prismässigt skiljer sig inte Danmark och Sverige från varandra. Mat och boende kostar som hemma. Däremot kostade vårt resekort 2500 kronor, och det var inget som vi fick någon ersättning för från skolan. Att resekortet var så dyrt berodde på att vi var tvungna att köpa ett speciellt pendlarkort i och med att Holbaek låg långt från Köpenhamn (ungefär som att åka till Uppsala).
Vi fick dock ersättning för resan till och från Danmark, något vi är tacksamma för. Vi fick också pengar från Nordplus, vilket var ungefär 3500 kr. 

Vi var där i fem veckor vilket inte är så lång tid. Vi tänkte därför inte så mycket på att hålla kostnaderna nere, utan ville göra mycket saker och inte snåla. Vi åt till exempel mycket ute på restauranger. Men om man vill hålla kostnaderna nere är ett tips att laga mat hemma om man har kök. Det finns olika matvarubutiker i olika prisklasser. Irma är en dyr ekologisk affär så där bör man inte handla. Netto är billigt och där är det bättre att gå om man inte vill göra av med så mycket pengar. Vi hyrde en fin lägenhet och hade därför möjlighet att laga mat hemma. Maten på praktiken var väldigt billig (ca 20-25 svenska kronor), och vi åt därför lunch där varje dag. 

Det var inga obligatoriska kostnader så som kåravgift eller vaccination. 

Boende

Vi fick inte hjälp med boende från universitetet. Det berodde på att vi var där så kort tid. Vi hyrde därför en lägenhet via Airbnb, en lägenhet som låg ganska centralt i Köpenhamn. Lägenheten låg långt från praktiken, det tog ungefär 1,5 timme att komma dit. Men det kändes roligare att bo i Köpenhamn än i en liten by under praktikperioden, så det var därför värt det! 
Lägenheten kostade 14000 kr för hela perioden. Vi var ju två som delade på avgiften, och det var värt att bo så centralt. 

Studier allmänt

Röntgensjuksköterskeutbildningen skiljer sig mellan Sverige och Danmark på flera punkter. De läser till exempel i 3,5 år, och det sista året väljer de inriktning. De kan välja att inrikta sig på nuklearmedicin, strålterapi eller att gå den breda radiologilinjen där man får läsa mer MR och DT. De har också betydligt mer praktik på sjukhusen än vad vi i Sverige har. De går 10 veckor per termin. 

Annars var det ganska likt som hemma. Det var studenter på vår praktikplats som, precis som vi hade de en kliniklärare som följde upp deras mål med praktiken. 

Röntgensjuksköterskans roll var densamma som hemma, och patientkontakten var likvärdig. En stor skillnad med praktiken här jämfört med hemma var tempot på sjukhuset. Jag har aldrig varit med om ett så lugnt tempo, och väl bemannad avdelning. På deras två datortomografer hade de sammanlagt 30-40 undersökningar per dag, ibland färre. På deras två MR-kameror var det mellan 10-15 undersökningar på en dag. Mellan varje patient hade de 10-15 minuters mellanrum och på MR kunde det gå ännu längre tid. Jag förstod inte riktigt varför de bokade på det här sättet. Den ena MR-kameran stod ofta still. Det fanns remisser som låg, men de bokade inte så mycket per dag. Arbetsdagen tog ofta slut kl 14. Personalen hade kortare arbetsdagar än hemma i Sverige, och arbetar oftast 8-15. 

En annan markant skillnad var deras hygienrutiner. Jag hade förväntat mig att det skulle vara som hemma, men de är väldigt dåliga på att sprita av ytor och dylikt. De spritar händerna, men jag såg sällan att de spritade britsar eller plattor. De använde små servetter med tvål och vatten, och hade andra servetter med etanol som dock användes sällan. Ibland tvättade de rummet med klorin, om en patient hade någon speciell sjukdom. 

Deras strålhygien på konventionell röntgen är sämre än i Sverige. Ingen jag pratade med visste exempelvis vad kompression är, och det användes inte. De bländar ut väldigt stora ytor, helt i onödan. Alla dessa saker är något vi får lära oss tidigt i utbildningen, hur viktigt det är med hygienrutiner och strålhygien. 
Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI
Jag hade bara en praktikkurs på 7,5 poäng. Jag vill tillgodoräkna den till termin 6. För att tillgodoräkna kursen behöver man få med sig ett intyg hem där det står vilken kurs man läst och hur många poäng den är. Detta är något som ingen har någon koll på verkar det som. Jag kontaktade studiesamordnaren i Danmark två veckor innan det var dags att åka hem, och studiesamordnaren visste inte vilket papper det var. Något som jag tycker de borde ha koll på när de kontinuerligt får utbytesstudenter från KI. Det var viktigt att få med sig det där pappret hem för att få fullständigt betyg när man tar examen, men nu kommer det dra ut på tiden. 

Själva kursen i sig var annars bra och jag har lärt mig mycket om skillnader och likheter mellan sjukhusen i Sverige och Danmark. Jag var både på CT, MR och konventionell röntgen, något jag tyckte var bra för att man fick se lite av varje. 

Språk och kultur

Språket var danska vilket inte är helt omöjligt att förstå. Man kom in i det efter några veckor. Första veckan var det mycket svårare att förstå, men ju längre tiden gick desto mer kunde man samtala med danskarna. Det gick bra att prata svensk/dansk/engelska även med patienterna. Inga språkkurser erbjöds. 

Kulturen mellan Danmark och Sverige är rätt lika. Inga särskilda kulturkrockar upplevdes. 

Fritid och sociala aktivteter

Vi hade ganska mycket fritid eftersom vi gick på praktik fyra dagar i veckan. Det var även helgdagar på två dagar så då gick vi bara tre dagar. 
Det finns mycket att göra i Köpenhamn och mycket fina saker att se. Vi hade tur med vädret och var ute väldigt mycket. Vi hade inget direkt studentliv med andra studenter eftersom vi inte var på universitetet, utan umgicks själva. 
vi var ute och åt på restauranger mycket. Besökte Papirön, Nyhavs, Botaniska trädgården och massor med fina parker och promenadstråk. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis var det en bra praktikperiod där jag har lärt mig mycket om skillnader och likheter mellan de radiologiska avdelningarna i Sverige och Danmark. Det var en rolig erfarenhet att bo i en annan stad, och jag kommer definitivt besöka Köpenhamn igen. Jag tror att det kommer påverka min kommande yrkesroll såtillvida att jag uppskattar Svensk sjukvård mer nu än förut. Det kommer inte påverka mina fortsatta studier i och med att jag är färdig med allt när jag kommer hem. 

Ett perfekt avslut på utbildningen!