Reserapport - KI-student
Lärosäte: Monash University
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 15/16

Innan avresa

Naturligtvis fanns det flera underliggande motiv bakom mitt val att åka till Australien. Framför allt lockades jag av den mångfald som landets naturliv erbjuder i kombination med pulserande storstäder och en avslappnad miljö. Jag är även sportintresserad, och har alltid följt Australian Open samt Melbournes Formel-1 GP, vilket fått mig att lyfta blicken för just staden Melbourne. Innan avresan har jag inte pratat med någon tidigare utbytesstudent, men har många vänner som rest till Australien och beskrivit landet som bedårande vackert samt människorna som alltid öppna, trevliga och intresserade av tillresta. I ärlighetens namn var det inte mycket som motiverade mig att åka till Monash University, utan det var Australien och staden Melbourne som lockade mig. Generellt sett fann jag informationen från KI om möjligheten till utbytesstudier tillfredsställande. Det fanns en välskriven sida på pingpong som delgav all nödvändig information om utbyten generellt samt även överskådlig information om specifika värduniversitet.

När det gäller Australien måste man veta att åtskilliga tusenlappar kommer att spenderas på diverse vaccinationer, hälsoundersökningar samt visum. Denna dokumentation bör ordnas enligt mitt tycke minst två månader innan avresa, annars finns det risk att missa något, vilket ju kan vara tråkigt. Utöver god framförhållning avråder jag studenter med ansträngd ekonomi att åka till Australien. Alla dess vaccinationer, hälsoundersökningar och visum kostade mig i runda svängar runt 10-13.000 kr, vilka är kostnader man helt och håller slipper om man reser inom exempelvis Europa. En av de många skillnaderna mellan Australien och Sverige är att det finns en myriad av intyg som skolan behöver. Exempel på dessa är polisutdrag (kostar cirka 150 kr och administreras av en privat firma), "working with children certification". Dessa tar tid att ombesörja, och därför rekommenderas ett par dagars framförhållning väl på plats innan studiestart. Angående vaccinationerna finns det ett vaccination statement samt även ett formulär som bör vara ifyllt av läkare innan start. Formuläret anger i princip alla nödvändiga vaccinationer som Monash behöver. Detta förmäler var svårtillgängligt. Rekommenderar att skriva till studiehandläggaren och fråga explicit om alla formulär som behövs.


Ankomst och registrering

För att komma igång och vara lugn och fin innan kursstart skulle jag rekommendera 5-7 dagar. Små problem kan ta oproportionerligt mycket tid att lösa när man rest i nästan ett helt dygn och är i en helt ny miljö. Vad jag absolut rekommenderar är att köpa en eladapter INNAN avresa. En sådan sak är lätt att förbise dagar innan flyget, men kommer vara gult värd när telefonen håller på att dö och datorn närmar sig urladdning. Jag tror jag spenderade 3-4 timmar den första dagen när jag spatserade från affär till affär i jakt på en eladapter. Fortsättningsvis behövde man boka en tid själv med studiehandläggaren på Monash University campus Clayton, som ligger cirka 40 minuter från stan med pendeln (ungefär som Södertälje). Det erbjöds inte någon introduktionskurs, utan man fick ordna saker och ting på egen hand.

Man kan få intyg från studiehandläggaren om att man är student och behörig student koncession card ("mecenat") med studentrabatt samt även många andra rabatter (ex. "SL"kort, sportevenemang, museum). Även om Monash officiellt anger ett minsta antal veckor studietid för att kunna få detta intyg, fick jag det utfärdat trots kortare studietid

Jag vet att det fanns en studentorganisation på Monash, men eftersom jag bodde i stan och universitetets studenter höll till på så långt avstånd frågade jag inte mer. .

Ekonomi

Det absolut enklaste sättet att hålla kostnaderna nere är att få ett "student concession card" utfärdat av Monash. Det finns studentrabbatter på många tjänster och evenemang, vilket är en vinnare i längden. Det fanns en avgift på cirka 150 kr att betala ett privat bolag som utfärdar poliskontroller. Utöver detta finns det inga studiespecifika kostnader väl på plats i Melbourne. Var god se sektionen innan avresa för att läsa om kostnader innan avresa.

Boende

Monash University ordnar inte studentbostad för studieperioder under en halv termin, så man är tvungen att ordna boende själv. Jag valde att hyra en lägenhet från AirBnB nära sjukhuset jag hade praktik på. Detta var första gången jag hyrde genom airbnb, och jag tyckte att det inte var helt optimalt. Tjänsten är sparsamt reglerad och jag stötte på en hyresvärd som tog sig stora friheter i att kontrollera huruvida lägenheten är välskött. Väl på plats fanns det inte så mycket jag kunde göra. Kostnaderna i Melbourne liknar de i Stockholm, så man kommer vare sig få en positiv eller negativ överraskning. Lägenheterna skiljer sig något från de svenska, de är inte lika isolerade vilket gör att det kan bli lite småruggigt ibland. Detta är även något som andra européer anmärkt.

Studier allmänt

Lärarrelationerna, och utbildningssystemet skiljer sig väsentligt från det svenska. Jag minns de första terminerna på KI, där Astrid Seeberger indoktrinerat oss att aldrig någonsin ha någon som helst privat relation med patienterna eftersom man kan hamna i en situation där patienten kan utnyttja detta. I Australien fanns det inte några sådana konstgjorda gränser. Jag var på en privat ortopedklinik, och det hände att läkarna kände sina patienter från ex. hobbyverksamheter. Vidare ställde läkarna upp på extra konsultationer och tjänster till ex. sekreterarnas anhöriga. Utöver patient-läkarrelationen skiljde sig stämningen och relationerna på arbetsplatsen avsevärt. I Sverige skiljer man på relationerna från arbetsplatsen och privatlivet, i Australien fanns inte några sådana. Läkarna introducerade mig till sina barn som var i liknande ålder som jag umgicks socialt med, jag blev vän med vissa läkare som jag spenderade en del social tid med håller kontakten. Jag tar med mig detta från Australien, och kommer att känna mig trygg i mig själv i min läkarroll.

Utbildningssystemet har brittiska rötter. Stor vikt är lagd vid kunskap, och läkarna kommer att förhöra en och testa ens kunskaper i kliniken. Det blir aldrig dålig stämning om man inte kan något, diskussioner pågår i utbildningssyfte.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Logbook: 26.04.2016-03.06.2016

Presence: 100%

Course: Orthopaedic Surgery. Monash University, Melbourne.

Venue: Melbourne Orthopaedic Group, The Avenue Hospital, Glenferrie Private Hospital.

Schedule: Monday-Thursday 07.30-18.00. I stayed till 21.00 approximately 1-2x/week voluntarily. Tuition on Fridays 08.00-16.00.


Clinic: The course was given at the Melbourne Orthopaedic Group, and divided into consulting, operating theatre and student teaching. When consulting, I was rotating between senior specialists at the group, examining shoulders, elbows, hands, knees, hips and ankles. The format was such that I was taking the history and examining the patient, assessing the radiography (most often MRI and Xrays, occasionally ultrasound), and suggesting a diagnosis and treatment. The senior specialist was then verifying my clinical assessment, and invited to further discussion. 


I was actively participating during surgeries, assisting the main surgeon. I was continuously questioned for anatomical structures and questioned about operating techniques, which were all a part of my total assessment throughout the course. Tuition was given each Friday by a specialist at the clinic, covering the topics of fractures, hip, knee, foot/ankle, plastering and shoulders. The tuition was divided into presentation as well as discussion of cases.In the operating theatre (OT), I was practically daily scrubbing in and assisting the main surgeon. 


Total hip replacement x 12

Total knee replacement x 11

Knee scope x 8

Bunion x 5

Prosthesis Revision x 5

Achilles tendon repair x 6

Shoulder scope x 15

Osteotomy x 4

Ankle reconstruction x 5

Posterior Collateral ligament reconstruction from semitendinosus graft.

Right abductor tendon repair. 

Left thumb suspensionplasty

Left wrist scope hamate/tfcc + open styloidectomy

Left elbow distal biceps reconstruction/neurolysis

Right shoulder scope/cuff/ac+ biceps repair

Right shoulder laterjet reconstruction. Left 1. 

Metatarsal pharlynderal joint exostectomy/ris 2. 

Reivision dstr 3,5th. Removal of 1-2mm medartis screw. 

Left ankle scope+removal o floose body and free hamstring ankle joint reconstruction. Left pvf- co, taol; step;tpr,slr;fdl;tmt1. Removal of 7mm ccs-bg-augment. 

Removal of plate osteotomy left ulna. 

Right elbow scope. 

Right shoulder scope posterior reconstruction and check.

Left shoulder scope/cuff/ac. 

Left shoulder scope/cuff/ac +/- long head biceps tendinosis.

Knee revision hybrid knee. 

Sciatic neurolysis. 

Galleazzi.

Open central third patellar segment revision. 

Trigger finger Dig I. 

ORIF ankle. Ankle arthrodesis. 

Left shoulder rotator cuff repair-open


Jag har varit på en myriad av operationer. Jag ämnar bli kirurg och detta var ett gyllene tillfälle för mig att få rutin och assistera kirurger. Jag kan inte hitta på något som var mindre bra. Själva kliniken var i världsklass avseende alla aspekter. Jag trivdes väl, vilket återspeglar sig i den uppsjö av operationer jag assisterat vid.

Språk och kultur

Jag har aldrig haft några som helst problem med språket i engelsktalande länder. Vad jag dock upptäckte i Melbourne var att de har en avvikande dialekt från vad jag hört tidigare. Det är framförallt vokalerna som uttalas oerhört mjukt. Detta är även något som

Fritid och sociala aktivteter

Inga sociala aktiviteter från universitetet. Campus är en timme från stan, så man behövde välja mellan att bo med studenter eller ta del av stadslivet och ha nära till kliniken. Melbourne är fantastisk sportinspirerad stad, med stor variation av natur integrerad med skyskrapor. Rekommenderar!

Sammanfattning

Det som jag lärt mig från sjukvården i Australien går emot gällande uppfattningar i Sverige. Läkarna tog emot patienter i kostym, åkte sportbilar i miljonklassen, men var ändå överlägset trevligare och professionellare än lejonparten av läkarna jag träffat i Sverige. I Australien finns det ingen jantelag helt enkelt.