Reserapport - KI-student
Lärosäte: National University of Singapore
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 15/16
Namn: Jonathan Szeps
E-postadress: jonathan.szeps@stud.ki.se

Innan avresa

Jag visste tidigt på utbildningen att jag vill åka på utbyte under någon termin. Jag tycker om att resa och har planer på att arbeta utomlands i framtiden. Redan i början av utbildningen hade jag tänkt söka utbyte termin 11 eftersom det då fanns möjlighet att åka utanför Europa. Jag har tidigare bott ett år i USA som utbytesstudent under gymnasietiden och därför ville jag inte söka något universitet på amerikansk mark. Jag sökte däremot flera andra engelskspråkiga länder och fick då en plats i Singapore.


Det fanns mycket information om de olika universiteten på KI:S webbsida. Mitt tips är att läsa de olika reseberättelserna från tidigare studenter för att få en uppfattning om hur ett utbyte i landet är. Information finns också att hämta från respektive partneruniversitets hemsida men det varier hur bra den informationen är.


Det var en relativt enkel ansökningsprocess till Singapore. Först måste du ansöka om ett utbyte till KI. När du är beviljad en utbytesplats kan du söka vilket partneruniversitet du vill. I mån om platser och beroende på konkurrens med andra studenter kommer du meddelas via KI vilket universitet du har blivit antagen till. Du kommer få massa papper från KI att skicka med till Singapore, ihop med passinformaiton, vaccination etc. Som läkarstudent bör du ha fått de vaccinationer som Singapore kräver (Hep B, TBC tex). Om du väljer att bara vara i Singapore under din utbytesperiod behöver du inte skaffa visum, gränsen går vid 3 månader i landet.

Ankomst och registrering

Vi hade inte fixat bostad innan och därför valde vi att anlända till Singapore några dagar innan. Om man redan har bestämt bostad innan man anländer till Singapore är det inte nödvändigt att vara på plats tidigare än dagen innan kursstart. Däremot kan det vara skönt att vara där någon dag innan för att ta lära känna staden lite och ta reda på hur man tar sig till universitetet.


Första dagen har man en introduktion till utbildningen på National University of Singapore. Där får man information om vilka regler som gäller på sjukhusen och man får lära sig flera rutiner, bl.a. hur man spritar händerna enligt de 7 stegen (MYCKET VIKTIGT!). Vi hade inte kontakt med någon fadderorganisation eller liknande.

Ekonomi

Den främsta utgiften under ditt utbyte i Singapore kommer vara ditt boende. Det är dyrt att bo i Singapore oavsett om du bor centralt eller inte. Eftersom utbytesperioden bara är drygt 2 månader lång blir boendet dyrare. En månadshyra på 10.000 kr är inte ovanligt.


Flygbiljetter går att hitta relativt billigt om du är ute i god tid. Vi flög tur- och retur för ca 6000 kr. Om du väljer att resa runt i Asien när du är där är flygbiljetter billigt (OBS! kolla upp helgdagar under perioden för ditt utbyte då dessa helger kan göra att priserna stiger!). Det går att äta billigt i Singapore eftersom det finns s.k Hawker Centers, där man kan få en måltid för ca 20-60 kr. Det är dyrt med mat i affärerna så du tjänar inte på att laga maten själv.


Det är också billigt att transportera sig i Singapore. Det går att köpa ett kort som funkar för både tunnelbana och bussar som du blippar vid på- och avstigning (billigare än SL).


Du betalar vissa depositionsavgifter under utbytet men du får tillbaka allt i slutet av kurserna. Jag minns inte att jag behövde betala någon anmälningsavgift eller liknande.

Boende

Det finns olika sätt att fixa boende i Singapore. Ett hett tips är att gå med i Facebookgruppen "Svenskar i Singapore". Där kan man få kontakt med andra svenskar som behöver bostad i Singapore och kanske hitta en gemensam bostad till ett billigare pris.


Om man söker på airbnb.com får man upp lika förslag, från enstaka rum till större lägenheter. Vi valde att ta kontakt med en agent innan vi anlände till Singapore. De första dagarna spenderade vi genom att åka runt på olika lägenhetsvisningar.


Det är dyrt att bo i Singapore. De som hyr ut vill gärna hyra ut i minst 6 månader och eftersom vi bara var där en kortare period blir hyreskostnaden betydligt högre. Jag valde att bo med två av mina kursare i en stor och fin lägenhet med separata sovrum, gemensamt vardagsrum, kök och tre toaletter. För två månaders boende betalade vi ca tjugotusen svenska kronor var. För hela kostnaden ingick el, vatten, air-condition, tvättmaskin, wi-fi samt tillgång till föreningens utomhuspool, gym, tennisbanor och grill. Då bodde vi ganska långt ut från centrum, ca 30 min med tåg från NUS.


Med facit i hand kan jag rekommendera att vara ute i god tid och kolla upp bostäder innan ni anländer till landet. Sannolikheten att hitta ett billigare boende är högre om ni börjar kolla upp boenden i god tid. Vill ni bo centralt får ni räkna med att ha en saftig boendekostnad. Vill ni komma undan så billigt som möjligt rekommenderar jag att bo tillsammans med andra studenter. Vi träffade t.ex. några svenskar som bodde 6 personer i en lägenhet motsvarande den som vi bodde i.

Studier allmänt

Läkarstudierna i Singapore skiljer sig mycket från studierna i Sverige. Utbildningen omfattar 4 år som undergraduate och 5 år som postgraduate. Studenterna är oftast yngre än de är i Sverige, killarna är dock lite äldre eftersom de har obligatorisk militärtjänstgöring i 2 år.


Dagarna är längre och man förväntas vara på plats från tidigt på morgonen till sent på eftermiddagarna. Det ställs betydligt högre krav på prekliniska kunskaper i Singapore och studenterna förväntas ha stor detaljkunskap. Under de kliniska ronderna blir man förhörd på antibiotikaresistensmönster, bakteriella egenskaper mm. Min upplevelse var att de inhemska studenterna fick tuffare förhör än oss utbytesstudenter men ibland kunde man ha en barsk överläkare som ställde svåra frågor.


Man rekommenderas läsa på inför varje dag eftersom det dagligen är korsförhör. Jag tyckte att idén med dagliga förhör var bra eftersom det tvingade studenterna att hålla sig aktiva och uppdaterade. Samtidigt kändes det ibland som att förhören mest var till för att överläkaren skulle sätta studenterna på pottkanten då många frågor inte kändes särskilt relevanta.  


Det är betydligt mindre jämställt mellan de olika yrkesprofessionerna och även relationerna mellan läkarkollegorna och studenterna. Överläkarna pratar inte med sjuksystrarna om de inte finns en anledning att skälla ut dem. Läkarstudenter, som är lägst i hierarkin blir bara tilltalade vid förhör men man får ställa frågor när man vill. Överläkarna kan även skälla ut AT- och ST-läkare under ronderna.


Som läkarstudent i Singapore har du väldigt lite patientkontakt. Du undersöker knappt några patienter själv utan går mest bredvid. Som utbytesstudent är det olagligt att röra patienter men vissa överläkare låter dig undersöka patienter i alla fall.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

 Infektionsmedicin på Tan Tock Seng Hospital, 2 veckor

Jag valde att ha en placering på avdelningen för infektionssjukdomar eftersom jag är intresserad av tropiska sjukdomar och hoppades få se ett annat sjukdomspanorama än vad jag är van vi i Sverige. Tan Tock Seng är kända för att ha den mest högspecialiserade vården av infektionspatienter och därför valde jag att söka mig dit. Sjukhuset har en separat byggnad för infektionspatienter där man t.ex. behandlar patienter HIV med opportunistiska infektioner men också patienter med Tuberkulos. Patienter med vanliga infektioner ligger på vanliga vårdavdelningar.


Den första veckan var jag placerad i sjukhusets huvudbyggnad. Jag började alltid klockan 8 (de inhemska studenterna rekommenderade mig att vara på plats klockan 7 för att ge ett gott intryck) och vi träffades på någon av sjukhusets avdelningar. Där träffade jag en underläkare och en ST-läkare som gick igenom patienterna inför ronden med överläkaren. För de mesta såg vi patienter med vanliga infektioner som t.ex. Denguefeber. Under ronden fick vi både undervisning i olika infektionssjukdomars diagnostik och behandling men vi blev också förhörda kunskaper som vår överläkare förväntade oss kunna. Jag uppskattade dessa ronder mest eftersom jag lärde mig mycket om sjukdomar som jag inte är van vid i Sverige, t.ex. Denguefeber.


Under luncherna var det ofta lunchföreläsningar för ST-läkare och då fick vi läkarstudenter närvara. Direkt efter lunchen hade vi dagligen en föreläsning som var anpassade för läkarstudenter.


Efter lunchen var jag antingen placerad på en vaccinationsmottagning eller på avdelningarna med en infektionskonsult. På vaccinationsmottagningen fick jag lära mig vilka vaccinationer som krävs för olika resmål i världen. Jag fick också lära mig hur man ger vaccinationer som behandling, t.ex. vid misstänkt exposition för rabies. De dagarna jag gick med infektionskonsulten såg vi patienter med komplicerade infektioner, t.ex. patienter med svårbehandlade abscesser och patienter med infektioner orsakade av resistenta bakterier. 


Den andra veckan var jag placerad på den del av sjukhuset där man sköter patienter med HIV och opportunistiska infektioner. På förmiddagarna gick vi rond på de olika vårdavdelningarna där vi fick träffa patienter med HIV och komplikationer av denna sjukdom. På eftermiddagarna satt jag med på mottagningen för patienter med HIV. Många av dessa patienter talade tyvärr inte engelska vilket gjorde det svårt för mig att hänga med. Min överläkare förklarade ofta inte vad besöket hade handlat om utan jag fick fråga själv för att få det förklarat.


Den andra veckan var inte lika bra som den första. I Singapore är majoriteten av patienterna med HIV kineser, Philipiner eller Malajer och de flesta av dem pratar ingen engelska. Eftersom jag inte pratar mandarin var det svårt för mig att förstå mötena med dessa patienter och jag lärde mig inte speciellt mycket.


Radiologi på National University of Singapore, 4 veckor

Jag valde att ha min längsta placering på radiologen eftersom jag kände ett behov att vässa mina röntgenkunskaper inför AT. Jag var egentligen inte speciellt intresserad av röntgen men upplevde att jag inte lärt mig tillräckligt under läkarutbildningen på KI. Schemat på denna placering var mindre strikt än det på infektion. Vanligtvis började jag klockan 9 och slutade klockan 16 och det fanns större valfrihet att välja var man ville vara placerad beroende på intresse.


De två första veckorna hade vi ett fast schema där vi roterade på olika placeringar som inkluderade MR, DT, Vanlig röntgen, Ultraljud, Intervention, Fluoroskopi, Akuten. På morgonen kunde man t.ex. vara placerad på akuten och under eftermiddagen vara med på olika radiologiska interventioner. På dessa stationer fick vi både följa s.k. Sonographers för att se hur det går till när de tar bilderna men större delen av tiden var vi placerade med en läkare som tolkade bilderna. På akuten bedömdes fr.a. vanliga röntgenbilder, DT- och MR-bilder. De två resterande veckorna hade vi möjlighet att själva välja placering beroende på intresse. Jag valde att mest vara på akuten och ultraljudsektionen eftersom jag upplevde att jag lärde mig som mest där.


Vissa dagar hade vi också lunchföreläsningar med ST-läkarna på kliniken. Vi fick då lära oss att tolka olika typer av röntgenundersökningar och blev uppmärksammade på diagnoser som man inte får missa.


Jag tycker att veckorna på röntgenkliniken var min bästa placering under mitt utbyte i Singapore. Innan jag hade min placering var jag inte särskilt road av radiologi men jag lärde mig mycket under kursen och tycker faktiskt att röntgen är mer intressant (även om jag fortfarande inte vill bli röntgenläkare). Jag lärde mig mer om hur de olika röntgenundersökningarna fungerar och då blev det lättare att förstå vad det är man ser på bilderna. Dessutom fick jag flera bra tips på vad man ska leta efter när man bedömer de olika röntgen undersökningarna. Jag uppskattade också flexibiliteten i schemat som innebar att jag kunde byta sektion om jag upplevde att jag inte lärde mig något.


I efterhand hade jag valt att ha en kortare placering på kliniken. Jag lärde mig mycket men de sista två veckorna kändes det som att inlärningskurvan planade av och därmed mitt intresse.


Plastik, rekonstruktiv och estetisk kirugi på Singapore General Hospital, 2 veckor

Min sista placering var på plastikkirurgen på det sjukhus där landets brännskadecentrum fanns. Jag valde denna placering eftersom jag har ett kirurgisk intresse men hade inte blivit exponerad för någon plastikkirurgi under grundutbildningen på KI. Under kursen var jag placerad med en handledare och följde hans jobbschema. Min handledare var Professorn och tidigare chef på kliniken.


Dagarna började 07.30 med en morgonföreläsning av någon av ST-läkarna på kliniken. Under dessa kunde vi antingen diskutera olika studier inom plastikkirurgi eller intressanta patientfall. Under förmiddagarna var jag sedan placerad på operation. Hälften av dagarna var jag placerad på den rekonstruktiva sektionen. Där fick jag se bl.a. rekonstruktiv bröstkirurgi efter bröstcancer, rekonstruktiv ansiktskirurgi efter trauma och olika hudrekonstruktioner efter stora sår. De andra dagarna var jag placerad på den estiska delen av kliniken. Här fick jag närvara under olika kosmetiska operationer, t.ex. ansiktslyft och fettsugningar.


På eftermiddagarna var jag placerad på mottagningen som också var uppdelad i en estetisk och en rekonstruktiv del. Jag föredrog att vara på den estetiska sektionen eftersom majoriteten av patienterna där pratade engelska. På den rekonstruktiva sektionen av mottagningen pratade de flesta av patienterna inte engelska och därför kunde jag inte förstå samtalen. Min handledare var inte så bra på att översätta heller vilket gjorde det svårare för mig att hänga med. Jag försökte ställe mycket frågor för att lära mig riskerna med de olika operationerna, operationsmetoderna mm.


Tyvärr fick jag inte se någon brännskadevård under min placering på sjukhuset. Jag var placerad två dagar på brännskadeoperation men under de två veckorna som jag var placerad på kliniken hade de inte några patienter. Jag fick istället lära mig hur man tar hand om brännskador under föreläsningar som hölls av ST-läkarna under morgonronden.


Jag tyckte att det bästa med placeringen var att få vara på operation. Även om man bara fick stå bredvid var det intressant att se hur de olika operationerna går till. Det fanns möjlighet att fråga under operationerna så jag lärde mig ändå mycket. Jag tyckte inte att placeringen på mottagningen var bra eftersom jag ofta inte kunde förstå vad samtalen handlade om.  

Språk och kultur

Engelska är det vardagliga språket som talas på sjukhusen och all undervisning är på engelska. Singaporiansk engelska kan vara lite svår att förstå men för det mesta går det bra. I början har man svårt att höra vad de säger men man vänjer sig efter ett tag.


Singapore har en stor kinesisk befolkning och flera patienter talade därför bara mandarin. När man träffade kinesiska patienter var det betydligt svårare att hänga med. Du måste själv fråga om du vill förstå för de flesta läkarna kommer inte förklara för dig vad som har sagts.


På många sätt är singaporiansk kultur lik den svenska kulturen och därför upplever man inte riktigt en stor kulturkrock. Singapore påminner om vilken europeisk storstad som helst med tunnelbana, resturanger, köpcenter och uteliv. Den singaporianska kulturen skiljer sig dock från den svenska i flera avseenden. T. ex. är maten väldigt annorlunda. I Singapore äter man väldigt mycket ris och nudlar och betydligt mindre protein och grönsaker. I Singapore är det också fint att vara vit i hyn och därför använder många hudprodukter för att bleka sin hy.


Den främsta kulturella skillnaden ur ett sjukvårdsperspektiv var hierarkin inom vården. Som läkarstudent är man lägst i hierarkin och ofta blir man inte ens tilltalad. Överläkaren är kung och alla har stor respekt för hen och allt hen säger. Dessutom är det inte speciellt jämställt mellan män och kvinnor. De manliga doktorerna är betydligt mer auktoritära och kan skälla ut de kvinnliga kollegorna

Fritid och sociala aktivteter

Det är möjligt att det fanns sociala aktiviteter på skolan men vi fick inte information om detta. Som läkarstudent är man placerad på sjukhusen i landet som alla är skilda från skolans campus. Det ska också finnas ett studentgym på campus men vi utnyttjade inte heller detta då vi mestadels var på sjukhusen.


Under våra placeringar träffade vi några studenter. De flesta av dem behövde mycket tid för att studera och hade därför inte tid att engagera oss i några aktiviteter utanför skolan. Vi träffade några andra utbytesstudenter från England, Indonesien och Taiwan som vi umgicks med några kvällar. Det fanns också singaporianska studenter som hade valt plastikkirurgi som valfri kurs och de hade tid att visa oss runt i staden. Det kryllar dock av svenska studenter i Singapore så jag rekommenderar att ta kontakt med Facebookgruppen "svenskar i Singapore" om ni vill ha sällskap.


Passa på att utforska Singapores natur genom att hajka i de olika naturreservat som finns i landet. Det finns också flera trädgårdar att besöka, bland annat botaniska trädgården. Om man är mer intresserad av sol och bad kan man åka till Sentosa på helgerna. Där finns landets enda strand men också nöjespark, resturanger och annat skoj. Det finns också stora shoppingcenter överallt för den som är köpsugen.


Det är också lätt att ta sig utomlands från Singapore. Förutom att besöka de malaysiska och indonesiska grannöarna är det billigt att flyga till Indonesien, Malaysia, Taiwan, Burma m.f. Det finns flera lågprisflygbolag, bl.a. Airasia och Jetstar.


Sammanfattning

Jag är väldigt nöjd med att ha gjort ett utbyte i Singapore. Innan jag åkte hade jag inte varit i Asien och därför var det en spännande upplevelse att vara där. Mitt mål med resan var att lära mig mer om hur man behandlar tropiska sjukdomar, öka mina radiologikunskaper samt få se flera plastikkirurgiska operationer. Jag är nöjd med mina placeringar och tycker att jag har uppnått mina mål. Jag har lärt mig mycket om den Singaporianska kulturen samt fått en inblick i hur sjukvård kan bedrivas utomlands. Mitt intresse för att resa har också ökat och jag känner mig mer motiverad att jobba utomlands i framtiden, både i tropikerna men även i en större stad. Jag rekommenderar alla som har möjligheten att åka på utbyte och tycker att Singapore är ett bra alternativ om man vill åka till ett engelskspråkigt land i Asien.